Các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan

Giới thiệu Các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan CHƯƠNG TỔ HỢP XÁC XUẤT.

Tài liệu môn Toán và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về môn Toán.

Text Các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan
CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 TOÁN 11 1D2-3 NHỊ THỨC NEWTON VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN Mục lục Phần A. CÂU HỎI ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 Dạng 1. Tiếp cận với khai triển nhị thức newton ………………………………………………………………………………………………. 2 Dạng 2. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức newton……………………………………………………………………………… 3 Dạng 2.1 Khai triển của 1 biểu thức …………………………………………………………………………………………………………….. 3 Dạng 2.1.1 Bài toán tìm hệ số của số hạng ………………………………………………………………………………….. 3 Dạng 2.1.2 Bài toán tìm số hạng thứ k ………………………………………………………………………………………… 4 Dạng 2.1.3 Bài toán tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức có thêm điều kiện n ………………………. 5 Dạng 2.1.4 Số hạng không chứa x (số hạng độc lập) …………………………………………………………………….. 8 Dạng 2.2 Khai triển của nhiều biểu thức …………………………………………………………………………………………………….. 11 n Dạng 2.2.1 Dạng  a1  a2  …ak  …………………………………………………………………………………………….. 11 n m h Dạng 2.2.2 Tổng  a1  b1    a2  b2   …   ak  bk  ………………………………………………………………. 12 l m Dạng 2.2.3 Tích  a1  ..  an  .  b1  …  bn  ………………………………………………………………………………. 12 Dạng 2.2.4 Dạng kết hợp tích và tổng ……………………………………………………………………………………….. 13 Dạng 3. Ứng dụng nhị thức newton để giải toán ……………………………………………………………………………………………… 13 Phần B. LỜI GIẢI THAM KHẢO ………………………………………………………………………………………………………………… 14 Dạng 1. Tiếp cận với khai triển nhị thức newton …………………………………………………………………………………………….. 14 Dạng 2. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức newton……………………………………………………………………………. 16 Dạng 2.1 Khai triển của 1 biểu thức …………………………………………………………………………………………………………… 16 Dạng 2.1.1 Bài toán tìm hệ số của số hạng ………………………………………………………………………………… 16 Dạng 2.1.2 Bài toán tìm số hạng thứ k ………………………………………………………………………………………. 18 Dạng 2.1.3 Bài toán tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức có thêm điều kiện n …………………….. 20 Dạng 2.1.4 Số hạng không chứa x (số hạng độc lập) …………………………………………………………………… 27 Dạng 2.2 Khai triển của nhiều biểu thức …………………………………………………………………………………………………….. 31 n Dạng 2.2.1 Dạng  a1  a2  …ak  …………………………………………………………………………………………….. 31 m n h Dạng 2.2.2 Tổng  a1  b1    a2  b2   …   ak  bk  ………………………………………………………………. 33 m l Dạng 2.2.3 Tích  a1  ..  an  .  b1  …  bn  ………………………………………………………………………………. 35 Dạng 2.2.4 Dạng kết hợp tích và tổng ……………………………………………………………………………………….. 35 Dạng 3. Ứng dụng nhị thức newton để giải toán ……………………………………………………………………………………………… 36 Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 1 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 Phần A. CÂU HỎI Dạng 1. Tiếp cận với khai triển nhị thức newton Câu 1. (THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ – HÒA BÌNH – 2018) Số số hạng trong khai triển 50  x  2  là A. 49 . Câu 2. B. 50 . D. 51 . (HỒNG QUANG – HẢI DƯƠNG – LẦN 1 – 2018) Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức 2018  2 x  3 A. 2019 . Câu 3. C. 52 . B. 2017 . C. 2018 . D. 2020 . 5 (THPT CHU VĂN AN – HKI – 2018) Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn  x  y  . A. x5  5 x 4 y  10 x 3 y 2  10 x 2 y 3  5 xy 4  y 5 . C. x5  5 x 4 y  10 x3 y 2  10 x 2 y 3  5 xy 4  y 5 . B. x5  5 x 4 y  10 x 3 y 2  10 x 2 y 3  5 xy 4  y 5 . D. x5  5 x 4 y  10 x 3 y 2  10 x 2 y 3  5 xy 4  y 5 . Câu 4. (Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội -HK1 2018 – 2019) Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (3  2 x)2019 có bao nhiêu số hạng? A. 2019 . B. 2018 . C. 2020 . D. 2021 . Câu 5. Từ khai triển biểu thức  x  1 thành đa thức. Tổng các hệ số của đa thức là A. 1023 . B. 512 . C. 1024 . D. 2048 . Câu 6. (Lương Thế Vinh – Kiểm tra giữa HK1 lớp 11 năm 2018 – 2019) Từ khai triển biểu thức  x  1 thành đa thức. Tổng các hệ số của đa thức là A. 1023 . B. 512 . C. 1024 . D. 2048 . Câu 7. (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – GIA LAI – LẦN 2 – 2018) Tính tổng các hệ số trong khai 2018 triển 1  2x  . 10 10 A. 1. B. 1. C. 2018 . D. 2018 . Câu 8. (THPT TRẦN NHÂN TÔNG – QN – LẦN 1 – 2018) Khai triển ( 5  4 7)124 . Có bao nhiêu số hạng hữu tỉ trong khai triển trên? A. 30 . B. 31 . C. 32 . D. 33 . Câu 9. (LƯƠNG TÀI 2 BẮC NINH LẦN 1-2018-2019) Trong khai triển nhị thức newton của P( x)  ( 3 2 x  3)2018 thành đa thức,có tất cả có bao nhiêu số hạng có hệ số nguyên dương? A. 673. B. 675. C. 674. D. 672. Câu 10. (Độ Cấn Vĩnh Phúc-lần 1-2018-2019) Trong khai triển 1  2 x   a0  a1 x  a2 x 2  …  a20 x 20 . 