Chuyên đề tính giá trị biểu thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giới thiệu Chuyên đề tính giá trị biểu thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề tính giá trị biểu thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Chuyên đề tính giá trị biểu thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.

Text Chuyên đề tính giá trị biểu thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8
CHUYÊN ĐỀ : TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC Bài 1: Cho : 4a 2 + b 2 = 5ab và 2a  b  0 , Tính giá trị của : A = HD : ab 4a − b 2 2 Từ : 4a 2 + b2 = 5ab  4a 2 − 4ab − ab + b2 = 0  ( 4a − b )( a − b ) = 0 TH 1: 4a − b = 0  4a = b ( mâu thẫn vì 2a > b) a2 1 TH 2: a − b = 0  a = b = A = 2 = 2 4a − a 3 a −b Bài 2: Cho 3a 2 + 3b2 = 10ab và b  a  0 , Tính A = a+b HD: Từ: 3a2 + 3b2 = 10ab  3a2 − 9ab − ab + 3b2 = 0  ( a − 3b )(3a − b ) = 0 TH 1: a − 3b = 0  a = 3b ( mâu thuẫn vì b > a > 0) a − 3a −1 = TH 2: 3a − b = 0  3a = b = A = a + 3a 2 3x − 2 y Bài 3: Cho 9 x2 + 4 y 2 = 20 xy ( 2 y  3x  0) , Tính A = 3x + 2 y HD: Từ: 9×2 + 4 y 2 = 20xy  ( x − 2 y )( 9x − 2 y ) = 0 3x − x 1 = 3x + x 2 TH2: 9 x = 2 y (Mâu thuẫn vì 2y < 3x < 0) TH1: x = 2 y = A = Bài 4: Cho x2 − 2 y 2 = xy, ( y  0, x + y  0) ,Tính A = HD: x− y x+ y Từ x2 − 2 y 2 = xy  x2 − xy − 2 y 2 = 0  ( x − 2 y )( x + y ) = 0 2y − y 1 = 2y + y 3 TH2: x + y = 0 ( mâu thuẫn vì x + y # 0 ) x+ y Bài 5: Cho x  y  0 và 2x2 + 2 y2 = 5xy , Tính A = x− y HD: Từ: 2x2 + 2 y 2 = 5xy  2 x2 − 5xy + 2 y 2 = 0  ( x − 2 y )( 2 x − y ) = 0 TH1: x − 2 y = 0  x = 2 y = A = 2y + y =3 2y − y TH2: 2x = y (Mâu thuẫn vì: x > y > 0) TH1: x = 2 y = A = x 2 − 2 xy Bài 6: Cho 3x − y = 3z và 2 x + y = 7 z , Tính A = 2 , x, y  0 x + y2 HD: 3x − y = 3z  x = 2z 4 z 2 − 12 z 2 −8 =  = A = = Từ gt ta có:  4 z 2 + 9 z 2 13 2 x + y = 7 z  y = 3z 1 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 7: Cho xy = −1 , Tính P = HD: Ta có: P = 1 1 + 2 y − xy x − xy 2 −( x − y) 1 1 −x + y + = = =1 y ( y − x ) x ( x − y ) xy ( x − y ) −1( x − y ) Bài 8: Cho 3 y − x = 6 , Tính giá trị của A = x 2x − 3 y + y−2 x−6 HD: Ta có: 3 y − x = 6 = x = 3 y − 6 = A = 3 y − 6 2 (3 y − 6) − 3 y + = 3 + 1 = 12 y−2 3y − 6 − 6 Bài 9: Tính biểu thức : x2 y2 z2 a, A = 2 với x.y.z =1 và các mẫu khác 0 + + y + z2 − x2 z2 + x2 − y 2 x2 + y 2 − z2 x y z b, P = với x.y.z =1 và các mẫu khác 0 − + − xy + x + 1 yz − y + 1 xz + z − 1 z  x  y  Bài 10: Cho x, y, z khác 0 và x- y- z =0, Tính giá trị của: B =  1 −   1 −   1 +  x  y  z  a+b Bài 11:Tình giá trị của biểu thức: A = với b> a> 0 và 2a 2 + 2b2 = 5ab a−b 2 2 x + y 10 x−y = Bài 12: Cho y  x  0, , tính giá trị của biểu thức: M = xy 3 x+y 2a − 1 5 − a  1 2 + ,  a    , Tính giá trị của P biết: 10a + 5a = 3 Bài 13: Cho biểu thức: P = 3a − 1 3a + 1  3 2015a b c + + Bài 14: Cho abc=2015, Tính A = ab + 2015a + 2015 bc + b + 2015 ac + c + 1 HD : a2bc b c A= + + 2 ab + a bc + abc bc + b + abc ac + c + 1 a 2bc b c ac + c + 1 = + + = =1 ab (1 + ac + c ) b ( c + 1 + ac ) ac + c + 1 ac + c + 1 Bài 15: Cho abc=2, Tính B = a b 2c + + ab + a + 2 bc + b + 1 ac + 2c + 2 HD : B= a b abc 2 a b abc 2 + + = + + =1 ab + a + abc bc + b + 1 ac + abc 2 + abc a ( b + 1 + bc ) bc + b + 1 ac (1 + bc + b ) Bài 16: Cho abc=1, Tính A = a b c + + ab + a + 1 bc + b + 1 ac + c + 1 HD : A= a 2bc b c a 2bc b c + + = + + =1 2 ab + a bc + abc bc + b + abc ac + c + 1 ab (1 + ac + c ) b ( c + 1 + ac ) ac + c + 1 Bài 17: Cho abc= – 2012, Tính B = a b 2012c + − ab + a − 2012 bc + b + 1 ac − 2012c − 2012 HD : 2 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức B= a b abc 2 a b abc 2 + + = + + =1 ab + a + abc bc + b + 1 ac + abc 2 + abc a ( b + 1 + bc ) bc + b + 1 ac (1 + bc + b ) Bài 18: Chứng minh rằng nếu xyz=1 thì 1 1 1 + + =1 1 + x + xy 1 + y + yz 1 + z + zx HD : VT = xyz xyz 1 xyz xyz 1 + + = + + = 1 = VP 2 xyz + x yz + xy xyz + y + yz 1 + z + zx xy ( z + xz + 1) y ( xz + 1 + z ) 1 + z + zx Bài 19: Cho xyz=2010, CMR: 2010 x y z + + =1 xy + 2010 x + 2010 yz + y + 2010 xz + z + 1 HD : x 2 yz y z + + =1 2 xy + x yz + xyz yz + y + xyz xz + z + 1 Bài 20 : Tính giá trị của biểu thức sau biết : abc = 2016 2bc − 2016 2b 4032 − 3ac P= − + 3c − 2bc + 2016 3 − 2b + ab 3ac − 4032 + 2016a x + 2 xy + 1 y + 2 yz + 1 z + 2zx + 1 Bài 21: Tính GTBT P = biết xyz = 1 + + x + xy + xz + 1 y + yz + yx + 1 z + zx + zy + 1 HD : yz ( x + 2 xy + 1) xz ( y + 2 yz + 1) xy ( z + 2zx + 1) P= + + yz ( x + xy + xz + 1) xz ( y + yz + xy + 1) xy ( z + zx + xy + 1) VT = = (1 + y) + y (1 + z ) + 1 + z + z (1 + x ) + 1 + x + x (1 + y ) (1 + y)(1 + z ) (1 + z )(1 + x ) (1 + x )(1 + y) y 1 1 1 z 1 x + + + + + + 1+ y 1+ z 1+ x 1+ x 1+ z 1+ y 1+ x y +1 1+ z 1+ x = + + =3 y +1 1+ z x +1 16a 2 − 40ab a 10 Bài 22: Cho = , Tính A = b 3 8a 2 − 24ab HD : 100 2 10 50 16. b − 40. b 2 a 10 10 9 3 = = a = b = A = = 9 =5 100 10 10 b 3 3 8. .b 2 − 24. .b 2 9 3 9 Bài 23: Cho a,b,c khác nhau đôi 1 và a + b + c = 0 , CMR: a3 + b3 + c3 = 3abc HD : 3 Ta có : a + b = −c  ( a + b ) = −c3  a3 + b3 + 3ab ( a + b ) = −c3  a3 + b3 + c3 = 3abc = Bài 24: Cho a,b,c khác nhau đôi 1 và a3 + b3 + c3 = 3abc , CMR: a + b + c = 0 HD : Ta có : a3 + b3 + c3 = ( a + b + c ) ( a 2 + b2 + c 2 − ab − bc − ac ) + 3abc Vì a3 + b3 + c3 = 3abc = ( a + b + c ) ( a 2 + b 2 + c 2 − ab − bc − ca ) = 0 Mà a 2 + b2 + c 2 − ab − bc − ca = 0  ( a − b ) + ( b − c ) + ( c − a ) = 0 ( Mâu thuẫn vì a  b  c ) 2 2 2 Nên a + b + c = 0 3 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức  a  b  c  Bài 25: Cho a3 + b3 + c3 = 3abc, ( a, b, c  0) , Tính P = 1 + 1 + 1 +   b  c  a  HD : Ta có : a3 + b3 + c3 = ( a + b + c ) ( a 2 + b2 + c 2 − ab − bc − ca ) + 3abc , Mà a3 + b3 + c3 = 3abc Nên a + b b + c a + c −c −a −b . . = . . = −1 b c a b c a TH2 : a2 + b2 + c2 − ab − bc − ca = 0 = a = b = c = P = (1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 8 TH1 : a + b + c = 0 = P = Bài 26: Cho a,b,c khác nhau đôi 1 và a+b b+c c+a  a  b  c  = = , Tính B = 1 + 1 + 1 +  c a b  b  c  a  HD : a + b b + c c + a 2( a + b + c) = = = c a b a +b+c a + b b + c a + c −c −a −b . . = . . = −1 TH1 : Nếu a + b + c = 0 = B = b c a b c a a + b b + c a + c 2c 2a 2b . . = . . =8 TH2 : nếu a + b + c  0 = gt = 2 = B = b c a b c a  a  b  c  Bài 27: Cho a3b3 + b3c3 + c3a3 = 3a 2b2c 2 , Tính A = 1 + 1 + 1 +   b  c  a  HD : ab = x a+b b+c c+a y + z x+ z x+ y  . . = . . Đặt bc = y = x3 + y 3 + z 3 = 3xyz = x + y + z = 0 = A = b c a bc ac ab ac = z  −ab −bc −ac = . . = −1 Hoặc : x = y = z = a = b = c = A = 8 bc ac ab a +b−c b+c −a c + a −b  a  b  c  = = Bài 28: Cho a,b,c là các số thỏa mãn: . Tính A = 1 + 1 + 1 +  c a b  b  c  a  HD : a +b −c b +c −a c + a −b a +b +c = = = Từ gt=> c a b a+b+c a+b b+c a+c . . = −1 TH1 : a + b + c = 0 = A = a c a TH2 : a + b + c  0 = gt = 1 = a + b = 2c, b + c = 2a, c + a = 2b = A = 8 ax + by = c  Bài 29: Cho x,y là hai số thỏa mãn: bx + ay = a , CMR : a3 + b3 + c3 = 3abc cx + ay = b  HD : Cộng theo vế của gt=> ( a + b + c ) x + ( a + b + c ) y = a + b + c = ( a + b + c )( x + y − 1) = 0 Từ gt TH1: a + b + c = 0 = a3 + b3 + c3 = 3abc TH2: x + y = 1 = a = b = c  a3 + b3 + c3 = 3abc Bài 30: Cho a3 + b3 + c3 = 3abc và a + b + c  0 , Tính giá trị N = a 2 + b2 + c2 (a + b + c) 2 HD: 4 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Từ gt = a = b = c = N = 3a2 1 = 9a2 3 Bài 31: Cho x3 + y3 + z3 = 3xyz , Rút gọn A = xyz ( x + y )( y + z )( z + x ) HD: xyz x3 1 Từ gt=> TH1: x + y + z = 0 = A = = −1 TH 2 : x = y = z = A = = − xyz 2 x.2 x.2 x 8 Bài 32: Rút gọn : A = ( a + b − 2c ) + ( b + c − 2a ) + ( c + a − 2b ) 3 HD: 3 3 Đặt: a + b − 2c = x, b + c − 2a = y, c + a − 2b = z A = ( x + y + z ) ( x 2 + y 2 + z 2 − xy − yz − zx ) = ( a + b − 2c + b + c − 2a + c + a − 2b ) ( x 2 + y 2 + z 2 + …) = 0 Bài 33: Cho a,b,c khác nhau đôi 1 và 1 1 1 1 1 1 + + = 0 , Rút gọn: A = 2 + 2 + 2 a b c a + 2bc b + 2ac c + 2ab HD: 1 1 1 + + = 0  ab + bc + ca = 0 = a 2 + 2bc = a 2 + bc − ab − ca = ( a − b )( a − c ) a b c Tương tự: b2 + 2ac = ( b − a )(b − c ) , c2 + 2ba = ( c − a )( c − b ) Ta có: Khi đó: A = 1 + 1 + 1 ( a − b )( a − c ) ( b − a )(b − c ) ( c − a )( c − b ) = c −b + a −c +b−a =0 ( a − b )(b − c )(c − a ) 1 1 1 1 1 1 + + = 0 , Tính P = 2 + 2 + 2 a b c a − 2bc b + 2ac c + 2ab 1 1 1 bc ac ab + 2 + 2 Bài 35: Cho a,b,c khác nhau đôi 1 và + + = 0 , Rút gọn: B = 2 a b c a + 2bc b + 2ac c + 2ab HD: Theo bài 26 => ab ( c − b ) + ac ( a − c ) + ab ( b − a ) bc ac ab B= + + = ( a − b )( a − c ) ( b − a )( b − c ) ( c − a )( c − b ) ( a − b )(b − c )( c − a ) Phân tích tử => B a2 b2 c2 1 1 1 Bài 36: Cho a,b,c khác nhau đôi 1 và + + = 0 ,Rút gọn: C = 2 + 2 + 2 a b c a + 2bc b + 2ac c + 2ab HD: Theo bài 26 a2 ( c − b ) + b2 ( a − c ) + c2 (b − a ) a2 b2 c2 = C = + + = ( a − b )( a − c ) ( b − c )( b − a ) ( c − a )( c − b ) ( a − b )(b − c )( c − a ) Phân tích tử =>C 1 1 1 bc ac ab Bài 37: Cho a,b,c  0, và + + = 0 , Tính A = 2 + 2 + 2 a b c a b c HD: 1 1 1 1 1 1 3 Từ gt = + + = 0 = 3 + 3 + 3 = a b c a b c abc abc abc abc 3 1 1 1 =3 Khi đó: A = 3 + 3 + 3 = abc  3 + 3 + 3  = abc. a b c abc a b c  yz xz xy 1 1 1 + 2 + 2 Bài 38: Cho x,y,z đôi 1 khác nhau và + + = 0 , Tính A = 2 x + 2 yz y + 2xz z + 2xy x y z Bài 34: Cho a, b, c đôi 1 khác nhau và 5 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 39: Cho a+b+c=0 và a,b,c  0, Rút gọn A = ab bc ac + 2 2 + 2 2 2 2 a + b − c b + c − a c + a 2 − b2 2 HD: Từ a + b + c = 0 = a + b = −c = a 2 + b2 + 2ab = c 2 = a 2 + b2 − c 2 = −2ab Tương tự: b2 + c2 − a2 = −2bc, c2 + a2 − b2 = −2ac , Khi đó: ab bc ac −3 A= + + = −2ab −2bc −2ac 2 a2 b2 c2 Bài 40: Cho a+b+c=0, a,b,c  0, Rút gọn B = 2 2 2 + 2 + a − b − c b − a 2 − c 2 c 2 − a 2 − b2 HD: Từ a + b + c = 0 = b + c = −a = b2 + c 2 + 2bc = a 2 = a 2 − b2 − c 2 = 2bc , Tương tự: b2 − a2 − c2 = 2ac, c2 − a2 − b2 = 2ab , Khi đó: a2 b2 c2 1 3abc 3 B= + + = a3 + b3 + c3 ) = = ( 2bc 2ac 2ab 2abc 2abc 2 1 1 1 + 2 + 2 Bài 41: Cho a+b+c=0, a,b,c  0, Rút gọn A = 2 2 2 2 2 b + c − a c + a − b a + b2 − c 2 HD: Từ: a + b + c = 0 = b + c = −a = b 2 + c 2 + 2bc = a 2 = b2 + c 2 − a 2 = −2bc Tương tự: c2 + a2 − b2 = −2ac, a2 + b2 − c2 = −2ab , Khi đó: 1 1 1 −1  a + b + c  A= + + =  =0 −2bc −2ac −2ab 2  abc  a 2 b2 c 2 Bài 42: Cho a+b+c=0, a,b,c  0, Rút gọn A = + + bc ca ab HD: a3 b3 c3 3abc Từ a + b + c = 0 = a3 + b3 + c3 = 3abc , khi đó: A = + + = =3 abc abc abc abc 1 1 1 yz xz xy Bài 43: Cho + + = 0, ( x  0, y  0, z  0) , Tính giá trị của biểu thức: 2 + 2 + 2 x y z x y z HD: 1 1 1 Với a = , b = , c = , Áp dụng kết quả câu a ta có: x y z 1 1 1 1 1 1 3 yz zx xy xyz xyz xyz 3 + 3+ 3= = 2 + 2 + 2 = 3 + 3 + 3 = xyz  3 + 3 + 3  = xyz. =3 3 x y z xyz x y z x y z y z  xyz x 1 1 1 Bài 44: Cho a+b+c=1, + + = 0 , CMR: a 2 + b2 + c 2 = 1 a b c HD: Từ a + b + c = 1  a2 + b2 + c2 + 2 ( ab + bc + ca ) = 1 , (1) 1 1 1 ab + bc + ca + + =0 = 0  ab + bc + ca = 0 , thay vào (1)=> ĐPCM Mà: a b c abc 1 1 1 1 1 1 Bài 45: Cho x,y,z  0, Thỏa mãn: x + y + z = xyz và + + = 3 , Tính A = 2 + 2 + 2 x y z x y z HD:  1 1 1  x+ y+z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Từ: + + = 3  2 + 2 + 2 + 2  + +  = 3  2 + 2 + 2 + 2  =3 x y z x y z x y z  xy yz zx   xyz  6 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Nên A + 2 = 3 = A = 1 1 1 1 Bài 46: Cho a,b,c  0 và + + = 2 , và a + b + c = abc , CMR: a b c HD: 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 + + = 2  2 + 2 + 2 + 2 + +  = 4  2 a b c a b c a  ab bc ca  a b c Bài 47: Cho a + b + c = 0, x + y + z = 0 và + + = 0 , CMR: x y z Bài 48: Cho a,b,c là ba số thực khác 0, thỏa mãn : a + b + c = 3 và HD: 1 1 1 + + =2 a 2 b2 c2 + 1 1  a+b+c  + 2 + 2 =4 2 b c  abc  a.x 2 + b.y2 + c.z 2 = 0 1 1 1 + + = 0 , Tính A = a 2 + b2 + c 2 a b c Từ: a + b + c = 3  a2 + b2 + c2 + 2 ( ab + bc + ca ) = 9 , (1) 