Đề học sinh giỏi huyện Toán 7 năm 2014 – 2015 phòng GD&ĐT Yên Lập – Phú Thọ

Giới thiệu Đề học sinh giỏi huyện Toán 7 năm 2014 – 2015 phòng GD&ĐT Yên Lập – Phú Thọ

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề học sinh giỏi huyện Toán 7 năm 2014 – 2015 phòng GD&ĐT Yên Lập – Phú Thọ.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 7 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề học sinh giỏi huyện Toán 7 năm 2014 – 2015 phòng GD&ĐT Yên Lập – Phú Thọ

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 7 tại đây

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015 MÔN THI: TOÁN 7 Thời gian làm bài:120 phút Câu 1. (1,5 điểm) 2 2 1 1    0, 25   0,4  9  11 5  : 2014 1) M =   3  7 7 1  1,4   1  0,875  0,7  2015 9 11 6   2) Tìm x, biết: x 2  x  1  x 2  2 . Câu 2. (2,5 điểm) 1) Cho a, b, c là ba số thực khác 0, thoả mãn điều kiện:   b  a  a  c  a  b c b c a c  a b .   c a b c b Hãy tính giá trị của biểu thức B  1  1  1   . 2) Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua. Câu 3. (2,0 điểm) 1) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 2 x  2  2 x  2013 với x là số nguyên. 2) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình x  y  z  xyz . Câu 4. (3,0 điểm)  =600 có tia phân giác Az . Từ điểm B trên Ax kẻ BH vuông góc với Ay tại Cho xAy H, kẻ BK vuông góc với Az và Bt song song với Ay, Bt cắt Az tại C. Từ C kẻ CM vuông góc với Ay tại M . Chứng minh : a ) K là trung điểm của AC. b )  KMC là tam giác đều. c) Cho BK = 2cm. Tính các cạnh  AKM. Câu 5. (1,0 điểm) Cho ba số dương 0  a  b  c  1 chứng minh rằng: a b c   2 bc  1 ac  1 ab  1 ————–Hết—————Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………..Số báo danh:………………….. PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬP HD CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015 MÔN THI: TOÁN 7 Thời gian làm bài:120 phút Câu Nội dung Điểm 2 2 1 1    0, 25   0,4  9  11 5  : 2014 1) Ta có: M    3  7 7 1  1, 4   1  0,875  0,7  2015 9 11 6   2 2 2      5 9 11  7 7 7     5 9 11 1 1 1    3 4 5  : 2014 7 7 7  2015    6 8 10   1 1 1   2  5  9  11      7 1  1  1    5 9 11     Câu 1 (1,5 điểm) 1 1 1       2014  3 4 5 : 7  1 1 1   2015     2  3 4 5    2 2  2014    : 0  7 7  2015 2) vì x 2  x  1  0 nên (1) => x 2  x  1  x 2  2 hay x  1  2 +) Nếu x  1 thì (*) = > x -1 = 2 => x = 3 +) Nếu x <1 thì (*) = > x -1 = -2 => x = -1 1) +Nếu a+b+c  0 Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có: 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ a  b  c b  c  a c  a  b a  b  c  b  c  a  c  a b = =1   a b c c a b 0.25đ mà a b  c 1 b  c  a 1  c  a b 1 = 2 0.25đ c Câu 2 0.25đ a b => a  b  b  c  c  a =2 c a b 0.25đ  b   a  c  b  a c  a b  c )( )( ) =8 (2,5 điểm) Vậy B =  1    1   1    ( a c b a c b     +Nếu a+b+c = 0 Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có: a  b  c b  c  a c  a  b a  b  c  b  c  a  c  a b = =0   a b c c a b 0.25đ mà a b c 1 b c  a 1 c  a b 1 = 1 0.25đ c a b => a  b  b  c  c  a =1 c a 0.25đ b b a c  ba ca bc Vậy B =  1    1   )( )( ) =1  1    (  a  c  b a c b 2) Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c Ta có: a b c abc x 5x 6x x 7x      a  ;b   ;c  5 6 7 18 18 18 18 3 18 (1) 0,25đ (2) 0,25đ Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có: a , b, c , a ,  b,  c, x 4 x , 5x x , 6 x      a,  ;b   ;c  4 5 6 15 15 15 15 3 15 So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn 0,25đ lúc đầu Vây: c’ – c = 4 hay 6x 7x x  4  4  x  360 15 18 90 0,25đ Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói. 0,25đ 1) Ta có: A  2 x  2  2 x  2013  2 x  2  2013  2 x 0,25đ  2 x  2  2013  2 x  2015 Dấu “=” xảy ra khi (2 x  2)(2013  2 x )  0  1  x  2013 2 Vậy MaxA= 2015 khi x=-1 0,25đ 0,25đ 2) Vì x,y,z nguyên dương nên ta giả sử 1  x  y  z Câu 3 (2,0 điểm) 1 1 1 1 1 1 3 + +  2 + 2 + 2 = 2 yz yx zx x x x x 2 => x  3 => x = 1 Theo bài ra 1 = Thay vào đầu bài ta có 1  y  z  yz => y – yz + 1 + z = 0 0,25đ 0,25đ => y(1-z) – ( 1- z) + 2 =0 => (y-1) (z – 1) = 2 TH1: y -1 = 1 => y =2 và z -1 = 2 => z =3 TH2: y -1 = 2 => y =3 và z -1 = 1 => z =2 Vậy có hai cặp nghiệp nguyên thỏa mãn (1,2,3); (1,3,2) 0,25đ 0,25đ V ẽ h ình , GT _ KL Câu 4 (3,0 điểm) 0,25đ 0,5đ    a,  ABC cân tại B do CAB  ACB ( MAC ) và BK là ðýờng cao  BK 0,25đ là ðýờng trung tuyến  K là trung ðiểm của AC . b,  ABH =  BAK ( cạnh huyền + góc nhọn ) 1  BH = AK ( hai cạnh t. ý ) mà AK = AC 2 1  BH = AC 2 Ta có : BH = CM ( t/c cặp đoạn chắn ) mà CK = BH =   MKC là tam giác cân ( 1 )  = 900 và  Mặt khác : MCB ACB = 300  = 600 (2)  MCK 0,25đ 0,25đ 1 AC  CM = CK 2 0,25đ Từ (1) và (2)   MKC là tam giác ðều 0,25đ c) Vì  ABK vuông tại K mà góc KAB = 300 => AB = 2BK =2.2 = 4cm Vì  ABK vuông tại K nên theo Pitago ta có: 0,25đ AK = AB 2  BK 2  16  4  12 1 AC => KC = AK = 12 2  KCM đều => KC = KM = 12 Theo phần b) AB = BC = 4 AH = BK = 2 HM = BC ( HBCM là hình chữ nhật) => AM = AH + HM = 6 Vì 0  a  b  c  1 nên: 1 1 c c (1) ( a  1)(b  1)  0  ab  1  a  b     ab  1 a  b ab  1 a  b a a b b Tương tự: (2) ; (3)   bc  1 b  c ac  1 a  c a b c a b c Do đó: (4)      bc  1 ac  1 ab  1 b  c a  c a  b a b c 2a 2b 2c 2( a  b  c) Mà       2 bc ac ab abc abc abc abc (5) a b c Từ (4) và (5) suy ra:    2 (đpcm) bc  1 ac  1 ab  1 0,25đ Mà KC = Câu 5 (1 điểm) Lưu ý: – Các tổ cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn trước khi chấm. – Học sinh làm bài các cách khác nhau mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa. – Bài hình không có hình vẽ thì không chấm. – Tổng điểm của bài cho điểm lẻ đến 0,25đ ( ví dụ : 13,25đ , 14,5đ, 26,75đ). 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top