20 Giá trị của a0  a1  a2 bằng A. 801. B. 800. Câu 11. C. 1. D. 721. (Chuyên Lê Thánh Tông-Quảng Nam-2018-2019) Có bao nhiêu số hạng là số nguyên trong khai triển của biểu thức A. 136 .  3 35 5  2019 ? B. 403 . C. 135 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong D. 134 . 2 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 2019 Câu 12. 1 1  1 1  (Gia Bình I Bắc Ninh – L3 – 2018) Trong khai triển của  x 15 y 3  x 3 y 5  , số hạng mà lũy thừa   của x và y bằng nhau là số hạng thứ bao nhiêu của khai triển? A. 1348 . B. 1346 . C. 1345 . D. 1347 . 20 Câu 13. (SGD&ĐT BẮC NINH – 2018) Cho khai triển 1  2x   a0  a1 x  a2 x 2    a20 x20 . Giá trị của a0  a1  a2    a20 bằng: B. 320 . A. 1. D. 1. C. 0 . Dạng 2. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức newton Dạng 2.1 Khai triển của 1 biểu thức Dạng 2.1.1 Bài toán tìm hệ số của số hạng Câu 14. (Chuyên Thái Bình lần 2 – 2018-2019) Hệ số của số hạng chứa x 7 trong khai triển nhị thức 12 2    (với x  0 ) là: x x x  A. 376 . B. 264 . Câu 15. C. 264 . D. 260 . (HKI CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 2018-2019) Tìm hệ số của số hạng chứa x 7 trong khai 13 1  triển nhị thức  x   , (với x  0 ). x  A. 1716. B. 68. Câu 16. C. 176. D. 286. (HỌC KỲ I ĐAN PHƯỢNG HÀ NỘI 2017 – 2018) Hệ số của x31 trong khai triển 40 1    x  2  , x  0 là. x   4 A. C40 . Câu 17. B. C402 . 3 C. C40 . 5 D. C40 . 1 3  (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU – HÀ NỘI 1718) Hệ số lớn nhất trong khai triển   x  4 4  9 27 27 27 A. . B. . C. . D. . 32 32 64 128 n Câu 18. (HKI-Chu Văn An-2017) Cho biết hệ số của x 2 trong khai triển 1  2 x  bằng 180 .Tìm n . A. n  8 . B. n  12 . C. n  14 . D. n  10 . Câu 19. (HKI-Chu Văn An-2017) Tìm hệ số của x 7 trong khai triển 1  x . A. 90 . B. 720 . C. 120 . D. 45 . Câu 20. 4 10 (HKI – TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019) Tìm hệ số h của số hạng chứa x 5 trong khai triển 7  2 2 x   . x  A. h  84 . B. h  672 . C. h  560 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong D. h  280 . 3 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Câu 21. ĐT:0946798489 6 (HKI-Chuyên Hà Nội – Amsterdam 2017-2018) Hệ số của số hạng chứa x trong khai triển 15 2  Newton  x  2  là x   A. 3640 . Câu 22. B. 3640 . C. 455. D. 1863680 (Lương Thế Vinh – Kiểm tra giữa HK1 lớp 11 năm 2018 – 2019) Tìm hệ số của x 25 y10 trong 15 khai triển  x 3  xy  . A. 58690. B. 4004. C. 3003. D. 5005. 6 2   Câu 23. (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 1_2018-2019) Cho khai triển  x   với x  0 . Tìm hệ số của x  số hạng chứa x 3 trong khai triển trên A. 80 . B. 160 . C. 240 . D. 60 . 6 2   Câu 24. (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 1_2018-2019) Cho khai triển  x   với x  0 . Tìm hệ số của x  số hạng chứa x 3 trong khai triển trên A. 80 . B. 160 . C. 240 . D. 60 . Câu 25. (Lương Thế Vinh – Kiểm tra giữa HK1 lớp 11 năm 2018 – 2019) Biết hệ số của x 2 trong khai n triển của 1  3 x  là 90 . Tìm n . A. n  7 . B. n  6 . Dạng 2.1.2 Bài toán tìm số hạng thứ k Câu 26. C. n  8 . D. n  5 . 15 (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU – HÀ NỘI 1718) Số hạng thứ 13 trong khai triển  2  x  bằng? A. 3640×13 . B. 3640×12 . C. 420×12 . D. 3640 . 9 Câu 27. Câu 28. 1   (DHSP HÀ NỘI HKI 2017-2018) Tìm số hạng chứa x3 trong khai triển  x   . 2x   1 1 A.  C93 x 3 . B. C93  x 3 . C. C93  x 3 . D. C93 x 3 . 8 8 (Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội -HK1 2018 – 2019) Tìm số hạng chứa x7 trong khai triển 13 1  x  . x  A. C133 . Câu 29. B. C133 x 7 . C. C134 x 7 . D. C134 . (TRƯỜNG THPT THANH THỦY 2018 -2019) Tìm số hạng chứa x 31 trong khai triển 40 1   x 2  ? x   4 31 A. C 40x . Câu 30. B. C 4037x 31 . 37 31 x . C. C 40 D. C 403 x 31 . (Lương Thế Vinh – Kiểm tra giữa HK1 lớp 11 năm 2018 – 2019) Số hạng chứa x 34 trong khai 1  triển  x   x  40 là Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 4 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 37 40 34 A. C x . Câu 31. ĐT:0946798489 3 40 34 B. C x . 2 40 34 4 40 C. C x . 