Đề HSG Toán 7 cấp huyện năm 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Sông Lô – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề HSG Toán 7 cấp huyện năm 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Sông Lô – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề HSG Toán 7 cấp huyện năm 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Sông Lô – Vĩnh Phúc.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 7 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề HSG Toán 7 cấp huyện năm 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Sông Lô – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 7 tại đây

PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6; 7; 8 CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2015 – 2016 ĐỀ THI MÔN: TOÁN 7 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (2,5 điểm) a. Tìm x biết: 1 1 . : 2015x   2016 2015 b. Tìm các giá trị nguyên của n để phân số M = 3n  1 có giá trị là số nguyên. n 1 c. Tính giá trị của biểu thức: N = xy 2 z 3  x 2 y3z 4  x 3 y 4 z 5  …  x 2014 y 2015z 2016 x  -1; y  -1; z  -1 . Câu 2. (2,0 điểm) a. Cho dãy tỉ số bằng nhau tại: 2bz  3cy 3cx  az ay  2bx x y z   . Chứng minh:   . a 2b 3c a 2b 3c b. Tìm tất cả các số tự nhiên m, n sao cho : 2m + 2015 = n  2016 + n – 2016. Câu 3.(1,5 điểm) a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x  2015  x  2016  x  2017 . b. Cho bốn số nguyên dương khác nhau thỏa mãn tổng của hai số bất kì chia hết cho 2 và tổng của ba số bất kì chia hết cho 3. Tính giá trị nhỏ nhất của tổng bốn số này ? Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, BH vuông góc AC tại H. Trên cạnh BC lấy điểm M bất kì ( khác B và C). Gọi D, E, F là chân đường vuông góc hạ từ M đến AB, AC, BH. a) Chứng minh ∆DBM = ∆FMB. b) Chứng minh khi M chạy trên cạnh BC thì tổng MD + ME có giá trị không đổi. c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho CK = EH. Chứng minh BC đi qua trung điểm của DK. Câu 5. (1,0 điểm) Có sáu túi lần lượt chứa 18, 19, 21, 23, 25 và 34 bóng. Một túi chỉ chứa bóng đỏ trong khi năm túi kia chỉ chứa bóng xanh. Bạn Toán lấy ba túi, bạn Học lấy hai túi. Túi còn lại chứa bóng đỏ. Biết lúc này bạn Toán có số bóng xanh gấp đôi số bóng xanh của bạn Học. Tìm số bóng đỏ trong túi còn lại. ———————————–Hết————————————-Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên học sinh:…………………………………………SBD:……………. PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ KỲ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 6; 7; 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016 HDC thi môn: Toán 7 Ghi chú: – Hướng dẫn chấm chỉ trình bày những ý cơ bản và một cách giải, nếu học sinh có cách giải khác mà đúng thì Giám khảo vận dụng thang điểm để cho điểm nhưng không vượt quá thang điểm của câu. – Câu 4 học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không cho điểm. – Tổng điểm toàn bài thi của thí sinh bằng tổng điểm của các câu không làm tròn. CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1a. 1 1 : 2015x   1,0 0,25 2016 2015 điểm 1 1 x 2016.2015 2015 1 1 x :  2016 2015 2016.2015 Vậy x  2016 1b. 1,0 điểm 1c. 0,5 điểm 0,25 0,25 3n  1 có giá trị là số nguyên => 3n – 1  n – 1 n 1 => 3(n – 1) + 2  n – 1 => 2  n – 1=> n – 1  Ư(2) =  1;1;2;2 Ta có bảng n – 1 -1 1 -2 2 n 0 2 -1 3 Thử lại ta có n  0;2;1;3 thì M nhận giá trị nguyên. M= Ta có : N = xyz.yz 2  x 2 y 2 z 2 .yz 2  x 3 y3z 3 .yz 2  …  x 2014 y 2014 z 2014 .yz 2 Thay y = 1; z = -1 ta được: N =  xyz  x 2 y 2 z 2  x 3 y3z3  …  x 2014 y 2014 z 2014 = -(xyz) – (xyz)2 – (xyz)3 – … – (xyz)2014. Thay xyz = -1 được: N = 1 – 1 + 1 – 1+… +1- 1 = 0 Vậy N=0. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2bz  3cy 3cx  az ay  2bx   a 2b 3c 2a. 1,0 điểm   2abz  3acy 6bcx  2abz 3acy  6bcx   a2 4b 2 9c 2 2abz  3acy  6bcx  2abz  3acy  6bcx 0 a 2  4b 2  9c 2  2bz – 3cy = 0  z y (1)  3c 2b 0,5 0,25 0,25  3cx – az = 0  2b. 1,0 điểm x z x y z  (2); Từ (1) và (2) suy ra:   a 3c a 2b 3c Nhận xét: -Với x ≥ 0 thì x + x = 2x -Với x < 0 thì x + x = 0. Do đó x + x luôn là số chẵn với  xZ. Áp dụng nhận xét trên thì n  2016 + n – 2016 là số chẵn với n -2016  Z. Suy ra 2m + 2015 là số chẵn  2m lẻ  m = 0 . Khi đó n  2016 + n – 2016 = 2016 + Nếu n < 2016, ta có - (n– 2016) + n – 2016 = 2016  0 = 2016 (loại) + Nếu n ≥ 2016 , ta có 2(n– 2016) = 2016  n – 2016 = 1008  n = 3024 (thỏa mãn) Vậy (m; n) = (0; 3024) 3a. 1điểm P= x  2015  2016  x  x  2017 = ( x  2015  2017  x )  x  2016 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 Ta có: x  2015  2017  x  x  2015  2017  x  2 . Dấu “=” xảy ra khi: 0.25 2015  x  2017 (1) Lại có: x  2016  0 . Dấu “=” xảy ra khi x = 2016 (2). 0.25 Từ (1) và (2) ta có minP = 2. Dấu “=” xảy ra khi x = 2016 3b. 0,5 điểm 0,25 Nhận xét : Bốn số phải có cùng số dư khi chia cho 2 và 3. Để có tổng nhỏ nhất, mỗi trong hai số dư này là 1. Từ đó ta có các số 1, 7, 13 và 19. Tổng của chúng là : 1+7+13+19 = 40. 0,25 4 A H D B P 4a. 1,0 điểm E F C Q M I K Chứng minh được ∆DBM = ∆FMB (ch-gn) 1,0 4b. 1,0 điểm 4c. 0,5 điểm 5. 1,0 điểm Theo câu a ta có: ∆DBM = ∆FMB (ch-gn)  MD = BF (2 cạnh tương ứng) (1) +) Chứng minh: ∆MFH = ∆HEM  ME = FH (2 cạnh tương ứng) (2) Từ (1) và (2) suy ra: MD + ME = BF + FH = BH BH không đổi  MD + ME không đổi (đpcm) Vẽ DPBC tại P, KQBC tại Q, gọi I là giao điểm của DK và BC +) Chứng minh : BD = FM = EH = CK +) Chứng minh : ∆BDP = ∆CKQ (ch-gn)  DP = KQ(cạnh tương ứng)   IKQ  ∆DPI = ∆KQI (g-c-g) ID = IK(đpcm) +) Chứng minh : IDP Tổng số bóng trong 6 túi là : 18+19+21+23+25+34=140 Vì số bóng của Toán gấp hai lần số bóng của học nên tổng số bóng của hai bạn là bội của 3. Ta có : 140 chia 3 bằng 46 dư 2. Do đó số bóng đỏ cũng là số chia 3 dư 2. Trong sáu số đã cho chỉ có 23 chia 3 dư 2, đó chính là số bóng đỏ trong túi còn lại. Từ đó ta tìm được số bóng của Toán là : 18+21=39.Số bóng của học là : 19+25+34=78. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 ______________________________________________________________________
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top