1 1 1 + + = 0  ab + bc + ca = 0 thay vào (1) A + 2.0 = 9 = A = 9 a b c 1 1 1 1 1 1 Bài 49: Cho + + = 2 và a + b + c = abc , Tính A = 2 + 2 + 2 a b c a b c HD: 1 1  1 1 1  1 1 1 Từ: + + = 2  2 + 2 + 2 + 2  + +  = 4 a b c a b c  ab bc ca   a+b+c   A + 2  = 4  A+ 2 = 4  A = 2  abc  1 1 1 1 1 1 Bài 50: CMR: Nếu + + = 3 và a+b+c=abc Thì ta có: 2 + 2 + 2 = 7 a b c a b c 2 x y2 z2 a b c x y z Bài 51: Cho + + = 1 và + + = 0 , Tính A = 2 + 2 + 2 a b c a b c x y z HD: x y z x2 y 2 z 2  xy yz zx   cxy + ayz + bzx  Từ: + + = 1  2 + 2 + 2 + 2  + +  = 1  A + 2   = 1 (1) a b c a b c abc  ab bc ca    a b c Mà: + + = 0  ayz + bxz + cxy = 0 thay vào (1) ta được: A + 2.0 = 1  A = 1 x y z x y z a b c a 2 b2 c 2 Bài 52: Cho + + = 0, + + = 2 , Tính A = 2 + 2 + 2 x y z a b c x y z HD:  ab bc ca   abz + bcx + cay  a b c a 2 b2 c 2 Từ: + + = 2  2 + 2 + + 2  + +  = 2  A + 2   = 2 (1) x y z x y z xyz  xy yz zx    x y z Mà: + + = 0  bcx + acy + abz = 0 thay vào (1) ta được: A + 2.0 = 2 = A = 2 a b c a b c b2 c 2 a 2 Bài 53: Cho 3 số hữu tỉ a,b,c thỏa mãn: abc = 1 và 2 + 2 + 2 = + + , CMR trong ba số a,b,c b c a a b c phải có 1 số bằng bình phương số còn lại HD: a b c b2 1 c 2 1 a 2 1 Đặt: x = 2 , y = 2 , z = 2 = = , = , = = xyz = 1 và b c a a x b y c z 1 1 1 x + y + z = + + = xy + yz + zx x y z Mà: 7 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Xét tích: ( x −1)( y −1)( z −1) = 0 = x = 1, y = 1, z = 1 . Với x = 1 = a = b2 (ĐPCM) x 2 + y 2 + z 2 )( a 2 + b2 + c 2 ) ( x y z = =  0 Bài 54: Cho , Rút gọn: A = 2 a b c ( ax + by + cz ) HD: x y z = = = k = x = ak , y = bk , z = ck thay vào A a b c 2 y + 2z − x 2z + 2x − y 2x + 2 y − z = = Bài 55: Cho: , trong đó a,b,c thỏa mãn: a b c x y z = = 2b + 2c − a, 2c + 2a − b, 2a + 2b − c  0 , CMR: 2b + 2c − a 2c + 2a − b 2a + 2b − c HD: 2 ( 2z + 2x − y ) + 2 ( 2x + 2 y − z ) − ( 2 y + 2z − x ) Từ gt = = 2b + 2c − a 2 ( 2x + 2 y − z ) + 2 ( 2 y + 2z − x ) − ( 2z + 2x − y ) Đặt 2c + 2a − b x y z = = = 2b + 2c − a 2c + 2a − b 2a + 2b − c Bài 56: Cho yz zx xy 1 1 1 + + = 0, xyz  0 , Tính A = 2 + 2 + 2 x y z x y z a3 + b3 + c3 Bài 57: Cho a + b + c = 0 , Tính ( a − b) + ( b − c ) + ( c − a) ( a + b + c ) ( a + b + c) + ( ab + bc + ca) Bài 58: Tính : A = ( a + b + c) − ( ab + bc + ca) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bài 59: Cho c + 2ab − 2ac − 2bc = 0 , Rút gọn biểu thức : 2 Bài 60: Cho a + b + c = 1, a2 + b2 + c2 = 1, và a2 + ( a − c ) b2 + ( b − c ) 2 2 x y z = = , CMR: xy + yz + zx = 0 a b c HD: x y z = = = k = xy + yz + zx = k 2 ( ab + bc + ca ) (1) a b c Mà: a + b + c = 1  a2 + b2 + c2 + 2 ( ab + bc + ca ) = 1  ab + bc + ca = 0 thay vào (1) ta được: xy + yz + xz = 0 Đặt: Bài 61: Cho a,b,c thỏa mãn: a + b + c = 0, ab + bc + ca = 0 , Tính A = ( a − 1) 2015 + b2014 + ( c + 1) 2013 HD: Nhẩm thấy a=b=c=0 nên ta xét: a + b + c = 0  a2 + b2 + c2 + 2 ( ab + bc + ca ) = 0  a 2 + b2 + c2 = 0 Do đó : a=b=c=0 thay vào A = ( −1) 2015 + 02014 + 12013 = 0 Bài 62: Cho x,y,z là ba số thỏa mãn: xyz=1 và x + y + z = HD: 1 1 1 + + , Tính P = ( x19 − 1)( y 5 − 1)( z1890 − 1) x y z Nhận thấy x=y=z=1, nên ta xét: ( x −1)( y −1)( z −1) = xyz − ( xy + yz + zx ) + ( x + y + z ) −1 = 0 8 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Nên hoặc x=1 hoặc y=1 hoặc z=1 Nếu x=1=>P=0, Nếu y=1=>P=0, nếu z=1=>P=0 1 1 1 Bài 63: Cho xyz=1, x + y + z = + + , Tính A = ( x 2015 − 1)( y1006 − 1) ( z − 1) + 2016 x y z HD : xy + yz + zx Nhẩm thấy x=y=z=1, ta có : x + y + z = = xy + yz + zx xyz Xét tích : ( x −1)( y −1)( z −1) = xyz − ( xy + yz + zx ) + ( x + y + z ) −1 = 0 Nên hoặc x=1 hoặc y=1 hoặc z=1 Nếu x=1 thì P=2016, Nếu y=1 thì P=2016, Nếu z=1 thì P=2016 1 1 1 Bài 64: Cho x,y,z là các số thỏa mãn : xyz=1, và x + y + z = + + , x y z Tính : A = ( x15 − 1)( y 27 − 1)( z 2016 − 1) HD : 1 1 1 + + = xy + yz + zx x y z Xét ( x −1)( y −1)( z −1) = xyz − ( xy + yz + zx ) + ( x + y + z ) −1 = 0 Nên hoặc x=1 hoặc y=1 hoặc z=1 khi đó A=0 1 1 1 Bài 65: Cho x2 + y 2 + z 2 + 2 + 2 + 2 = 6 , Tính A = x2012 + y2013 + z 2014 x y z HD : Từ gt ta có : x + y + z = 2 1  1  1   1 1 1      Từ gt=>  x 2 + 2 − 2  +  y 2 + 2 − 2  +  z 2 + 2 − 2  = 0   x −  +  y −  +  z −  = 0 x  y  z x y z        2012 2014 Vì x , y luôn nhân giá trị bằng 1 khi x,y nhận giá trị 1 hoặc -1 nên ta có 2 TH : TH1 : y = 1 = A = 3 TH2 : y = −1 = A = 1 1 1 1 1 Bài 66: CMR nếu a,b,c là ba số thỏa mãn: a+b+c=2000 và + + = , thì 1 trong ba số phải có 1 a b c 2000 số bằng 2000 HD : 1 1 1 1 1 a+b a +b 1 1 1    + + − + =0 Từ gt ta có : + + = =0 a b c a +b+c ab c ( a + b + c )  a b   c a +b +c  2 2 ( a + b ) c ( a + b + c ) + ab = 0  ( a + b )(b + c )( c + a ) = 0 TH1 : a + b = 0  c = 2000 TH2 : b + c = 0  a = 2000 TH3 : c + a = 0  b = 2000 Bài 67: Cho a,b,c là các số thực thỏa mãn : abc=1 và a + b + c = 1 1 1 + + , a b c CMR có ít nhất 1 số a,b,c bằng 1 HD : 1 1 1 Từ gt ta có : a + b + c = + + = ab + bc + ca a b c Xét tích : ( a −1)( b −1)( c −1) = abc − ( ab + bc + ca ) + ( a + b + c ) −1 = 0 nên hoặc a=1 hoặc b=1 hoặc c=1 9 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 68: Cho các số thực dương thỏa mãn a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 , Tính P = a 2015 + b2015 HD : Từ : a100 = b100 = a101 + b101  a100 ( a −1) + b100 ( b −1) = 0 (1) và a101 + b101 = a102 + b102  a101 ( a − 1) + b101 (b − 1) = 0 (2) Từ (1) và (2) 2 2 => a101 ( a − 1) + b101 ( b − 1) − a100 ( a − 1) − b100 ( b − 1) = 0  a100 ( a − 1) + b100 ( b − 1) = 0 ( a − 1)2 = 0 a = 1  Do a, b  0 =  khi đó : P = 12015 + 12015 = 2  2 b = 1 ( b − 1) = 0  a 3 + b3 = 1  Bài 69: Cho  2 , Tính A = a 2014 + b2014 (CL) 2  a + b = 1 x + y = a + b Bài 70: Cho  2 CMR: xn + yn = an + bn 2 2 2 x + y = a + b HD: Ta có: x2 + y 2 = a2 + b2  ( x − a )( x + a ) + ( y − b )( y + b ) = 0 (1) Mà x − a = b − y thay vào (1) ta được: ( b − y )( x + a − b − y ) = 0 TH1 : b − y = 0  b = y = x = a = xn + y2 = an + b2 TH2 : x + a − b − y = 0  x − y = b − a = 2 x = 2b  x = b = y = a => xn + yn = an + bn Bài 71: Cho x+y+z=0, Rút gọn: A = HD : x2 + y 2 + z 2 ( y − z ) + ( z − x) + ( x − y) 2 2 2 Ta có : x + y + z = 0  x2 + y 2 + z 2 + 2 ( xy + yz + zx ) = 0  x2 + y 2 + z 2 = −2 ( xy + yz + zx ) Mẫu : 2×2 + 2 y 2 + 2z 2 − 2 ( xy + yz + zx ) = 2 x 2 + 2 y 2 + 2 z 2 + x 2 + y 2 + z 2 = 3 ( x3 + y 2 + z 2 ) Khi đó : A = x2 + y 2 + z 2 1 = 2 2 2 3( x + y + z ) 3 Bài 72: Cho các số dương x, y, z thỏa mãn : x3 + y3 + z3 = 3xyz , Tính giá trị của biểu thức : T= x10 + y10 + z10 ( x + y + z) 10 Bài 73: Cho ax + by + cz = 0, a + b + c = 2016 , Tính giá trị của biểu thức : bc ( y − z ) + ac ( z − x ) + ab ( x − y ) 2 A= 2 2 ax 2 + by2 + cz 2 Bài 74: Cho a + b + c = 1 ( a, b, c khác 1 và 2), CMR : c + ab a + bc b + ac bc + ac + ab + 8 + 2 + 2 = 2 2 2 a + b + abc − 1 b + c + abc − 1 a + c + abc − 1 ( a − 2 )( b − 2 )( c − 2 ) 2 Bài 75: Rút gọn : HD : (a A= 2 + b2 + c 2 ) ( a + b + c ) + ( ab + bc + ca ) 2 2 ( a + b + c ) − ( ab + bc + ca ) 2 Ta có : Đặt : a 2 + b2 + c 2 = x và ab + bx + ca = y khi đó : ( a + b + c ) = x + 2 y , thay vào A ta có : 2 10 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức A= x( x + 2 y) + y 2 x 2 + 2 xy + y 2 = = x + y = a 2 + b2 + c 2 + ab + ab + ca x + 2y − y x+ y 1 2 2 2 a + b ) + (b + c ) + ( c + a )  (  2 a2 b2 c2 a b c + + = 1 , Tính giá trị của: Q = Bài 76: Cho a,b,c khác 0 thỏa mãn : + + b+c c+a a +b b+c c+a a+b HD: Nhận thấy a + b + c = 0 không thỏa mãn : nên nhân vào gt với a + b + c = 0 ta được : a b c  + + ( a + b + c )   = a+b+c b+c c+a a+b  a ( b + c ) b ( c + a ) b2 c ( a + b ) c2 a2  + + + + + = a+b+c  b+c b+c c+a c+a a +b a +b Q+a+b+c = a+b+c  Q = 0 a b c + + = 0 , Tính giá trị của biểu thức : Bài 77: Cho a,b,c đôi một khác nhau và b −c c −a a −b a b c A= + + 2 2 2 (b − c ) (c − a ) ( a − b ) HD: b c  1 1 1 1  1   a  1 Nhân  + + + + + +  =0  vao gt ta được :   b − c c − a a − b  b − c c − a a − b   b −c c −a a −b  a+b b+c c+a  P+ + + =0 ( b − c )( c − a ) ( c − a )( a − b ) ( a − b )(b − c ) ( a + b )( a − b ) + ( b + c )( b − c ) + ( c + a )( c − a ) = 0  P = 0 ( a − b )( b − c )( c − a ) 2 2 2 a + b) (b + c ) ( c + a ) ( Bài 78: Cho a,b,c đôi 1 khác nhau, thỏa mãn : ab + bc + ca = 1 , Tính A =  P+ (1 + a )(1 + b )(1 + c ) 2 HD : 2 2 Ta có : 1 + a2 = ab + bc + ca + a2 = b ( a + c ) + a ( a + c ) = ( a + b )( a + c ) Tương tự : 1 + b2 = ( b + a )( b + c ) , 1 + c2 = ( c + a )( c + b ) khi đó : A = 1 Bài 79: Cho a,b,c đôi 1 khác nhau , thỏa mãn: ab + bc + ca = 1 , a 2 + 2bc − 1)( b2 + 2ca − 1)( c 2 + 2ab − 1) ( Tính B = 2 2 2 ( a − b) (b − c ) (c − a ) HD : Ta có : a2 + 2bc −1 = a2 + 2bc − ab − bc − ca = a2 + bc − ab − ac = a ( a − b ) + c (b − a ) = ( a − b )( a − c ) Tương tự : b2 + 2ca −1 = ( b − a )( b − c ) , c2 + 2ab − 1 = ( c − a )( c − b ) Khi đó : B = −1 Bài 80: Cho a,b,c là ba số khác nhau, CMR : b−c c−a a −b 2 2 2 + + = + + ( a − b )( a − c ) (b − c )(b − a ) ( c − a )( c − b ) a − b b − c c − a HD : (a − c) − (a − b) = 1 − 1 = 1 + 1 b−c = Ta có : ( a − b )( a − c ) ( a − b )( a − c ) a − b a − c a − b c − a 11 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức a −b c−a 1 1 1 1 = = + + , ( b − c )( b − a ) b − c a − b ( c − a )( c − b ) c − a b − c 1 1 1 1 1 1 + + + + + = VP Khi đó : VT = a −b c −a b−c a −b c −a b−c ab bc ca + + Bài 81: Cho a,b,c đôi 1 khác nhau, Tính giá trị : A = ( b − c )( c − a ) ( c − a )( a − b ) ( a − b )(b − c ) HD : a b c = x, = y, = z khi đó : Đặt : b−c c−a a −b ( x +1)( y +1)( z +1) = ( x −1)( y −1)( z −1)  xy + yz + zx = −1 a b c + + = 0 , CMR trong ba số a,b,c phải có Bài 82: Cho 3 số a,b,c đôi 1 khác nhau thỏa mãn : b −c c −a a −b 1 số âm, 1 số dương HD : 1 1 1 a b c + +  0 Mà : + + =0 Vì a  b, b  c, c  a = b−c c −a a −b b −c c −a a −b b c  1 1 1   a + + + +   =0  b − c c − a a − b  b − c c − a a − b   a  b c   a+b a+c b+c  + + +  + +  = 0 2 2 2  ( b − c ) ( c − a ) ( a − b )   ( b − c )( c − a ) ( a − b )( b − c ) ( c − a )( a − b )  a b c + + = 0, Nhận thấy Tổng B  0 => 2 2 2 (b − c ) ( c − a ) ( a − b ) Tương tự : Do đó a,b,c không cùng âm, cùng dương, Nên phải có 1 số âm 1 số dương 1 1 1 + + Bài 83: Cho a,b,c là các số hữu tỉ đôi 1 khác nhau, MCR : A = là bình 2 2 2 ( a − b) (b − c ) (c − a ) phương của 1 số hữu tỉ HD : Ta có : 2  1 1 1  1 1 1 2 2 2 + + + + + + +   = 2 2 2  ( a − b ) ( b − c ) ( c − a )  ( a − b ) ( b − c ) ( c − a ) ( a − b )( b − c ) ( b − c )( c − a ) ( c − a )( a − b ) A+ 2 ( a − b) + 2 (b − c ) + 2 ( c − a ) = A + 0 = A Vậy A là bình phương của 1 số hữu tỉ : ( a − b )( b − c )( c − a ) Bài 84: Cho a+b+c=0, P = HD : a −b b −c c −a c a b + + + + và Q = , CMR : P.Q=9 a −b b −c c −a c a b c c  b−c c −a  c b 2 − bc + ac − a 2 c ( a − b )( c − a − b ) Xét P. = 1+ + . = 1+ .   = 1+ a −b a −b  a b  a −b ab a −b ab a 2a3 b 2b3 2c 2 2c3 = 1+ = 1+ = 1+ , Tương tự : P. và P. khi đó : b−c abc c−a abc ab abc 2 ( a 3 + b3 + c 3 ) P.Q = 3 + =9 abc 1+ 12 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 85: Cho a,b,c đôi 1 khác nhau, Tính giá trị của biểu thức: a2 b2 c2 A= + + ( a − b )( a − c ) ( b − c )( b − a ) ( c − b )( c − a ) HD : a2 ( c − b ) + b2 ( a − c ) + c2 (b − a ) A= =1 ( a − b )( b − c )( c − a ) Bài 86: Cho 3 số a,b,c thỏa mãn: b  c, a + b  c và c2 = 2 ( ac + bc − ab ) , CMR: a2 + ( a − c ) b + (b − c ) 2 2 2 = a−c b−c HD : Ta có : a 2 + ( a − c ) = a 2 + c 2 − c 2 + ( a − c ) = a 2 + c 2 − 2 ( ac − bc − ab ) + ( a − c ) 2 (a 2 2 2 + c 2 − 2ac ) + 2b ( a − c ) + ( a − c ) = ( a − c ) + 2b ( a − c ) + ( a − c ) = 2 ( a − c )( a − c + b ) 2 2 2 Tương tự ta có : b2 + ( b − c ) = 2 ( b − c )( b − c + a ) 2 Khi đó : a2 + ( a − c ) 2 = a−c b−c b + (b − c ) Bài 87: Cho x,y,z đôi 1 khác nhau, CMR: y−z z−x x− y 2 2 2 + + = + + ( x − y )( x − z ) ( y − z )( y − x ) ( z − x )( z − y ) x − y y − z z − x HD: −( x − y) + ( x − z) y−z −1 1 1 1 = = + = + Ta có: ( x − y )( x − z ) ( x − y )( x − z ) x − z x − y x − y z − x 2 2 x− y z−x 1 1 1 1 = = + + và ( y − z )( y − x ) y − z x − y ( z − x )( z − y ) z − x y − z Cộng theo vế ta được: Bài 88: Cho a+b+c=0, CMR: 3 3 3 2 2 2 a 5 + b5 + c 5 ( a + b + c ) ( a + b + c ) 5 5 5 2 2 2 = . a, 2 ( a + b + c ) = 5abc ( a + b + c ) b, 5 3 2 HD: Ta có: a + b + c = 0 = a3 + b3 + c3 = 3abc = 3abc ( a 2 + b2 + c 2 ) = ( a3 + b3 + c3 )( a 2 + b2 + c 2 ) Tương tự ta có: => 3abc ( a 2 + b2 + c 2 ) = a5 + b5 + c5 + a3 (b2 + c 2 ) + b3 ( c 2 + a 2 ) + c3 ( a 2 + b 2 ) Mà: b + c = −a = b2 + c 2 = ( b + c ) − 2bc = a 2 − 2bc ,Tương tự ta có: c 2 + a 2 = b 2 − 2ac 2 a 2 + b 2 = c 2 − 2ab Nên ta có : ( a3 + b3 + c3 )( a2 + b2 + c2 ) = a5 + b5 + c5 + a3 ( a2 − 2bc ) + b3 (b2 − 2ac ) + c3 (c2 − 2ab ) = 2 ( a5 + b5 + c5 ) − 2abc ( a 2 + b2 + c 2 )  2 ( a5 + b5 + c5 ) = 5abc ( a 2 + b2 + c 2 ) a2 b2 c2 3 + 2 2 2= Bài 89: Cho a+b+c=0, CMR: 2 2 2 + 2 2 2 a −b −c b −a −c c −a −b 2 HD: Từ a + b + c = 0 = b + c = −a = b2 + c 2 + 2bc = a 2 = a 2 − b2 − c 2 = 2bc , Tương tự: b2 − a2 − c2 = 2ac, c2 − a2 − b2 = 2ab , Khi đó: a2 b2 c2 1 3abc 3 + + = a3 + b3 + c3 ) = = ( 2bc 2ac 2ab 2abc 2abc 2 13 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức ( a + b ) + (b + c ) + ( c + a )  2 2 2 2 ( a − b ) (b − c ) (c − a ) 2 Bài 90: CMR: HD : 2 2 a+b b+c c+a = x, = y, = z = M = x 2 + y 2 + z 2 , Ta cần CM : a −b b−c c−a ( x +1)( y +1)( z +1) = ( x −1)( y −1)( z −1) => xy + yz + zx = −1 (1) Đăt : Từ : ( x + y + z )  0  x 2 + y 2 + z 2  −2 ( xy + yz + zx ) = −2 ( −1) = 2 = M  2 2 a+b b+c c+a + + =0 a −b b−c c −a Bài 91: Cho a+b+c=0 và a 2 + b 2 + c 2 = 14 , Tính A = a 4 + b4 + c 4 HD : Dấu bằng khi x + y + z = 0  Ta có : 142 = ( a 2 + b 2 + c 2 ) = a 4 + b 4 + c 4 + 2 ( a 2b 2 + b 2c 2 + c 2 a 2 ) 2 (1). Ta lại có : a + b + c = 0 = ( a + b + c ) = 0  a2 + b2 + c2 + 2 ( ab + bc + ca ) = 0 2  ab + bc + ca = −7  a2b2 + b2c2 + c2a2 + 2abc ( a + b + c ) = 49 , Thay lên (1) 142 = A + 2.49 Bài 92: Cho ba số a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 0, a2 + b2 + c2 = 2010 , Tính giá trị của biểu thức: A = a4 + b 4 + c 4 HD: (a + b + c) − (a Ta có: ab + bc + ca = 2 2 + b2 + c2 2 ) = 0 − 2010 = −1005 2 = a b + b c + c a = ( ab + bc + ca ) − 2abc ( a + b + c ) = ( −1005) − 2abc.0 = 10052 2 2 2 2 2 2 2 ( = A = a4 + b4 + c4 = a2 + b2 + c2 Bài 93: Cho x>0 thỏa mãn: x 2 + ) 2 2 ( ) − 2 a2b2 + b2c2 + c2a2 = 20102 − 10052 = 2.10052 1 1 = 7 , CMR: x 5 + 5 là 1 số nguyên 2 x x HD : 1  4 1  1  1 =  x + 4  x +  −  x3 + 3  5 x  x  x  x  2 1  1  1  1 1 1 1  Ta tính :  x +  = x 2 + 2 + 2 = 9 = x + = 3 , x3 + 3 =  x 2 + 2  x +  −  x +  = 18 x x x x  x  x  x  1  1  1  1 Và x 4 + 4 =  x3 + 3  x +  −  x 2 + 2  = 47 x  x  x  x  1 Bài 94: Cho x  0 và x + = a , Tính theo a các giá trị của: x 1 1 1 a, x 3 + 3 b, x 6 + 6 c, x 7 + 7 x x x HD : 1 1 1  1  1  1 a, x + = a  x 2 + 2 = a 2 − 2 Nên x3 + 3 =  x +  x 2 + 2  −  x +  = a ( a 2 − 2 ) − a x x x  x  x   x 2 1  1 b, x 6 + 6 =  x3 + 3  − 2 x x   1  1  1  1 c, x7 + 7 =  x3 + 3  x4 + 4  −  x +  x  x  x   x Ta có : x5 + 14 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 95: Cho x  0 và x 2 + a, x 3 + 1 x3 1 = a , Tính theo a các giá trị của: x2 1 1 b, x 6 + 6 c, x 7 + 7 x x HD : 2 Ta có : x 2 + 1  1 1 =  x +  − 2 = x + = a + 2 . Làm giống bài 68 2 x  x x Bài 96: Cho biết a, b là hai số thực thỏa mãn : a + b = 5 và a + b = 5 , Tính a + b 6 1  6 1    x +  − x + 6 −2 1 x  x  2 Bài 97: Cho x + 2 = 2 , và x > 0. Tính A =  3 x 1  3 1   x+  +x + 3  x  x   HD : 2 1  1  2 1   1 1 1 1  3 2  x +  = x + 2 + 2 = 4 = x + = 2 và x + 3 =  x +  x + 2  −  x +  = 2.2 − 2 = 2 x x x x  x  x   x  2 2 3 3 2 1  3 1 =  x + 3  − 2 = 2 thay vào A x6  x  Bài 98: Cho 3 số x,y,z thỏa mãn: x+y+z=0 và x2 + y2 + z 2 = a2 , Tính A = x4 + y4 + z 4 theo a HD : và x 6 + Ta có : a 4 = ( x 2 + y 2 + z 2 ) = A + 2( x 2 y 2 + y 2 z 2 + z 2 x 2 ) , Mặt khác: 2 ( x + y + z) 2 = a 2 + 2 ( xy + yz + zx ) = 0 −a 2 a4 a4 2 2 2 2 2 2 2  xy + yz + zx =  ( xy + yz + zx ) =  x y + y z + z x + 2xyz ( x + y + z ) = 2 4 4 4 4 4 a a a Thay lên trên ta đươc : a 4 = A + 2. = A + x2 y 2 + y 2 z 2 + z 2 x2 = 4 4 2 Bài 99: Cho ba số a,b,c thỏa mãn a+b+c=0 và a2 + b2 + c2 = 2010, Tính giá trị của biểu thức: A = a 4 + b4 + c 4 HD: 2 ( a + b + c ) − ( a 2 + b2 + c 2 ) 0 − 2010 = = −1005 Ta có: ab + bc + ca = 2 2 2 2 => a 2b2 + b2c 2 + c 2 a 2 = ( ab + bc + ca ) − 2abc ( a + b + c ) = ( −1005) − 2abc.0 = 10052 => A = a 4 + b 4 + c 4 = ( a 2 + b 2 + c 2 ) − 2 ( a 2b 2 + b 2c 2 + c 2 a 2 ) = 20102 − 10052 = 2020050 2 Bài 100: Cho a+b+c=0, CMR: a 4 + b 4 + c 4 = a+b+c=abc . Thì ta có: HD : 2 1 1 1 1 2 a + b 2 + c 2 ) Bài 10: CMR: Nếu + + = 3 và ( a b c 2 1 1 1 + + =7 a 2 b2 c2 Ta có : ( a + b + c ) = 0  a 2 + b2 + c 2 + 2 ( ab + bc + ca ) = 0  a 2 + b2 + c 2 = −2 ( ab + bc + ca ) 2 (a 2 + b 2 + c 2 ) = 4 ( ab + bc + ca ) 2 2  a 4 + b4 + c 4 + 2 ( a 2b2 + b2c 2 + c 2 a 2 ) = 4 ( a 2b 2 + b 2c 2 + c 2a 2 + 2abc ( a + b + c ) )  a 4 + b4 + c 4 = 2 ( a 2b2 + b2c 2 + c 2 a 2 )  2 ( a 4 + b4 + c 4 ) = a 4 + b 4 + c 4 + 2a 2b 2 + 2b 2c 2 + 2c 2a 2 15 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức  2 ( a 4 + b 4 + c 4 ) = ( a 2 + b 2 + c 2 ) => ĐPCM 2 Bài 101: Cho 2 số x,y thỏa mãn: xy + x + y = −1, và x2 y + xy2 = −12 , Tính A = x3 + y3 HD :  a = −4  xy + ( x + y ) = −1 a + b = −1 a = 3 Từ gt ta có :  hoặc   =  b = 3 ab = −12 b = −4   xy ( x + y ) = −12 Khi đó A = ( x + y ) − 3xy ( x + y ) 3 Bài 102: Cho x+y=9, xy=14, Tính a, x2 + y 2 b, x3 + y3 c, x − y HD : 2 a, x 2 + y 2 = ( x + y ) − 2 xy = 81 − 28 d, x5 + y5 b, x3 + y 3 = ( x + y ) − 3xy ( x + y ) = 93 − 3.14.9 = 351 3 c, ( x − y) 2 = ( x + y ) − 4 xy 2 d, x5 + y 5 = ( x3 + y 3 )( x 2 + y 2 ) − x 2 y 2 ( x + y ) ( ) Bài 103: Cho x-y=2, Tính : A = 2 x3 − y 3 − 3 ( x + y ) HD : 2 Ta có : x3 − y3 = ( x − y ) + 3xy ( x − y ) , Mà : 3 ( x + y) 2 = ( x − y ) + 4 xy = A = 2.8 + 12 xy − 3. ( 4 + 4 xy ) 2 ( ) ( ) ) ( ) Bài 104: Cho a + b = 1 , Tính giá trị của biểu thức: C = 2 a3 + b3 − 3 a2 + b 2 HD: ( ) ( ) = 2 ( a − ab + b ) − 3 ( a + b ) = 2 ( a + b ) − 2ab − 3( a + b ) = − ( a ( Ta có: C = 2 a3 + b3 − 3 a2 + b2 = 2 ( a + b ) a2 − ab + b 2 − 3 a2 + b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bài 105: Cho x>y>0, x-y=7, xy=60, Tính a, x2 + y 2 b, x3 + y3 HD : 2 a, x 2 + y 2 = ( x − y ) + 2 xy ) + b2 − 2ab = − ( a + b ) = −1 2 c, x − y , b, x3 + y3 = ( x 2 + y 2 ) ( x + y ) − xy ( x + y ) , mà : ( x + y ) = ( x − y ) + 4 xy = 49 + 4.60 2 2 Bài 106: Cho a+b=1, tính A = a3 + b3 + 3ab ( a 2 + b2 ) + 6a 2b2 ( a + b ) HD : Ta có : a3 + b3 = ( a + b ) − 3ab ( a + b ) , và a 2 + b2 = ( a + b ) − 2ab 3 2 Bài 107: Cho x2 − y2 = 1, Tính A = 2 ( x6 − y 6 ) − 3 ( x 4 + y 4 ) HD : ( x6 − y 6 = ( x 2 − y 2 )( x 4 + y 4 ) + x 2 y 2 ( x 2 + y 2 ) , mà : x 4 + y 4 = x 2 − y 2 Bài 108: Cho a+b=1, Tính giá trị của biểu thức C = 2 ( a3 + b3 ) − 3 ( a 2 + b2 ) HD : ) 2 + 2 x 2 y 2 , thay vào ta được Ta có: C = 2 ( a3 + b3 ) − 3 ( a 2 + b2 ) = 2 ( a + b ) ( a 2 − ab + b2 ) − 3 ( a 2 + b2 ) ( ) ( ) ( ) = 2 a 2 − ab + b2 − 3 a 2 + b 2 = − a 2 + b 2 − 2ab = − ( a + b ) = −1 2 16 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức a + b + c = 0 Bài 109: Cho 3 số a, b, c thỏa mãn:  2 , Tính A = a 4 + b4 + c 4 2 2 a + b + c = 2012  HD: 2 a 2 + b2 + c 2 = ( a + b + c ) − 2 ( ab + bc + ca ) = −2 ( ab + bc + ca ) 2  a2 + b2 + c2  20122 => a b + b c + c a = ( ab + bc + ca ) − 2abc ( a + b + c ) =   = 2 4   20122 => A = a 4 + b4 + c4 = ( a2 + b2 + c2 ) − 2 ( a 2b2 + b2c2 + c2 a 2 ) = 2 1 1 1 3 2 Bài 110: Cho ( x + y + z ) = x 2 + y 2 + z 2 và x, y, z  0 , CMR: 3 + 3 + 3 = x y z xyz HD : xy + yz + zx 1 1 1 2 Từ : ( x + y + z ) = x2 + y 2 + z 2 = xy + yz + zx = 0 = = 0 = + + = 0 xyz x y z 1 1 1 3 Khi đó : 3 + 3 + 3 = x y z xyz 2 2 2 2 2 2 2 Bài 111: CMR: Nếu ( a + b + c ) = 3 ( ab + bc + ca ) thì a=b=c 2 HD: Từ: a 2 + b2 + c 2 − ab − bc − ca = 0  ( a − b ) + ( b − c ) + ( c − a ) = 0 2 2 2 Bài 112: Cho a 2 + b2 + c 2 = m , Tính theo m giá trị của: A = ( 2a + 2b − c ) + ( 2b + 2c − a ) + ( 2c + 2a − b ) 2 2 2 HD: Phân tích theo hằng đẳng thức: 2 Bài 113: Cho a 2 − b2 = 4c 2 , CMR: ( 5a − 3b + 8c )( 5a − 3b − 8c ) = ( 3a − 5b ) HD: VT = ( 5a − 3b ) − 64c 2 = 25a 2 − 30ab + 9b 2 − (16a 2 + 16b 2 ) = ( 3a − 5b ) 2 Bài 114: Tìm x,y biết: x 2 + y 2 + 2 1 1 + =4 x2 y 2 HD:   1 1 − 2 +  y2 + 2 − 2  = 0 2 x y   2 2 x y z 2 x2 + y 2 + z 2 Bài 115: Tìm x,y,z biết : + + = 2 3 4 5 HD:  x2 x2   y 2 y 2   z 2 z 2   − + − + −  = 0 5   4 5  2 5   3 x2 + x2 − yz y 2 − zx z 2 − xy a 2 − bc b2 − ca c 2 − ab = = = = Bài 116: Cho , CMR : x y z a b c HD: x2 − yz y 2 − zx z 2 − xy ,b = ,c = Đặt gt =k=> a = , sau đó tính: a2 − bc, b2 − ca, c2 − ab rồi thay vào k k k 17 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 117: Cho ax + by + cz = 0, a + b + c = ax 2 + by 2 + cz 2 1 = 2000 , CMR : 2 2 2 2000 bc ( y − z ) + ac ( x − z ) + ab ( x − y ) HD: Từ ( ax + by + cz ) = 0  a 2 x 2 + b2 y 2 + c 2 z 2 = −2 ( abxy + bcyz + acxz ) 2 Xét mẫu số: bc ( y 2 − 2 yz + z 2 ) + ac ( x 2 − 2 xz + z 2 ) + ab ( x 2 − 2 xy + y 2 ) = bcy 2 + bcz 2 + acx 2 + acz 2 + abx 2 + aby 2 + ( a 2 x 2 + b2 y 2 + c 2 z 2 ) = c ( ax 2 + by 2 + cz 2 ) + b ( ax 2 + by 2 + cz 2 ) + a ( ax 2 + by 2 + cz 2 ) = ( a + b + c ) ( ax 2 + by 2 + cz 2 ) VT = 1 = 2000 a+b+c Bài 118: Cho a,b,c là ba số khác 0 thỏa mãn : ( ax + by + cz ) HD: 2 = ( x 2 + y 2 + z 2 )( a 2 + b 2 + c 2 ) ay − bx cx − az bz − cy = = , CMR : c b a acy − bcx bcx − abz abz − acy = = = k = 0 = ay − bx = cx − az = bz − cy = 0 c2 b2 a2 2 2 2 2 2 2 => ( ay − bx ) = ( cx − az ) = ( bz − cy ) = 0  ( ay − bx ) + ( cx − az ) + (bz − cy ) = 0 Đặt gt=k=> = ( a 2 y 2 + b2 x 2 + c 2 x 2 + a 2 z 2 + b2 z 2 + c 2 y 2 ) − 2 ( aybx + cxaz + bzcy ) = 0 => ( a 2 y 2 + a 2 z 2 + a 2 x2 ) + ( b2 x2 + b2 y 2 + b2 z 2 ) + ( c 2 x 2 + c 2 y 2 + c 2 z 2 ) − ( a 2 x 2 + b2 y 2 + c 2 z 2 + 2axby + 2bycz + 2axcz ) = 0  ( a 2 + b2 + c 2 )( x 2 + y 2 + z 2 ) − ( ax + by + cz ) = 0 =>ĐPCM 2 Bài 119: Cho x2 − yz = a, y2 − zx = b, z 2 − xy = c CMR : ax + by + cz = ( x + y + z )( a + b + c ) Với x, y, z  0 HD:  x3 − xyz = ax  Từ gt=>  y 3 − xyz = by = ax + by + cz = x3 + y 3 + z 3 − 3xyz  z 3 − xyz = cz  = ax + by + cz = ( x + y + z ) ( x 2 + y 2 + z 2 − xy − yz − zx ) = ( x + y + z )( a + b + c )  x2 + 2 y + 1 = 0  Bài 120: Cho 3 số x,y,z thỏa mãn :  y 2 + 2 z + 1 = 0 , Tính A = x2000 + y2000 + z 2000 z2 + 2x + 1 = 0  HD: Cộng theo vế của gt ta được: ( x 2 + 2 x + 1) + ( y 2 + 2 y + 1) + ( z 2 + 2 z + 1) = 0 = x = y = z = −1 Bài 121: Cho 3 số x,y,z dương thỏa mãn : xy+x+y=3, yz+y+z=8,zx+z+x=15, Tính P = x + y + z HD: ( x + 1)( y + 1) = 4  2 2 2 Từ gt ta có: ( x + 1)( z + 1) = 16 = ( x + 1) ( y + 1) ( z + 1) = 4.16.9 = ( x + 1)( y + 1)( z + 1) = 24  ( y + 1)( z + 1) = 9 18 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức 3 Bài 122: Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: 2 x + 1 3 2 y − xyz = − z 3 , Tính giá trị của biểu 4 27 2018  6 x + 3y − 2 z  thức: N = 1 −   6 x − 3y + 2 z  HD: 3 3 3 1 3 −2z3 3 Vì 2 x + y − xyz = = ( 6x ) + ( 3y ) + ( 2z ) = 108xyz 4 27 a + b + c = 0 Áp dụng hằng đẳng thức: a3 + b3 + c 3 = 3abc =  a = b = c 3 3 3 Đặt 6x=a, 3y=b, 2z=c, ta có: a + b + c = 3abc , mà x, y,z dương nên 6 x + 3y + 2z  0 = 6 x = 3y = 2z thay vào ta có :  6 x + 3y − 2 z  N = 2 − 6 x − 3y + 2 z   2018  2z + 2z − 2z  = 2 − 2 z − 2 z + 2 z   2018 =0 Bài 123: Cho a,b,c là ba số thực đôi 1 khác nhau và khác 0, thỏa mãn: a + 1 1 1 =b+ =c+ , b c a CMR: abc=1 hoặc abc=-1 HD: 1 1 b−c 2 c−a a −b , T = b − c = ,c − a = Từ gt=> a − b = − = a − b = c b bc ca ab ( a − b )( b − c )( c − a ) = a − b b − c c − a a 2b 2c 2 − 1 = 0 Nhân theo vế: ( a − b )( b − c )( c − a ) = ( )( )( )( ) 2 ( abc ) Vì a,b,c khác nhau đôi 1 nên ( abc ) = 1 = abc = 1, hoặc -1 2 Bài 124: Cho x,y,z thỏa mãn: by + cz = a, và ax + cz = b và ax + by = c , Trong đó a,b,c là các số dương 1 1 1 cho trước, CMR : , không phụ thuộc vào a,b,c + + x +1 y +1 z +1 HD: Cộng theo vế của gt ta có: 1 2c a + b + c = 2 ( ax + by + cz ) = a + b + c = 2 ( c + cz ) = 2c (1 + z ) = = z +1 a + b + c 1 2a 1 2b Tương tự: = , = x +1 a + b + c y +1 a + b + c a −b b−c c−a ,y= ,z = Bài 125: Cho x = , Thì (1 + x )(1 + y )(1 + z ) = (1 − x )(1 − y )(1 − z ) a+b b+c c+a HD: a −b 2a +1 = Tính x + 1 = , Tương tự là ra a+b a+b a+b b+c a+c b+c a+c b+a . + . + . = −1 Bài 126: Cho a,b,c là ba số thực khác nhau: CMR: a −b b −c c −a b −c c −a a −b HD: a+b 2a 2b b+c 2a 2c = x + 1 = , x −1 = = y + 1 = , y −1 = Đặt: x = , y= a −b a −b a −b b−c b−c b−c c+a 2c 2a z= = z + 1 = , z −1 = , Khi đó: ( x + 1)( y + 1)( z + 1) = ( x −1)( y −1)( z −1) c−a c−a c−a Khi đó: xy + yz + zx = −1 19 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 127: Cho x = by + cz và y = ax + by , z = ax + by và x+y+z khác 0. 1 1 1 + + Tính giá trị: A = 1+ a 1+ b 1+ c HD: Cộng theo vế gt ta được: x + y + z = 2 ( ax + by + cz ) = 2 ( ax + x ) = 2x ( a + 1) = 1 2x = a +1 x + y + z 1 2y 1 2z = , = b +1 x + y + z c +1 x + y + z 2a = by + cz 1 1 1  Bài 128: Cho 2b = ax + cz và a + b + c  0 , Rút gọn: M = + + x+2 y+2 z+2 2c = ax + by  HD: Cộng theo vế gt tacó 2a + 2b + 2c = 2ax + 2by + 2cz  a + b + c = ax + by + cz = ax + 2a = a ( x + 2) Tương tự: = 1 b 1 a 1 c = = , Tương tự: , = x+2 a+b+c y +2 a +b+c z + 2 a +b + c Bài 129: Cho kia HD: a 2 + b2 − c 2 b2 + c 2 − a 2 c 2 + a 2 − b2 + + = 1 , CMR trong ba số a,b,c có 1 số bằng tổng hai số 2ab 2bc 2ac Từ gt ta có: ( a 2 + b2 − c 2 ) c + ( b2 + c 2 − a 2 ) a + ( c 2 + a 2 − b2 ) b = 2abc (a 2 + b2 − c 2 + 2ab ) c + ( b2 + c 2 − a 2 − 2bc ) a + ( c 2 + a 2 − b2 − 2ac ) b = 0 ( a + b + c )( a + b − c ) c + (b − c + a )(b − c − a ) a + (c − a + b )(c − a − b ) b = 0 ( a + b − c )( a + c − b)(b + c − a ) = 0 c = a + b hoặc a + c = b hoặc: b + c = a 2 2 2 bc ( y − z ) + ca ( z − x ) + ab ( x − y ) Bài 130: Cho ax + by + cz = 0 , Rút gọn A = ax 2 + by 2 + cz 2 HD: 2 Từ ( ax + by + cz ) = 0  a 2 x 2 + b2 y 2 + c 2 z 2 = −2 ( abxy + bcyz + acxz ) Xét mẫu số: bc ( y 2 − 2 yz + z 2 ) + ac ( x 2 − 2 xz + z 2 ) + ab ( x 2 − 2 xy + y 2 ) = bcy 2 + bcz 2 + acx 2 + acz 2 + abx 2 + aby 2 + ( a 2 x 2 + b2 y 2 + c 2 z 2 ) = c ( ax 2 + by 2 + cz 2 ) + b ( ax 2 + by 2 + cz 2 ) + a ( ax 2 + by 2 + cz 2 ) = ( a + b + c ) ( ax 2 + by 2 + cz 2 ) Khi đó: A = ( a + b + c ) ( ax 2 + by 2 + cz 2 ) ax 2 + by 2 + cz 2 Bài 131: Cho x + y + z = 0 , Rút gọn: B = HD: Ta có: ( x + y + z) 2 = a+b+c x2 + y 2 + z 2 ( y − z ) + ( z − x) + ( x − y) 2 2 2 = x 2 + y 2 + z 2 + 2 ( xy + yz + zx ) = 0  x 2 + y 2 + z 2 = −2 ( xy + yz + zx ) Khi đó: Mẫu = 2 ( x 2 + y 2 + z 2 ) − 2 ( xy + yz + zx ) = 2 ( x 2 + y 2 + z 2 ) + x 2 + y 2 + z 2 = 3 ( x 2 + y 2 + z 2 ) Vậy B = 1 3 20 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 132: Cho các số thực a,b,c,x,y,z thỏa mãn: a,b,c  0 và x4 + y 4 + z 4 x4 y 4 z 4 = + + , Tính a 4 + b4 + c 4 a 4 b4 c 4 P = x2 + y9 + z1945 + 2017 HD:  x4 x4   y4 y4   z4 z4  − + − + + Từ gt=>  4  4   =0 4 4 4  4 4 b4   a 4 + b4 + c 4 c 4   a +b +c a   a +b +c nên x = y = z = 0 = P = 2017 1 1 1 1 Bài 133: Cho a,b,c là ba số thực  0 thỏa mãn: + + = , CMR: a b c a +b+c 1 1 1 1 + 2015 + 2015 = 2015 2015 2015 a b c a + b + c 2015 HD: 1 1 b+c b+c 1 1 + +  = 0  + =0 Từ gt ta có: − a a+b+c b c  a ( a + b + c ) bc TH1: b + c = 0 = b = −c = 1 a 2015 + 1 b 2015 + −1 1 = 2015 2015 2015 b a + b − b 2015 1 1 + = 0  bc + a 2 + ab + ac = 0  ( a + b )( a + c ) = 0 => giống TH1: a + ab + ac bc a3 b3 c3 Bài 134: Cho a,b,c thỏa mãn: 2 + + = 1006 , a + ab + b2 b2 + bc + c2 c2 + ca + a 2 a3 + b3 b3 + c3 c3 + a 3 Tính giá trị của biểu thức: M= 2 + + a + ab + b2 b2 + bc + c3 c2 + ca + a 2 HD : M = 2(a + b + c) TH2: 2 Bài 135: Cho x,y,z thỏa mãn: x  y, xyz  0, và x ( y 2 − xz ) (1 − yz ) = y ( x 2 − yz ) (1 − xz ) , CMR : HD: 1 1 1 + + = x+ y+ z x y z Từ GT ta có: ( x 2 − yz ) y (1 − xz ) = x (1 − yz ) ( y 2 − xz ) = x2 y − x3 yz − y2 z + xy2 z 2 = xy2 − x2 z − x2 yz 2 = x2 y − x3 yz − y2 z + xy2 z 2 − xy 2 + x2 z + xy3 z − x2 yz 2 = 0 = xy ( x − y ) − xyz ( yz + y 2 − xz − x 2 ) + z ( x 2 − y 2 ) = 0 = ( x − y )  xy − xyz ( x + y + z ) + xz + yz  = 0 Do x # y nên xy + xz + yz − xyz ( x + y + z ) = 0 hay xy + xz + yz = xyz ( x + y + z ) 1 1 Bài 136: Cho ba số dương a,b,c thỏa mãn : a + b + c = , a 2 + b 2 + c 2 + ab + bc + ca = , Tính giá trị của 2 6 a b c + + biểu thức: P = b+c c+a a+b (b Bài 137: Cho x = 2 + c2 − a2 ) 2bc ( a − (b − c ) ) , Tính giá trị của biểu thức M = x + y + xy ;y= ((b + c ) − a ) 2 2 2 2 21 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 138: Cho biết x2 x 2 = − , Tính độ dài của biểu thức : x2 + x + 1 3 x4 + x2 + 1 HD : x −2 x2 + x + 1 −3 1 −3 1 −5 Từ gt ta có : 2 = = = = x + + 1 = = x + = x + x +1 3 x 2 x 2 x 2 2 2 4 2 x 4 x + x +1 1 1 25 21  Nên Vậy 4 = x2 + 2 + 1 =  x +  − 1 = −1 = = 2 2 x x x 4 4 x + x + 1 21  1 (Hoặc ta có thể giải phương trình đầu ra được x1 = 2, x2 = rồi thay vào) 2 2 2 x − yz y − xz Bài 139: CMR: với x # y, xyz # 0, yz#1, xz#1, thì xy+xz+yz=xyz(x+y+z) = x (1 − yz ) y (1 − xz ) HD: Từ GT ta có: ( x 2 − yz ) y (1 − xz ) = x (1 − yz ) ( y 2 − xz ) = x2 y − x3 yz − y2 z + xy2 z 2 = xy2 − x2 z − x2 yz 2 = x2 y − x3 yz − y2 z + xy2 z 2 − xy 2 + x2 z + xy3 z − x2 yz 2 = 0 = xy ( x − y ) − xyz ( yz + y 2 − xz − x 2 ) + z ( x 2 − y 2 ) = 0 = ( x − y )  xy − xyz ( x + y + z ) + xz + yz  = 0 Do x # y nên xy + xz + yz − xyz ( x + y + z ) = 0 hay xy + xz + yz = xyz ( x + y + z ) Bài 140: Cho x>y>0, hãy so sánh A = HD: A= ( x − y )( x + y ) , Mà 2 ( x + y) x− y x2 − y 2 và B = 2 x + y2 x+ y x + y + 2xy  x + y , x − y  0 nên A = 2 2 2 2 2 