34 D. C x . (HỌC KÌ 1- LỚP 11- KIM LIÊN HÀ NỘI 18-19) Biết hệ số của số hạng chứa x 2 trong khai n triển 1  4 x  là 3040 . Số tự nhiên n bằng bao nhiêu? A. 28 . B. 26 . C. 24 . D. 20 . Câu 32. (THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH – PHÚ YÊN – 2018) Biết hệ số của x 2 trong khai n triển của 1  3x  là 90 . Tìm n . A. n  5 . Câu 33. B. n  8 . C. n  6 . D. n  7 . n (THPT CHU VĂN AN – HKI – 2018) Cho biết hệ số của x 2 trong khai triển 1  2 x  bằng 180 . Tìm n . A. n  12 . B. n  14 . C. n  8 . D. n  10 . Câu 34. (THPT CHUYÊN NGỮ – HÀ NỘI – 2018) Tìm hệ số của số hạng chứa x10 trong khai triển của 5 2  biểu thức  3x 3  2  . x   A. 810 . B. 826 . D. 421 . C. 810 . Câu 35. (THPT HẢI AN – HẢI PHÒNG – LẦN 1 – 2018) Tìm hệ số của số hạng chứa x31 trong khai triển 40 1   x 2  . x   37 A. C40 . 31 B. C 40 . 4 C. C40 . D. C402 . 6 2   3 Câu 36. (SỞ GD&ĐT LÀO CAI – 2018) Trong khai triển  x   , hệ số của x  x  0  là: x  A. 80 . B. 160 . C. 240 . D. 60 . Dạng 2.1.3 Bài toán tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức có thêm điều kiện n Câu 37. (HKI-Chuyên Hà Nội – Amsterdam 2017-2018) Cho n là số tự nhiên thỏa mãn n 3  Cn0  2.Cn1  2 2.Cn2  …  2 n.Cnn  59049 . Biết số hạng thứ 3 trong khai triển Newton của  x 2   x  81 có giá trị bằng n . Khi đó giá trị của x bằng 2 A. 1 B. 2 . C. 1 D. 2 . n 1   Câu 38. (HKI-Nguyễn Gia Thiều 2018-2019) Cho nhị thức  2 x 2  3  , trong đó số nguyên dương n x   5 3 thỏa mãn An  72n . Tìm số hạng chứa x trong khai triển. A. 26 C104 x5 . Câu 39. B. 25 C105 x5 . C. 27 C103 x5 . D. 26 C107 x5 . (HKI – TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức n 3  Newton của  2 x 2    x  0  , biết rằng 1.Cn1  2.Cn2  3.Cn3  …  n.Cnn  256n ( Cnk là số tổ hợp x  chập k của n phần tử). A. 489888 B. 49888 . C. 48988 . D. 4889888 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 5 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Câu 40. ĐT:0946798489 n (THI HK1 LỚP 11 THPT VIỆT TRÌ 2018 – 2019) Cho khai triển 1  3 x   a0  a1 x1  …  an x n a a trong đó n * và các hệ số thỏa mãn hệ thức a0  1  …  nn  4096 . Tìm hệ số ai lớn nhất. 3 3 A. 1732104. B. 3897234. C. 4330260. D. 3247695 . 3 n 1 1  Câu 41. (Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội -HK1 2018 – 2019) Tìm hệ số của x trong khai triển   x3  x  2 2 với x  0, biết n là số nguyên dương thỏa mãn 3Cn 1  nP2  4 An . 6 A. 210 x6 . C. 120 x 6 . B. 210. D. 120. 3  Câu 42. (TH&TT LẦN 1 – THÁNG 12) Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển  2 x 2   x  2 14 1  x  0  , biết rằng 2  3   Cnk là số tổ hợp chập k của n phần tử). Cn 3Cn n A. 326592 . B. 3265922 C. 3265592 D. 32692 . n 6 Câu 43. (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU – HÀ NỘI 1718) Tìm số hạng chứa x 26 trong khai triển n  1 1 2 n 20 7  4  x  biết n là số nguyên dương thỏa mãn hệ thức C2 n 1  C2 n 1  …  C2 n1  2  1 . x  A. 325 . B. 210 . C. 200 . D. 152 . Câu 44. (THPT CHUYÊN HẠ LONG – LẦN 2 – 2018) Với n là số tự nhiên thỏa mãn Cnn46  nAn2  454 n 2  , hệ số của số hạng chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn của   x 3  x  ( với x  0 ) bằng A. 1972 . B. 786 . C. 1692 . D. 1792 . 4 Câu 45. (SGD&ĐT BẮC GIANG – LẦN 1 – 2018) Với n là số nguyên dương thỏa mãn Cn1  Cn3  13n , n 1  hệ số của số hạng chứa x trong khai triển của biểu thức  x 2  3  bằng. x   A. 120 . B. 252 . C. 45 . D. 210 . 5 Câu 46. (THPT CHUYÊN LAM SƠN – THANH HÓA – 2018) Cho n là số nguyên dương thỏa mãn n 3  A  C  C  4n  6 . Hệ số của số hạng chứa x của khai triển biểu thức P  x    x 2   bằng: x  A. 18564 . B. 64152 . C. 192456 . D. 194265 . 2 n 2 n 1 n 9 Câu 47. (HỒNG LĨNH – HÀ TĨNH – LẦN 1 – 2018) Biết n là số nguyên dương thỏa mãn Cnn 1  Cnn 2  78 n 2  , số hạng chứa x 8 trong khai triển  x 3   là x  8 A. 101376x . B. 101376 . C. 112640 . D. 101376x 8 . Câu 48. (THPT TRẦN PHÚ – ĐÀ NẴNG – 2018) Với n là số nguyên dương thỏa mãn n 3Cn31  3 An2  52  n  1 . Trong khai triển biểu thức  x 3  2 y 2  , gọi Tk là số hạng mà tổng số mũ của x và y của số hạng đó bằng 34 . Hệ số của Tk là A. 54912 . B. 1287 . C. 2574 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong D. 41184 . 6 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Câu 49. ĐT:0946798489 1 n (SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM – 2018) Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 5C  Cn2  5 . Tìm hệ n 1   số a của x 4 trong khai triển của biểu thức  2 x  2  . x   A. a  11520 . B. a  256 . C. a  45 . D. a  3360 . Câu 50. (THPT QUẢNG YÊN – QUẢNG NINH – 2018) Với n là số nguyên dương thỏa mãn 2n 1  3 Ann 2  Cn3  40 . Hệ số của x 6 trong khai triển  2 x   là x  A. 1024 . B. 1024 . C. 1042 . Câu 51. D. 1042 . (THPT CHUYÊN NGUYỄN THỊ MINH KHAI – SÓC TRĂNG – 2018) Với n là số nguyên 3  dương thoả mãn A  3C  120 , số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức  x4   x  bằng A. 295245 . B. 245295 . C. 292545 . D. 259254 . 