Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Yên Lạc – Vĩnh Phúc.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 8 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 8 tại đây

UBND HUYỆN YÊN LẠC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN: TOÁN ( Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm):  x2 1 1   4 1  x4    x    4 2 2 1  x2   x  x  1 x  1  Cho biểu thức: M =  a) Rút gọn M b) Tìm các giá trị của x để M có giá trị là số nguyên. Câu 2 (2,0 điểm): a) Cho hai số thực x, y thoả mãn x3  3xy 2  10 và y 3  3 x 2 y  30 . Tính giá trị biểu thức P = x 2  y 2 . b) Giải phương trình với ẩn số là x: a b  1  bx 1  ax Câu 3 (2,0 điểm): a) Tìm các cặp số (x; y) nguyên thỏa mãn phương trình: x3 + 2×2 + 3x + 2 = y3 b) Cho số tự nhiên N = 20172016. Viết N thành tổng của k (k  N*) số tự nhiên nào đó n1; n2; ….;nk. Đặt Sn = n13 + n23 + …+nk3. Tìm số dư của phép chia Sn cho 6. Câu 4 (3,0 điểm): Cho tam giác ABC nhọn có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H a) Chứng minh: BH.BE + CH.CF = BC2 b) Chứng minh: H cách đều ba cạnh tam giác DEF c) Trên đoạn HB, HC tương ứng lấy điểm M, N tùy ý sao cho HM = CN. Chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định. Câu 5 (1,0điểm): a) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn x  y  3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : P  2 x 2  y 2  28 1  . x y b) Các số nguyên từ 1 đến 10 được xếp xung quanh một đường tròn theo một thứ tự tùy ý. Chứng minh rằng với cách xếp đó luôn tồn tại ba số theo thứ tự liên tiếp có tổng lớn hơn hoặc bằng 17. —————Hết————–( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………. Số báo danh:……………… UBND HUYỆN YÊN LẠC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HDC ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 -2017 MÔN: TOÁN ( Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề) Câu Đáp án a) ĐKXĐ : với mọi x R  x 1 1    2 2  x  x  1 x  1 M =  = 2 4  4 1 x  x  1 x2  4 0,25    ( x 2  1)( x 2  1)  x 4  x 2  1 4 ( x +1-x2) 4 2 2 ( x  x  1)( x  1) 0,5 x 4 1  x 4  x 2 1 x 2  2  2 = x 2 1 x 1 0,5 3 3 , M nguyên  2 nguyên x 1 x 1 b) Biến đổi: M = 1 – Điểm 2 3 = k (kZ) và k ≠ 0 2 x 1 3 k Ta có kx2 + k = 3  x2 =  0  0 < k ≤ 3, mà kZ nên k{1 ; 2 ; k 1(2,0đ) Đặt 0,25 3} + k = 1 thì x =  2 và M = 0 (thỏa mãn) + k = 2 thì x   1 2 và M = -1(thỏa mãn) + k = 3 thì x = 0 và M = -2 (thỏa mãn) 1 Vậy x  {  2 ;  2 0,25 ; 0} 0,25 a) 2 Ta có: x3  3xy 2  10   x 3  3 xy 2   100  x 6  6 x 4 y 2  9 x 2 y 4  100 0,25 y 3  3 x 2 y  30   y 3  3 x 2 y   900  y 6  6 x 2 y 4  9 x 4 y 2  900 0,25 2 Suy ra: x 6  3 x 4 y 2  3 x 2 y 4  y 6  1000 0,25   x 2  y 2   1000  x 2  y 2  10 0,25 3 2 (2Đ) a b  1  bx 1  ax 1 1 ĐKXĐ: x  và x  b a b) Giải phương trình: (1) (1)  a(1 – ax) = b(1 – bx)  a – a2x = b – b2x  a2x – b2x = a – b  (a2 – b2)x = a – b + Nếu a2 – b2  0 thì phương trình(1) có nghiệm duy nhất x= ab 1  2 2 a b a b 0,25 + Nếu a = b thì phương trình có dạng: 0x = 0  phương trình 1 1 (1) có vô số nghiệm x  và x  b a 0,25 + Nếu a = -b = 0 thì phương trình có dạng: 0x = 0 phương trình (1) có vô số nghiệm x  1 1 và x  b a 0,25 + Nếu a = -b  0 thì phương trình có dạng: 0x = -2b  phương trình (1) vô nghiệm. 