2 x2 − y 2 x2 − y 2  2 xy + x 2 + y 2 x 2 + y 2 Vậy A ( a + b − 2) ( a −1) − ( a −1)( b −1) + ( b − 1) + 2 = 0 , Vì ( a − 1) − ( a − 1)( b − 1) + ( b − 1) + 2   1 1 1 2 2 2 = ( a − b ) + ( a − 1) + ( b − 1) + 2  0 nên a+b – 2=0=> a+b=2 2 2 2 Bài 144: Cho các số x, y thỏa mãn đẳng thức: 5×2 + 5y2 + 8xy + 2x − 2y + 2 = 0 ( ) Tính giá trị của biểu thức: M = a3 + b3 + 3ab a2 + b 2 + 6a2b 2 ( a + b )  z  x  y  Bài 145: Cho x,y,z khác 0 và x-y-z=0, Tính B = 1 −  1 −  1 −   x  y  z  a +b−c b+c −a c + a −b − − =0, Bài 146: Cho các số a,b,c khác 0 thỏa mãn: ab bc ca CMR trong ba số a,b,c có 1 số bằng tổng hai số kia 1 1 1 1 1 1 Bài 147: Cho + + = k và a+b+c=abc, Tính k để 2 + 2 + 2 = k a b c a b c x y 2z b, Q = với xyz=2 và các mẫu thức đều khác 0 + + xy + x + 2 yz + y + 1 xz + 2 z + 2 Bài 148: Tính tổng: x y z x2 y2 z2 a, A = 2 , P= với xyz=1 và các − + + + 2 2 2 2 2 2 2 2 y +z −x z +x −y x + y −z − xy + x + 1 yz − y + 1 xz + z − 1 mẫu thức đều bằng 0 Bài 149: 1  1  1 a, CMR: n4 + = ( n − 1) n +   n ( n + 1) +  4  2  2  4 1  4 1  4 1   4 1   1 + 4   3 + 4   5 + 4  …  13 + 4       b, Áp dụng câu a, thu gọn: A =   4 1  4 1  4 1   4 1   2 + 4   4 + 4   6 + 4  …  14 + 4        Bài 150: Chứng minh với ba số a, b, c đôi 1 khác nhau thì : a3 b3 c3 + + = a+b+c ( a − b )( a − c ) ( b − c )( b − a ) ( c − a )( c − b ) 4 4 4 4 Bài 151: Chứng minh rằng : Nếu a + b + c + d = 4abcd và a,b,c,d là các số dương thì a= b= c= d a b c + + = 0 , CMR : Bài 152: Cho a, b, c đôi 1 khác nhau thỏa mãn : b−c c−a a−b a b c + + =0 2 2 2 b − c c − a a − b ( ) ( ) ( ) Bài 153: Chứng minh rằng nếu : x1 + 1 1 1 1 = x2 + = x3 + = … = xn + , thì x1 = x2 = x3 = …. = xn x2 x3 x4 x1 hoặc : x1.x2 .x3 ….xn = 1 Bài 154: Chứng minh rằng nếu a, b, c là các sớ thực thỏa mãn: 1 1 1 + + = 2 và a + b + c = abc , thì a b c 1 1 1 + + =2 a2 b 2 c 2 23 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 155: Cho a + b + c = 2 p , CMR: 2bc + b2 + c2 − a2 = 4 p ( p − a ) 3 Bài 156: Cho x + y = a, x 2 + y2 = b, x 3 + y3 = c , CMR: a − 3ab + 2c = 0 4 4 4 Bài 157: Cho a + b + c = 0, a2 + b2 + c2 = 1 , Tính giá trị của: M = a + b + c Bài 158: Cho a, b, c đôi 1 khác nhau thỏa mãn: ( a + b + c ) = a2 + b 2 + c 2 , CMR: 2 a2 b2 c2 + + =1 a2 + 2bc b2 + 2ac c2 + 2ab 1 1 1 b+c c+a a+b + + Bài 159: Cho + + = 0 , Tính giá trị của: M = a b c a b c 2 2 2 a b c a b c + + = 1 , CMR: Bài 160: Cho + + =0 b+c c+a a+b b+c c+a a+b a.x 2 + b.y2 + c.z 2 Bài 161: Cho a.x + b.y + c.z = 0 , Rút gọn: A = 2 2 2 bc ( y − z ) + ac ( x − z ) + ab ( x − y ) Bài 162: Chứng minh rằng nếu: x + y + z = −3 thì: ( x + 1) + ( y + 1) + ( z + 1) = 3 ( x + 1)( y + 1)( z + 1) 3 3 3 a b c Bài 163: Cho a + b + c = 0, x + y + z = 0, + + = 0 , CMR: a.x 2 + by2 + cz2 = 0 x y z a b c a b c + + = 0 , CMR: Bài 164: Cho + + =0 2 2 2 b−c c−a a−b b − c c − a a − b ( ) ( ) ( ) x 2 x2 = Bài 165: Cho 2 , Hãy tính giá trị của biểu thức: 4 x + x +1 3 x + x2 + 1 HD: 1 −3 1 −5 x −2 x 2 + x + 1 −3 = x + = Từ: 2 , hay x + + 1 = = = = x 2 x 2 x 2 x + x +1 3 2  x4 + x2 + 1 1 1 21 x2 4 2 = = x + + 1 = x + − 1 = , vậy 4 =   2 2 2 x 4 x x x + x + 1 21  3 2  a − 3a + 5a − 2011 = 0 Bài 166: Cho các số a, b, c thỏa mãn các hệ thức sau:  3 , Tính a+b  b − 3b + 5b + 2005 = 0 HD: Từ điều kiện ta có: ( a − 1) + 2 ( a − 1) − 2008 = 0 2 Và ( b − 1) + 2 ( b − 1) + 2008 = 0 2 (1) (2) Cộng theo vế ta được : ( a − 1) + ( b − 1) + ( a + b − 2) = 0 = ( a + b − 2) ( a − 1) − ( a − 1)( b − 1) + (b − 1)  + 2 ( a + b − 2 ) = 0 2 2 2 2 2 2 = ( a + b − 2 ) ( a − 1) − ( a − 1)( b − 1) + ( b − 1) + 2 = 0   2 2 2 2 2 1 1 1 Vì ( a − 1) − ( a − 1)( b − 1) + ( b − 1) + 2 = ( a − b ) + ( a − 1) + ( b − 1) + 2  0 2 2 2 Nên a + b − 2 = 0 = a + b = 2 24 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức Bài 167: Chứng minh rằng nếu: xy + xz + yz = xyz ( x + y + z ) HD: ( x 2 − yz y 2 − xz = , ( x  y ) , xyz  0, yz  1, xz  1 , thì: x (1 − yz ) y (1 − xz ) ) ( Từ GT = x 2 − yz y (1 − xz ) = x (1 − yz ) y 2 − xz ) = x2 y − x3yz − y2 z + xy2z2 = xy2 − x 2 z − xy3z + x 2 yz 2 = x2 y − x3yz − y2z + xy2z2 − xy2 + x2z + xy3z − x 2 yz2 = 0 ( ) ( ) <=> xy ( x − y ) + xyz yz + y 2 − xz − x 2 + z x 2 − y 2 = 0 = xy ( x − y ) − xyz ( x − y )( x + y + z ) + z ( x − y )( x + y ) = 0 = ( x − y )  xy − xyz ( x + y + z ) + xz + yz  = 0 Do x − y  0 = xy + xz + yz − xyz ( x + y + z ) = 0 Hay xy + xz + yz = xyz ( x + y + z ) Bài 168: Cho x ( m + n ) = y ( n + p ) = z ( p + m ) , trong đó x, y, z là các số khác nhau và khác 0, CMR : m−n n− p p−m = = x ( y − z) y ( z − x ) z ( x − y) HD : Vì xyz  0 và x ( m + n ) = y ( n + p ) = z ( p + m ) x ( m + n) y (n + p) z ( p + m) m+n n+ p p+m = = xyz xyz xyz yz xz xy ( p + m) − ( n + p) = ( m + n) − ( p + m) = ( n + p ) − ( m + n) = m − n = n = p = p − m = xy − xz yz − xy xz − yz x ( y − z) y ( z − x ) z ( x − y) = = Bài 169: Rút gọn: A = HD: = , hay xy + 2 x + 1 yz + 2 y + 1 zx + 2z + 1 + + xy + x + y + 1 yz + y + z + 1 zx + z + x + 1 ( xy + x + y + 1) + ( x − y ) = 1 + x − y = 1 + x − y xy + 2 x + 1 = xy + x + y + 1 xy + x + y + 1 x +1 y +1 ( x + 1)( y + 1) Ta có: zx + 2z + 1 z x yz + 2 y + 1 y z = 1+ − , = 1+ − z +1 x +1 yz + y + z + 1 y + 1 z + 1 zx + z + x + 1 Cộng theo vế ta được A=3 ( Bài 170: Chứng minh rằng: x 2 + y2 + z 2 ) 2 ( ) = 2 x 4 + y4 + z 4 , biết rằng: x+y+z=0 HD: Ta có: x + y + z = 0 = x = − ( y + z ) = x 2 = − ( y + z ) ( 2 = x 2 = y2 + z2 + 2 xz = x 2 − y2 − z2 = 2 xz = x 2 − y2 − z2 ) = (2xz) 2 2 = x 4 + y4 + z 4 − 2x 2 y2 − 2x 2z2 + 2y2z2 = 4x 2z2 = x 4 + y4 + z4 = 2x 2 y2 + 2x2z2 + 2y2z2 = x 4 + y4 + z4 + x 4 + y4 + z 4 = x 4 + y4 + z 4 + 2x 2 y2 + 2x 2z2 + 2y2z2 ( ) ( = 2 x 4 + y4 + z 4 = x 2 + y2 + z 2 ) 2 25 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức BGH DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT GIÁO VIÊN 26 GV: Ngô Thế Hoàng_THCS Hợp Đức
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top