2 n Câu 52. n 1 n (THPT PHÚ LƯƠNG – THÁI NGUYÊN – 2018) Tìm hệ số của số hạng chứa x 8 trong khai triển 2n  n x nhị thức Niutơn của    ,  x  0  , biết số nguyên dương n thỏa mãn Cn3  An2  50.  2x 2  97 29 297 279 A. . B. . C. . D. . 12 51 512 215 Câu 53. (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ SỐ 6) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton n 3  của  2 x 2   x  của n phần tử). A. 489888 . Câu 54.  x  0  , biết rằng 1.Cn1  2.Cn2  3.Cn3  …  nCnn  256n B. 49888 . C. 48988 . D. 4889888 . n (THPT CHUYÊN AN GIANG – 2018) Giả sử có khai triển 1  2 x   a0  a1 x  a2 x 2  …  an x n . Tìm a5 biết a0  a1  a2  71. A. 672 . B. 672 . Câu 55. ( Cnk là số tổ hợp chập k C. 627 . D. 627 . (CHUYÊN LONG AN – LẦN 1 – 2018) Với n là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện n 2  A  C  10 , tìm hệ số a5 của số hạng chứa x trong khai triển  x 2  3  với x  0 . x   5 5 A. a5  10 . B. a5  10 x . C. a5  10 x . D. a5  10 . 2 n Câu 56. 3 n (HỒNG BÀNG – HẢI PHÒNG – LẦN 1 – 2018) Tìm hệ số của x 5 trong khai triển 1  3x  An3  2 An2  100 A. 61236 . Câu 57. 5 B. 63216 . C. 61326 . 2n biết D. 66321 . (CHUYÊN KHTN – LẦN 1 – 2018) Cho n là số nguyên dương thỏa mãn n n 3n Cn0  3n 1 Cn1  3n  2 Cn2  …..   1 Cnn  2048 . Hệ số của x10 trong khai triển  x  2  là: A. 11264 . B. 22 . C. 220 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong D. 24 . 7 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 n Câu 58. Câu 59. 1  (CHUYÊN VĨNH PHÚC – LẦN 1 – 2018)Trong khai triển  3x 2   biết hệ số của x 3 là 34 C n5 x  . Giá trị n có thể nhận là A. 9 . B. 12 . C. 15 . D. 16 . (THPT LÊ XOAY – LẦN 3 – 2018) Hệ số của số hạng chứa x 8 trong khai triển n  1 n n 1 5   3  x  ;  x  0  biết Cn 4  Cn 3  7  n  3 là x  B. 313 . C. 495 . A. 1303 . D. 13129 . n 1   Câu 60. (CTN – LẦN 1 – 2018) Tìm hệ số của x trong khai triển nhị thức Newton  2 x  5  với x  0 x  4 5 , biết n là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn An  18 An 2 . A. 8064 . B. 3360 . C. 13440 . D. 15360 . 4 Câu 61. (THTP LÊ QUÝ ĐÔN – HÀ NỘI – LẦN 1 – 2018) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển n  2 1 2 2  x   biết An  Cn  105 . x  A. 3003 . B. 5005 . Câu 62. D. 3003 . (THPT QUỲNH LƯU – NGHỆ AN – 2018) Tìm hệ số của x 5 trong khai triển thành đa thức của 2n  2  3x  , biết n là số nguyên dương thỏa mãn: C20n1  C22n1  C24n1  …  C22nn1  1024 . A. 2099529 . Câu 63. C. 5005 . B. 2099520 . C. 1959552 . D. 1959552 . [HỒNG LĨNH – HÀ TĨNH – LẦN 1 – 2018] Biết n là số nguyên dương thỏa mãn Cnn 1  Cnn 2  78 n 2  , số hạng chứa x 8 trong khai triển  x 3   là x  8 A. 101376x . B. 101376 . C. 112640 . D. 101376x 8 . n 2  Câu 64. (ĐỀ THI GIỮA KỲ II YÊN PHONG 1 – 2018) Tìm số hạng chứa x trong khai triển  x   , x  4 biết n là số tự nhiên thỏa mãn Cn3  n  2Cn2 3 A. 134 B. 144 C. 115 D. 141 5 2  Câu 65. (THPT HOÀNG MAI – NGHỆ AN – 2018) Tìm hệ số không chứa x trong khai triển  x 3   x  n2 n 1 , biết n là sô nguyên dương thỏa mãn Cn  Cn  78 . A. 112640 . B. 112643 . C. 112640 . D. 112643 . Dạng 2.1.4 Số hạng không chứa x (số hạng độc lập) n 9 8   Câu 66. (THI HK1 LỚP 11 THPT VIỆT TRÌ 2018 – 2019) Trong khai triển  x  2  , số hạng không x   chứa x là A. 40096. B. 43008. C. 512. D. 84. Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 8 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Câu 67. ĐT:0946798489 (Lương Thế Vinh – Kiểm tra giữa HK1 lớp 11 năm 2018 – 2019) Số hạng độc lập với x trong 8 2  khai triển  x 3   là x  A. 1792 . Câu 68. B. 792 . C. 972 . D. 1972 . (HỌC KÌ 1- LỚP 11- KIM LIÊN HÀ NỘI 18-19) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 12  3 1 x   . x  A.  220 . Câu 69. B. 220 . C. 924 . D.  924 . (KSCL LẦN 1 CHUYÊN LAM SƠN – THANH HÓA_2018-2019) Cho x là số thực dương, số 30 2   hạng không chứa x trong khai triển nhị thức  x   là x  10 A. 2 20 . B. 220 C30 . C. 210 C3020 . Câu 70. D. C3020 . (THPT NGUYỄN TRÃI-THANH HOÁ – Lần 1.Năm 2018&2019) Số hạng không chứa x trong 45 khai triển  x  1  là x2   5 5 15 15 A. C45 . B. C45 . C. C45 . D. C45 . 10 2  Câu 71. (THUẬN THÀNH SỐ 2 LẦN 1_2018-2019) Số hạng không chứa x trong khai triển  x   x  là A. C105 . B. C105 .25 . C. C105 . D. C105 .25 . 7 1   Câu 72. (Kim Liên – Hà Nội – L1 – 2018-2019) Số hạng không chứa x trong khai triển  3 x  4  là: x  A. 5. B. 35. C. 45. D. 7. Câu 73. (THPT Đoàn Thượng-Hải Dương-HKI 18-19) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 6 1    2x  2  , x  0 . x   A. 240 . Câu 74. B. 15 . C. 240 . D. 15 . (Chuyên Lào Cai Lần 3 2017-2018) Số hạng không chứa x trong khai triển biểu thức 12 1  A    x 2  là x  A. 924 . B. 495 . C. 495 . D. 924 . 