0,25 2 3 7 a) Ta có y  x  2 x  3 x  2  2  x     0  x  y 4 8  3 3 2 2 9 15  ( x  2) 3  y 3  4 x 2  9 x  6   2 x    0 4 16    y x2 (1) (2) Từ (1) và (2) ta có x < y < x+2 mà x, y nguyên suy ra y = x + 1 Thay y = x + 1 vào phương trình ban đầu và giải phương trình tìm được x = -1; x = 1. Từ đó tìm được hai cặp số (x, y) thỏa mãn bài toán là (1 ; 2), (-1 ; 0). 0,25 0,25 0,25 3 (2 Đ) 0,25 b)Vì a3 – a = a(a – 1)(a + 1) nên chia hết cho 6 với mọi số nguyên a Đặt N = n1 + n2 + … + nk, ta có: S – N = (n13 + n23 + … + nk3) – (n1 + n2 + … + nk) = = (n13 - n1) + (n23 - n2) + … + (nk3 - nk) chia hết cho 6  S và N có cùng số dư khi chia cho 6 Mặt khác, 2017 chia cho 6 dư 1 20172 chia cho 6 dư 1 N = 20172016 = (20172)1008 chia cho 6 dư 1. Vậy S chia cho 6 dư 1. 0,25 0,25 0,25 0,25 A E F H M I K B N D C O a) Chứng minh: và  BDH   BEC  BH.BE = BD.BC CDH    CFB  CH.CF = CD.CB. 0,25 0,25 0,25  BH.BE + CH.CF = BC.(BD + CD) = BC (đpcm) 2 0,25 0,25 4(3 Đ) b) Chứng minh:  AEF   ABC   AEF   ABC   và  CDE   CAB  CED  CBA  mà EB  AC nên EB là phân giác của góc DEF.   AEF  CED Tương tự: DA, FC lần lượt là phân giác của góc EDF và góc DFE. Vậy H là giao của các đường phân giác của tam giác DEF Nên H cách đều ba cạnh của tam giác DEF (đpcm) 0,25 0,25 0,25 0,25 c) Gọi O là giao điểm của các đường trung trực của các đoạn thẳng MN   OCN  . (1) và HC, ta có  OMH =  ONC (c.c.c)  OHM   OCH  .(2) Mặt khác ta cũng có  OCH cân tại O nên: OHC 0,25   OHB   HO là phân giác của góc BHC Từ (1) và (2) ta có: OHC Vậy O là giao điểm của đường trung trực của HC và phân giác của góc 0,25 BHC nên O là điểm cố định. Hay trung trực của đoạn MN luôn đi qua một điểm cố định là O 0,25 5 (1,0 Đ) a) P  2 x2  y2  28 1  x y   28  1    7 x     y   2 x2  y2  7 x  y  x  y    28  1    7 x     y   2  x 2  4 x  4    y 2  2 y  1   x  y   9  x  y  0,25  2 2  28  1    7 x     y   2  x  2    y  1   x  y   9  x  y  do x, y dương. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM ta có 28 28  7x  2 .7 x  28 x x 1 1  y  2 .y  2 y y Lại có : (x – 2)2 ≥ 0 ; (y – 1)2 ≥ 0 ; x + y ≥ 3 0,25 suy ra : P ≥ 28 + 2 + 0 + 0 + 3 – 9 = 24 Dấu ‘‘= ’’ xảy ra khi  28  x  7x  1  y y  x  2 x  2  0   y 1 y 1  0  x  y  3    Vậy Pmin = 24 khi x = 2 và y = 1 b) Giả sử 10 số được xếp theo thứ tự tùy ý là a,b,c,d,e,f,g,h,i,j. Khi đó có 10 bộ ba số theo thứ tự liên tiếp là: (a; b; c); (b; c; d); (c; d; e); ...(j; a; b). Mỗi số từ 1 đến 10 xuất hiện đúng 3 lần trong 10 bộ số trên. Suy ra tổng các bộ số trên là S = (a + b + c) + (b + c + d) + ...+ (j + a + b) 0,25 = 3(1 + 2 + 3 +....+ 10) = 165. Giả sử tất cả các bộ 3 số trên đều có tổng nhỏ hơn hoặc bằng 16 thì: S ≤ 16. 10 = 160 (mâu thuẫn) Vậy luôn tồn tại một bộ có tổng lớn hơn hoặc bằng 17. (đpcm) 0,25
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top