Đề khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1- NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Toán học 11 Thời gian làm bài:90 phút SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3 Mã đề thi 132 Họ và tên thí sinh:………………………………………………………… Lớp :……………………….. Số báo danh:…………………………………………………… 3 − x > 0 có tập nghiệm là : 2 x + 1 > x − 2 Câu 1: Hệ bất phương trình  A. ( −3;3) B. [ −3;3] C. ( −3;3] Câu 2: Tìm tập xác định của hàm số f(x) =   1 1 A.  −∞;  2 1 − 2x x2 − 4  B.  ; +∞  {2} 2   D. [ −3;3) . C.   1 D.  −∞;  {−2} . 2 {−2; 2} .  2 Câu 3: Cho f ( x) = 9 x + 12 x + 4 , đâu là khẳng định đúng? A. f ( x) ≤ 0, ∀x ∈ C. f ( x ) > 0 ⇔ x ∈ 2 3 2 D. f ( x ) ≥ 0 ⇔ x ≥ − 3 B. f ( x ) < 0 ⇔ x < −  2 −   3 Câu 4: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào sai ? A. cos4 α − sin 4 α = cos2 α − sin 2 α 2 C. ( sin α + cos α ) = 1 + 2sin α cos α B. sin 4 α + cos4 α = 1 2 D. ( sin α − cos α ) = 1 − 2sin α cos α Câu 5: Với x > 0 giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x 2 + A. 4 B. 8 16 là : x C. 16 D. 12 Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ, cho A(−2; 4), B (2; −8). Tìm tọa độ điểm M ∈ Ox sao cho tam giác ABM vuông tại M A. M ( −6; 0), M ( −8; 0) B. M (6;0), M (−6;0) C. M (6; 0), M (8; 0) D. M (0; 6) Câu 7: Bất phương trình nào sau đây có tập nghiệm là [ −5;3] ? A. − x 2 + x + 6 ≤ 0 B. x 2 − 4 ≤ 0 C. x 2 − 4 < 0 D. x 2 + 2 x − 15 ≤ 0 Câu 8: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là P ( n ) = 480 − 20n (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được sản lượng cá nhiều nhất ? A. 20 B. 12 C. 10 D. 24 Câu 9: Giá trị x = −3 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây : A. ( x + 3)( x + 2) > 0 B. ( x + 3) 2 ( x + 1) ≤ 0 C. x + 1 − x 2 ≥ 0 D. 1 3 + >0 x + 1 3 + 2x Câu 10: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình x 2 − 6 x − m + 2 + 4 6 x − x 2 = 0 có nghiệm trên đoạn [0;6] . A. m <5 B. 2 < m < 5 C. m<2 hoặc m>6 D. 2 ≤ m ≤ 6 Câu 11: Mệnh đề nào sau đây đúng? A. cos 2α = 2sin 2 α − 1 B. sin 3α = 3sin α − 4 sin 3 α C. cos 2α = sin 2 α − cos 2 α D. sin 2α = sin α cos α 2 x 2 − xy + 3 y 2 = 7 x + 12 y − 1 Câu 12: Nghiệm của hệ phương trình  là : x − y +1 = 0 Trang 1/4 – Mã đề thi 132 1   x = 2  x = 4 A.  ; y = − 1 y = 5  2 1   x = − 2  x = 4 B.  ; y = 1 y = 5  2 1   x = − 2  x = 5 C.  ; y = 1 y = 4  2 1   x = 2  x = 4 D.  ; y = 1 y = 5  2 Câu 13: Cho hàm số y = 2×2 – 4x + 3 có đồ thị là parabol (P). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ? A. (P) không có giao điểm với trục hoành B. (P) có trục đối xứng là đường thẳng y = 1 C. (P) có đỉnh là S(1; 1) D. (P) đi qua điểm M(–1; 9). Câu 14: Cho tam giác ABC , có độ dài ba cạnh là a, b, c; ba góc tương ứng là A, B , C . Gọi ma là độ dài đường trung tuyến tương ứng với cạnh a; R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và S là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai? b2 + c 2 a 2 − 2 4 a b c C. = = = 2R sin A sinB sin C A. ma2 = B. a 2 = b 2 + c 2 − 2bc cos A D. S = abc R Câu 15: Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Ta có: uuur A. AM = 2 uuur 1 uuur AB + AC 3 3 uuur B. AM = 1 uuur 2 uuur AB + AC 3 3 uuur uuur uuur C. AM = AB + 2 AC uuur uuur uuur D. AM = 2 AB + AC Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình −2 x 2 + 3 x − 1 > 0 là:   1 2 A.  −∞;  ∪ (1; +∞ ) 1  2  C. (1; +∞ ) B.  ;1   1 2 D.  −∞;  Câu 17: Số nghiệm của phương trình x 2 − 2 x − 3 = x 2 − 2 x + 5 là : A. 2 B. 1 C. 0 D. 4 2 Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình −3 x + 2 x + 1 ≤ 0 là: x2 + 4 x + 3 1    1  C. ( −∞; −3] ∪  −1; −  ∪ (1; +∞ ) 3  1  3  1  D. ( −∞; −3 ) ∪  −1; −  ∪ [1; +∞ ) 3  A. ( −∞; −3 ) ∪  −1; −  ∪ (1; +∞ ) 3 B. ( −∞; −3] ∪  −1; −  ∪ (1; +∞ ) Câu 19: Cho hai hàm số y = x 2 + ( m − 1) x + n + 3 ; y = 2nx + m . Biết rằng đồ thị hai hàm số này có một điểm chung là M (0;1). Tìm m, n . A. m=1, n=-2 B. m =- 2, n = 1 C. m = 2, n =- 1. D. m = -1, n = 2 Câu 20: Tam thức f ( x) = x 2 + 2mx + m 2 − m + 2 không âm với mọi giá trị của x khi : A. m ≤ −2 B. m < 2 C. m ≥ 2 D. m ≤ 2  x = 1 − 5t ;t ∈  y = 3 + 2t Câu 21: Véc tơ chỉ phương của đường thẳng  r A. u (1; −2) r B. u (−5; 2) là : r C. u (1;3) r D. u (2; −4) Câu 22: Tìm m để phương trình (m − 2) x 2 − 2mx + m + 3 = 0 có hai nghiệm dương phân biệt . A. m ∈ ( −∞; −3) B. m ∈ ( 2;6 ) C. m ∈ ( −∞; −3) ∪ ( 2;6 ) D. m ∈ ( −∞;6 ) Câu 23: Mệnh đề nào sau đây đúng? A+ B A− B sin 2 2 tan A + tan B C. tan A − tan B = 1 + tan A tan B A. cos A − cos B = −2 sin A+ B A− B sin 2 2 A+ B A− B D. cos A + cos B = 2sin sin 2 2 B. sin A + sin B = 2 cos Câu 24: Cho hai đường thẳng d1 : y = 2x + 3; d 2 : y = 2x − 3 . Khẳng định nào sau đây đúng ? Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A. d1 vuông góc d2 C. d1 // d 2 B. d1 cắt d2 D. d1 trùng d2 3x + 4 y = −5 là : 2 x − y = 4 Câu 25: Nghiệm của hệ phương trình  x = 1  y = −2  x = −2 y =1  x = −1  y = −2 uuur Câu 26: Cho ∆ ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G. Khi đó AG bằng: uuuur uuuur 1 uuuur A. GM B. − 2 AM C. - 1 A M 2 3 3 A.  B.  