1   Câu 75. (Bình Minh – Ninh Bình – Lần 4 – 2018) Số hạng không chứa x trong khai triển  x  2  x   15 30 5 15 A. C45 . B. C45 . C. C45 . D. C45 . 45 là 5 Câu 76. 1   (DHSP HÀ NỘI HKI 2017-2018) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  x 2  3  . x   A. 10 . B. 20 . C. 5 . D. 1 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 9 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 7 Câu 77. Câu 78. 1   (Kim Liên – Hà Nội – Lần 1 – 2019) Số hạng không chứa x trong khai triển  3 x  4  là x  A. 5. B. 35. C. 45. D. 7. (Chuyên Lam Sơn-KSCL-lần 2-2018-2019) Cho x là số thực dương, số hạng không chứa x 30  2   trong khai triển nhị thức  x   là  x  10 B. 2 20.C30 . A. 2 20 . C. 210.C3020 . D. C 3020 . 10  x 1 x 1   Câu 79. (CHUYÊN ĐHSPHN – 2018) Cho biểu thức P    với x  0 , x  1 . Tìm 3 2  x  3 x 1 x  x  số hạng không chứa x trong khai triển Niu-tơn của P . A. 200 . B. 160 . C. 210 . D. 100 . Câu 80. (THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – ĐỒNG NAI – 2018) Số hạng không chứa x trong khai 9 2   triển f  x    x  2  , x  0 bằng x   A. 5376 . B. 5376 . Câu 81. C. 672 . D. 672 . (CHUYÊN TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG – LẦN 1 – 2018) Số hạng không chứa x trong khai triển 14 2   của  3 x  4  với x  0 là: x  6 8 A. 2 C14 . B. 26 C146 . Câu 82. C. 28 C148 . D. 28 C148 . (THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG – THANH HÓA – LẦN 1 – 2018) Tìm số hạng không chứa x 11 1  trong khai triển của x  x  5  với x  0 . x   A. 485 . B. 238 . C. 165 . 11 D. 525 . Câu 83. (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Với n là số nguyên dương thỏa mãn Cn1  Cn2  55 , số hạng n 2   không chứa x trong khai triển của biểu thức  x 3  2  bằng x   A. 13440 B. 3360 C. 80640 Câu 84. (ĐỀ KT NĂNG LỰC GV THUẬN THÀNH 1 BẮC NINH 2018-2019) Tìm số hạng không chứa n  1   x trong khai triển của x x  4  với x  0 , nếu biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn  x  C n2  C n1  44 . A. 485. Câu 85. D. 322560 B. 525. C. 165. D. 238 (TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ SỐ 1 – 2018) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của n 1   2 1  x x  4  , với x  0 , nếu biết rằng Cn  Cn  44 . x   A. 165 . B. 238 . C. 485 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong D. 525 . 10 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 Câu 86. (THPT PHAN CHU TRINH – ĐẮC LẮC – 2018) Số hạng không chứa x trong khai triển 2n 3   2 3  2 x  3  với x  0 , biết n là số nguyên dương thỏa mãn Cn  2n  An 1 là: x  12 4 12 16 0 A. C16 .2 .3 . B. C160 .216 . C. C1612 .24.312 . D. C16 .2 . Câu 87. (SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH – 2018) Với số nguyên dương n thỏa mãn Cn2  n  27 , trong khai triển n 2    x  2  số hạng không chứa x là x   A. 84 . B. 672 . Dạng 2.2 Khai triển của nhiều biểu thức Dạng 2.2.1 Dạng  a1  a2  …ak  Câu 88. (HKI – 1  3x  2 x  D. 5376 . n TRIỆU 2 2017 C. 8 . QUANG PHỤC Cho 2018-2019) khai triển  a0  a1 x  a2 x 2  …  a4034 x 4034 . Tìm a2 . A. 9136578 B. 16269122 . C. 8132544 . D. 18302258 . 10 Câu 89. (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ SỐ 5) Tìm hệ số của x 7 trong khai triển f  x   1  3 x  2 x3  thành đa thức. A. 204120 . B. 262440 . C. 4320 . D. 62640 . 9 Câu 90. (CHUYÊN VINH – LẦN 1 – 2018) Cho khai triển  3  2 x  x 2   a0 x18  a1 x17  a2 x16  …  a18 . Giá trị a15 bằng A. 218700 . Câu 91. B. 489888 . C. 804816 . D. 174960 . (THPT CHUYÊN ĐH VINH – LẦN 3 – 2018) Tìm hệ số của x 3 sau khi khai triển và rút gọn các 9  1 đơn thức đồng dạng của   x  2 x 2  , x  0 . x  B. 3210 . C. 2940 . A. 2940 . Câu 92. D. 3210 . (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – PHÚ THỌ – LẦN 4 – 2018) Hệ số của số hạng chứa x 7 6 trong khai triển  x 2  3 x  2  bằng A. 6432 . B. 4032 . C. 1632 . D. 5418 . 10 Câu 93. (SGD&ĐT HÀ NỘI – 2018) Tìm hệ số của số hạng chứa x 5 trong khai triển 1  x  x 2  x 3  . A. 582 . B. 1902 . C. 7752 . D. 252 . Câu 94. (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ TĨNH – LẦN 1 – 2018) Cho n là số tự nhiên thỏa mãn 3Cn0  4Cn1  5Cn2  …  (n  3)Cnn  3840 .Tổng tất cả các hệ số của các số hạng trong khai triển (1  x  x 2  x 3 ) n là A. 410 . Câu 95. (THPT 1  x  x B. 49 . CHUYÊN 2 3 VĨNH 10 11  x  …  x  C. 210 . PHÚC 2 3 D. 29 . LẦN 110  a0  a1 x  a2 x  a3 x  …  a110 x 4 – 2018) Giả sử với a0 , a1 , a2 ,…, a110 là các hệ số. Giá trị của tổng T  C110 a11  C111 a10  C112 a9  C113 a8  …  C1110 a1  C1111a0 bằng A. T  11 . B. T  11 . C. T  0 . D. T  1 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 11 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 m n Dạng 2.2.2 Tổng  a1  b1    a2  b2   …   ak  bk  Câu 96. h (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 1_2018-2019) Sau khi khai triển và rút gọn thì 18 1  P ( x )  (1  x )12   x 2   có tất cả bao nhiêu số hạng x  A. 27 . B. 28 . C. 30 . D. 25 Câu 97. (PTNK CƠ SỞ 2-TPHCM-LẦN1- 2018) Cho đa thức P  x    x  2  2017  3  2 x  2018  a2018 x 2018  a2017 x 2017  …  a1 x  a0 . Khi đó S  a2018  a2017  …  a1  a0 bằng B. 1. A. 0 . C. 2018 . D. 2017 . Câu 98. (THPT LÝ THÁI TỔ – BẮC NINH – 2018) Sau khi khai triển và rút gọn biểu thức 21 12 3 1    f  x    x 2     2 x 3  2  thì f  x  có bao nhiêu số hạng? x x    A. 30 . B. 32 . C. 29 . Câu 99. D. 35 . (THPT NGUYỄN HUỆ – TT HUẾ – 2018) Tìm hệ số của x 5 trong khai triển 6 7 12 P  x    x  1   x  1  …   x  1 . A. 1716 . B. 1715 . C. 1287 . D. 1711 . Câu 100. (CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2 2018) Cho đa thức: 8 9 10 11 12 P  x   1  x   1  x   1  x   1  x   1  x  . Khai triển và rút gọn ta được đa thức: P  x   a0  a1 x  a2 x 2  …  a12 x12 . Tìm hệ số a8 . A. 720 . B. 700 . C. 715 . D. 730 . Câu 101. (CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2 2018) Cho đa thức 8 9 10 11 12 P  x   1  x   1  x   1  x   1  x   1  x  . Khai triển và rút gọn ta được đa thức P  x   a0  a1 x  …  a12 x12 . Tính tổng các hệ số ai , i  0; 1; 2; …; 12 . A. 5 . B. 7936 . C. 0 . D. 7920 . m Dạng 2.2.3 Tích  a1  ..  an  .  b1  …  bn  l Câu 102. (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN 3 – 2018) Tìm hệ số của số hạng chứa x 9 trong khai triển 11 nhị thức Newton 1  2 x  3  x  . A. 4620 . B. 1380 . Câu 103. (THPT CHUYÊN THĂNG 2 2 10 3  4x  4x  1  2 x  A. 482496 . C. 9405 . LONG – ĐÀ LẠT D. 2890 . – 2018) Cho khai triển  a0 x  a1 x  a2 x    a14 x . Tìm giá trị của a6 . 2 B. 529536 . 14 C. 278016 . D. 453504 . Câu 104. (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ – THÁNG 4 – 2018) Hệ số của x6 trong khai triển  2 x  16  x 2  x   A. 1 6 C14 . 2 4 1  thành đa thức là 4 1 B. C146 . 4 C. C146 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong D. 4C148 . 12 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 Dạng 2.2.4 Dạng kết hợp tích và tổng Câu 105. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Hệ số của 6 8 x  2 x  1   x  3  bằng A. 1752 B. 1272 x5 trong khai triển biểu thức C. 1272 D. 1752 6 8 Câu 106. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Hệ số của x 5 trong khai triển x  3 x  1   2 x  1 bằng A. 3007 B. 577 C. 3007 D. 577 Câu 107. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Hệ số của x 5 trong khai triển biểu thức x( x  2)6  (3 x  1)8 bằng A. 13548 B. 13668 C. 13668 D. 13548 6 8 6 8 Câu 108. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Hệ số của x 5 trong khai triển biểu thức x  2 x  1   3 x  1 bằng A. 13848 B. 13368 C. 13848 D. 13368 Câu 109. (HKI – TRIỆU QUANG PHỤC 2018-2019) Hệ số của x 5 trong khai triển x  x  2    3 x  1 bằng A. 13548 . B. 13548 . C. 13668 . D. 13668 . Câu 110. (TH&TT LẦN 1 – THÁNG 12) Tìm hệ số của x 5 trong khai triển đa thức f x   x 1  x   x 2 1  2x  . 5 A. 965. 10 B. 263. C. 632. D. 956. Câu 111. (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN 4 – 2018) Tìm hệ số của x 5 trong khai triển 5 10 P  x   x 1  2 x   x 2 1  3x  . A. 3240 . B. 3320 . C. 80 . D. 259200 . Dạng 3. Ứng dụng nhị thức newton để giải toán Câu 112. (LẦN 01_VĨNH YÊN_VĨNH PHÚC_2019) 1 20 0 1 2 S  319 C20  318 C20  317 C20  …  C20 . Giá trị 3S là 3 419 4 18 A. 4 20 . B. . C. . 3 3 Cho D. biểu thức 4 21 . 3 1 2 3 2017  C2017  C2017  …  C2017 Câu 113. (HỌC KỲ I ĐAN PHƯỢNG HÀ NỘI 2017 – 2018) Tổng C2017 bằng. A. 2 2017  1 . B. 2 2017  1 . C. 2 2017 . D. 4 2017 . 1 2 2018 Câu 114. (Lương Thế Vinh – Kiểm tra giữa HK1 lớp 11 năm 2018 – 2019) Tổng C2018  C2018  …  C2018 bằng A. 2 2018 . B. 2 2018  1 . C. 2 2018  1 . D. 4 2016 . 1 3 5 2017 Câu 115. (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN 1 – 2018) Tổng T  C2017 bằng:  C2017  C2017  …  C2017 A. 2 2017  1 . B. 2 2016 . C. 2 2017 . D. 2 2016  1 . Câu 116. (HKI_L11-NGUYỄN GIA THIỀU – HÀ NỘI 1718) Tổng S  C50  2C51  2 2 C52  …  25 C55 bằng: A. 324 . B. 435 . C. 243 . D. 342 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 13 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 Câu 117. (HKI-Chu Văn An-2017) Tính tổng S  C  2C  2 C    2 C . A. S  59050 . B. S  59049 . C. S  1025 . D. S  1024 . 0 10 1 10 2 2 10 10 10 10 10 Câu 118. (THPT CHU VĂN AN – HKI – 2018) Tính tổng S  C100  2C101  22 C102  23 C103    210 C10 . A. S  59050. B. S  1024. C. S  59049. D. S  1025. 