C.  x = 1 y = 2 D.  uuuur D. 2 A M 3 Câu 27: Một phân xưởng bánh kẹo một ngày dùng tối đa 60 kg nguyên liệu để sản xuất hai loại kẹo kí hiệu là I và II. Muốn sản xuất 1 kg kẹo loại I phải dùng 3 kg nguyên liệu và lãi 200 nghìn đồng; muốn sản xuất 1 kg kẹo loại II phải dùng 1 kg nguyên liệu và lãi 160 nghìn đồng. Nếu phân xưởng ấy sản xuất với công suất tối đa là 40 kg kẹo các loại một ngày thì tổng số tiền lãi cao nhất có thể đạt được là bao nhiêu. A. 6,8 triệu đồng B. 6,4 triệu đồng C. 7 triệu đồng D. 5 triệu đồng Câu 28: Điểm M (3; 0) thuộc vào miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây. A. −3 x + 2 y ≥ 3 B. x + 2 y ≤ 4 C. x + y > 8 D. 2 x − y + 5 < 0 Câu 29: Bất phương trình ( m + 1) x 2 + 2(m + 2) x + 6 ≤ 0 vô nghiệm khi : ( A. 1 − 3;1 + 3 ) B. 1 − 3;1 + 3   −3 x + 3 Câu 30: Tìm tập xác định của hàm số y = . 2− x A. ( 2; +∞ ) B. (−∞; 2) Câu 31: Cho sin a = A. cos 2a = −7 9  C. ( −1; +∞ ) C. D. m ∈ ( −∞; −1) {2} D. 1 , tính cos 2a 3 B. cos 2 a = − 2 2 3 ( C. cos 2a = 7 9 D. cos 2 a = 2 2 3 ) Câu 32: Tìm m để phương trình 2 m 2 − 7 m + 5 x 2 + 3mx − (5m 2 − 2m + 8) = 0 có một nghiệm là 2. A. m = 6 C. m = 6; m = B. m = 2 3 D. Không có giá trị của m Câu 33: Tính giá trị của biểu thức cos(α − A. 2 cos α 2 3 π 2 ) + sin(α − π ) B. 2sin α D. sin α + cos α uuur uuur r Câu 34: Cho ba điểm A (1;3) , B ( 2; −1) , M ( a; b ) thỏa mãn MA − 2MB = 0 , khi đó a − b bằng D. −4 A. 8 B. 6 C. − 6 C. 0 Câu 35: Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số y = 3 x 2 − 2 trong các điểm sau đây :. A. P(0;1) B. N(-1;0) C. Q(2;1) 2 D. M(-1;1) 2 Câu 36: Cho đường tròn (C ) : ( x − 4 ) + ( y + 6 ) = 25. Xác định tâm và tính bán kính của đường tròn A. I (4; −6); R = 5 B. I (4; −6); R = 25 C. I (−4; 6); R = 5 D. I (−4; 6); R = 25 Câu 37: Cho Elip (E) có hai tiêu điểm là F1 (−1;0), F2 (1;0) và một đỉnh là B (0; 2 6) Viết phương trình chính tắc của (E). x2 y2 x2 y 2 x2 y 2 B. C. + =1 − =1 + =1 24 25 25 24 25 24 rr r r Câu 38: Cho b (3;5) và c ( −4;1). Tính tích vô hướng b.c cho kết quả là : A. A. 13 B. 12 C. -7 D. x2 y 2 + =0 25 24 D. -10 Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 39: Cho hai điểm A(8; −1) và B (4;5). Phương trình đường tròn đường kính AB là: 2 2 A. ( x − 6 ) + ( y − 2 ) = 13 2 2 2 2 2 B. ( x − 4 ) + ( y − 5 ) = 13 2 C. ( x − 8 ) + ( y + 1) = 13 D. ( x + 6 ) + ( y + 2 ) = 34 Câu 40: Cho đường tròn (C ) : x 2 + y 2 = 100 và A( −8; 6). Phương trình tổng quát của đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (C ) tại điểm A là : A. 4 x − 3 y + 50 = 0 B. 4 x + 3 y + 50 = 0 C. 4 x − 3 y − 50 = 0 D. 4 x + 3 y − 50 = 0 Câu 41: Cho ba lực A ur uuur ur uuur ur uuuur F 1 = MA, F 2 = MB, F 3 = MC cùng tác động vào một vật tại F1 ur ur điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F 1 , F 2 đều bằng uur C 25 N và góc AMB = 600 . Khi đó cường độ lực của F3 là: M F3 F2 B A. 100 3 N B. 50 2 N C. 50 3 N D. 25 3 N Câu 42: Cho hình bình hành ABCD , biết A(5; 2), B ( −2; 0), C (4; 2). Tìm được tọa độ điểm D là: A. D (5; 2) B. D (5; −2) C. D (2;5) D. D (11; 4) Câu 43: Cho a , b là hai số thực dương, bất đẳng thức nào sau đây đúng? A. 2 1 > a+b ab B. a+b < ab 2 C. 2 1 ≤ a+b ab D. a + b ≤ 2 ab Câu 44: Cho đường tròn (C) : x 2 + y 2 − 6 x + 2 y + 6 = 0 và điểm A(1;3). Xét vị trí tương đối của đường tròn (C ) và điểm A A. Điểm A nằm ngoài đường tròn ( C) B. Một đáp án khác với ba đáp án đã cho C. A nằm trong đường tròn (C ) D. A nằm trên đường tròn (C ) Câu 45: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = AC = 30 . Hai đường trung tuyến BN và CM cắt nhau tại G. Tính diện tích tam giác GNC A. 50 B. 75 C. 50 2 D. 15 105 Câu 46: Cho điểm M (0;3) và đường thẳng ( d ) : x + y − 5 = 0. Xác định tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của M trên d. A. (2; −3) B. (3; 2) C. (1; 4) D. (−2;3) Câu 47: Viết phương trình đường thẳng đi qua A(−2;0) và tạo với d : x + 3 y − 3 = 0 một góc 45o A. 2 x + y + 4 = 0; x − 2 y + 2 = 0 B. 2 x + y + 4 = 0; x − 2 y − 2 = 0 C. 2 x − y + 4 = 0; x − 2 y + 2 = 0 D. 2 x + y + 4 = 0; x + 2 y + 2 = 0 Câu 48: Tìm m để phương trình 2 x 2 + 2( m + 2) x + 3 + 4m + m 2 = 0 có nghiệm. A. m ∈  −2 − 2; 2 + 2  B. m ∈ −2 − 2; −2 + 2  (   C. m ∈  −2 − 2; −2 + 2     D. m ∈  −2 − 2; −2 + 2  ) Câu 49: Tập nghiệm của bất phương trình 2 x − 5 > 0 là: 2 5   A.  ; +∞    2 5 B.  −∞;  5 2   C.  −∞;  5 2   D.  ; +∞  Câu 50: Mệnh đề nào sau đây sai? π A. cos(π − α ) = − cos α B. sin( C. sin(−α ) = sin α D. sin(π − α ) = sin α 2 − α ) = cos α ——————————————————— HẾT ———- Trang 4/4 – Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LẦN 1‐ NĂM HỌC 2017‐2018 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MÔN: TOÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mã đề 132 A D C B D B D B B D B B B D B B B D A D B C A C A D A B A C C C C A D A C C A A Mã đề 209 A A B D A B D D D C A D D A C A D B D D D C C B D B C A C A C C B B B A D A C C Mã đề 357 C B D A D D D A C A B C B C A C B C D B B A C B B A D D A C B C D B C A A C D D Mã đề 485 B A B A B C D B B B B C A A A B B D C D A D C B A D A B D A C D B D D C C D C B LỚP: 11 Mã đề 570 Mã đề 628 A D D A A C C A C D C A B B C B B A A A D D B C B B D D A A A B C B B B A C D D D D A D B C A C B D D B C A A D B C C C D A A D D B D B B C D D D C C A A A D D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D C A B C A C D C B B A C C B B D A A B A D C D B B B A A A D C B A C C A C D D B B C C D B C C A A B C D D B C C A B Mã đê 347 Mã đề 896 B C D A D B B C B D A A A A A D D C B B B B B D C A B D C C C B A D A D A A A A B B A A C B D B A B C D B C D A B A A C C D D C C B C D D D D B B A D C D B B C C C A D C D C C A D A B D C D C C A D D
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top