1 2 3 2016 Câu 119. (SGD&ĐT ĐỒNG THÁP – 2018) Tổng C2016 bằng  C2016  C2016  …  C2016 2016 2016 2016 A. 2 . B. 4 . C. 2  1 . D. 2 2016  1 . Câu 120. (Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội -HK1 2018 – 2019) Cho n là số nguyên dương thỏa mãn Cn0  4Cn1  4 2 Cn2  …  4 n Cnn  15625 . Tìm n . A. n  3 . B. n  5 . C. n  6 . D. n  4 . 2 2018 2019 1 Câu 121. (THPT THUẬN THÀNH 1) Tổng S  2C2019 tương ứng  3C2019  …  2019C2019  2020C2019 bằng: A. 2020.2 2019 . B. 2019.2 2018 . C. 2021.2 2018  1 . D. 2020.2 2019  1 . 13 20 12 Câu 122. (HKI-Nguyễn Gia Thiều 2018-2019) Tính tổng S  C22  C22  ….  C 22  C2221  C2222 . 11 C22 C 11 11 . C. S  2 21  22 . D. S  221  C22 . 2 2 Câu 123. (THPT CHU VĂN AN -THÁI NGUYÊN – 2018) Kí hiệu Cnk là số tổ hợp chập k của n phần tử B. S  221  11 A. S  221  C22 .  0  k  n; k , n    tính tổng sau: 1 2 2017 2018 0 S  C2018  2C2018  3C2018  …  2018C2018  2019C2018 A. 1009.22016 . Câu 124. (TOÁN C. 1010.22018 . B. 1006.22018 . HỌC TUỔI 2 TRẺ – 9 A. 10! . 8 B. 20! . THÁNG 4 – 2018) Biểu thức 10 1  x  x x 1  x  x 1  x   .  .  …  10! 9! 1! 8! 2! 10! 10 D. 1007.22018 14 . bằng C. 1 . 10! D. 1 . 100! Câu 125. (CỤM 5 TRƯỜNG CHUYÊN – ĐBSH – LẦN 1 – 2018) Có bao nhiêu số dương n sao cho S  2   C10  C20  …  Cn0    C11  C21  …  Cn1   …   Cnn11  Cnn 1   Cnn là một số có 1000 chữ số? A. 2 . B. 3 . C. 0 . D. 1. Câu 126. (HỌC KÌ 1- LỚP 11- KIM LIÊN HÀ NỘI 18-19) Gọi n là số nguyên dương thỏa mãn: 1 1 1 1 1024    …..   1! n  1 ! 3! n  3 ! 5! n  5  !  n  1!1! n ! Tìm mệnh đề đúng. A. n là số chia hết cho 10 . B. n là số nguyên tố. C. n là số chia hết cho 3 . D. n là số chia hết cho 4 . Câu 1. Câu 2. Phần B. LỜI GIẢI THAM KHẢO Dạng 1. Tiếp cận với khai triển nhị thức newton Số số hạng trong khai triển là: n  1  50  1  51 . n 2018 Trong khai triển nhị thức  a  b  thì số các số hạng là n  1 nên trong khai triển  2 x  3 có 2019 số hạng. Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 14 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Câu 3. ĐT:0946798489 Ta có: 5 5 1 2  x  y    x    y    C50 x5  C51 x 4   y   C52 x 3   y  5 Hay  x  y   x5  5 x 4 y  10 x 3 y 2  10 x 2 y 3  5 xy 4  y 5 . Câu 4. Câu 5. 3 4  C53 x 2   y   C54 x1   y   C55   y  5 Chọn C Ta có: Khai triển nhị thức Niu-tơn (a  b)n có n  1 số hạng. Vậy trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (3  2 x)2019 có 2020 số hạng. Chọn C 10 10 Xét khai triển f ( x)   x  1   C10k .x k . k 0 10 Câu 6. Gọi S là tổng các hệ số trong khai triển thì ta có S  f (1)  1  1  210  1024 . Chọn C 10 10 Xét khai triển f ( x)   x  1   C10k .x k . k 0 10 Gọi S là tổng các hệ số trong khai triển thì ta có S  f (1)  1  1  210  1024 . Câu 7. 0 1 2 3 2018 Xét khai triển (1  2x)2018  C2018  2 x.C2018  (2 x) 2 .C2018  (2 x)3 .C2018  …  (2 x) 2018 .C2018 1 2 3 2018 0 Tổng các hệ số trong khai triển là: S  C2018  2.C2018  (2) 2 .C2018  (2)3 .C2018  …  (2) 2018 .C2018 0 1 2 Cho x  1 ta có: (1  2.1) 2018  C2018  2.1.C2018  (2.1)2 .C2018  (2.1)3 .C32018  …  (2.1) 2018 .C2018 2018   1 2018  S  S 1 124 Câu 8. k 124  k 2 k Ta có ( 5  4 7)124   C124 .  1 .5 k .7 4 k 0 124  k  2    k  0; 4;8;12;…;124 . Số hạng hữu tỉ trong khai triển tương ứng với  k    4 Vậy số các giá trị k là: Câu 9. 124  0  1  32 . 4 Chọn A 2018 P( x)  ( 3 2 x  3) 2018   k 0  3 2x  2018 k 2018 3k   2 2018 k 3 .3k x 2018k k 0 Để hệ số nguyên dương thì  2018  k 3  2018  k  3t  k  2018  3t ,do 0  k  2018 nên ta có 0  2018  3t  2018  0  t  Câu 10. 2018  672, 6 vậy t=0,1,2….672 nên có 673 giá trị 3 Chọn A Ta có 1  2 x  20 20 k 2 0 1 2  4C202 .   C20k  2  x k ,  k  Z   a0  C20 , a1  2.C20 , a2   2  C20 k 0 0 1 2 Vậy a0  a1  a2  C20  2C20  4C20  801. Câu 11. Chọn C Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 15 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Ta có  3 3 5 5  2019 ĐT:0946798489 2019 k   C2019 . k 0  3 3 2019  k . k 2019  5  C 5 k 2019 .3 2019  k 3 k 5 .5 . k 0 k   k   0  k  2019 0  k  2019    2019  k  k Để trong khai triển có số hạng là số nguyên thì     673    3 3   k k     5 5 k     0  k  2019 . k 15  Ta có k 15  k  15m mà 0  k  2019  0  15 m  2019  0  m  134, 6 . Suy ra có 135 số hạng là số nguyên trong khai triển của biểu thức. Câu 12. Chọn D 2019  k k 2019 4 2019 2  k  k  151 13   13 51  k 15 15 y 3 15 Ta có số hạng thứ k  1 là : C  x y   x y   C2019 x     2019 4 2019 2 Theo đề bài ta có;  k  k  k  1346 15 15 3 15 Vậy số hạng thỏa yêu cầu bài toán là số hạng thứ 1347 . k 2019 A. 20. Câu15. (THPT Yên Dũng 3 – Bắc Giang 20 (2 x  1)  a0  a1 x  a2 x 2  ….  a20 x 20 . Tìm a1 B. 40. C. -40. D. -760. Chọn C Ta có: a1 là hệ số của x lần 1- 18-19) Cho khai triển 19 Hạng tử chứa x trong khai triển là: C20 2 x  a1  40 Câu 13. 1  2x  20  a0  a1 x  a2 x 2    a20 x20 1 . Thay x  1 vào 1 ta có: 20 a0  a1  a2    a20   1  1 . Dạng 2. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức newton Dạng 2.1 Khai triển của 1 biểu thức Dạng 2.1.1 Bài toán tìm hệ số của số hạng Câu 14. Chọn C 12 2   Số hạng tổng quát của khai triển  x   (với x  0 ) là x x  k 3k 5k  12  2   k k k 12  k k 2 2 Tk 1  C .x .   .    2  .C12 .x .x   2  .C12 .x  x x 5k Số hạng trên chứa x 7 suy ra 12   7  k  2. 2 2 Vậy hệ số của số hạng chứa x 7 trong khai triển trên là   2  .C122  264 . k 12 12  k Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 16 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Câu 15. ĐT:0946798489 Chọn D 13 1  Số hạng tổng quát trong khai triển nhị thức  x   . x  k 1 Tk 1  C x    C13k x13 2 k . x 7 Tk 1 chứa x  13  2k  7  k  3 . k 13 k 13 13 1  Vậy hệ số của số hạng chứa x trong khai triển nhị thức  x   bằng: C133  286 . x  Câu 16. Chọn C 7 40 40 40 1   k 40  3 k k 40  k 2 k  x  2    C40 x .x   C40 x x   k 0 k 0 Theo giả thiết: 40  3k  31  k  3 . 3 Vậy hệ số của x31 là C40  9880 . Câu 17. Chọn D 4k k 4 4 1  3 1 3  Ta có   x    C4k .   .    4 4  k 0 4 4 3 27 2 27 3 81 4 1  x x  x  x  256 64 128 64 256 27 Vậy hệ số lớn nhất trong khai triển là . 64 Câu 18. Chọn D Ta có: Tk 1  Cnk .2k x k . . Hệ số của x 2 trong khai triển bằng 180 Cn2 .22  180  Câu 19. n  10 n! .22  180  n  n  1  90  n2  n  90  0    n  2 .2 n  9  l  Chọn D Số hạng tổng quát là: Tk 1  C10k .x k . Số hạng chứa x 7 trong khai triển 1  x là: T8  C108 .x 7 nên hệ số là 45. Câu 20. Chọn D 10 7 k 7 7 7 k  2 2  Ta có:  x 2     C7k  x 2      C7k .27  k .x 3k 7 . x   x k 0 k 0 Cần tìm k sao cho 3k  7  5 , suy ra k  4. 7 2  Vậy hệ số h của số hạng chứa x trong khai triển  x 2   là h  C74 .23  280. x  Câu 21. Chọn A 5 15 k 15 15 2  15 k 15 k 2  k 15 3 k k  k 15  k  2 k k  x  2    C15 x   2   C15 x  2   x   C15  2  x x    x  k 0 k 0 k 0 k 15  3 k k Số hạng tổng quát của khái triển Tk 1  C15  2  x Số của số hạng chứa x 6 : 15  3k  6  k  3 . Hệ số của số hạng chứa x6 k 3 C15k  2   C153  2   3640 Câu 22. Chọn C Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 17 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 Số hạng tổng quát của khai triển đã cho là C .  x k 15 3 15  k  k k 15 .  xy   C .x 45  2 k k .y , với 0  k  15 , k   . Số hạng này chứa x 25 y10 khi và chỉ khi k  10 (thỏa mãn). 15 10  3003. Vậy hệ số của x 25 y10 trong khai triển  x 3  xy  là C15 Câu 23. Chọn D 6 k 3k 6 k 3k 6 6 6 2   k 6 k  2  k k 2  C x  Ta có:  x  .   6    2 C6 x x  k 0   x  k 0 3k  3  k  2 . Vậy hệ số của số hạng chứa x 3 bằng 22.C62  60 . Số hạng chứa x 3 ứng với 6  2 Câu 24. Chọn D 6 6 6 2   k 6 k  2  k k 2  C x  Ta có:  x  .   6    2 C6 x x  k 0   x  k 0 3k  3  k  2 . Vậy hệ số của số hạng chứa x 3 bằng 22.C62  60 . Số hạng chứa x 3 ứng với 6  2 Câu 25. Chọn D n k Số hạng thứ k  1 trong khai triển của 1  3 x  là: Tk 1  Cnk  3  x k . Số hạng chứa x 2 ứng với k  2 . 2 Ta có: Cn2  3  90  Cn2  10 (với n  2 ; n   )  n  5 n!  10  n  n  1  20   . Vậy n  5 . 2! n  2  !  n  4  L  Dạng 2.1.2 Bài toán tìm số hạng thứ k Câu 26. Chọn B 15 15 Ta có  2  x    C15k .215k.   x  k k 0 12 12 1512 .2 .   x   3640 x12 . Số hạng thứ 13 trong khai triển tương ứng với k  12 .  C15 Câu 27. Chọn A k k  1   1 Số hạng thứ k  1 trong khai triển là: Tk 1  C x      C9k     x9  2 .  2x   2 3 Số hạng chứa x có giá trị k thỏa mãn: 9  2k  3  k  3 . 1 Vậy số hạng chứa x 3 trong khai triển là:  C93 x 3 . 8 Câu 28. Chọn B Ta có công thức của số hạng tổng quát: k 9 9 k k k k  1 Tk 1  C x .     C13k x13k  1 x  k  C13k .  1 x132 k  x Số hạng chứa x7 khi và chỉ khi 13  2k  7  k  3 . Vậy số hạng chứa x 7 trong khai triển là C133 x 7 . Câu 29. Chọn D k 13 k 13 40 40 40 k 1   Ta có khai triển:  x  2    C40k x 40 k  x 2    C40k x 40 3k x   k 0 k 0 Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 18 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 k 40 Số hạng tổng quát trong khai triển: C x 40  3 k Số hạng chứa x 31 ứng với: 40  3k  31  k  3 3 31 Vậy số hạng chứa x 31 là: C40 x Câu 30. Chọn B 1  Số hạng thứ k  1 trong khai triển  x   x  40 là: k k 40 ak 1  C x 40  k 1 .    C40k x 40  k x  k  C40k x 40  2 k . x Số hạng chứa x 1  trong khai triển  x   x  34 Vậy số hạng chứa x Câu 31. 34 40 tương ứng với: 40  2k  34  k  3 . 1  trong khai triển  x   x  40 3 34 là: C40 x . Chọn D n n n k Ta có: 1  4 x    Cnk  4 x    Cnk 4k x k . k 0 2 k 0 2 2 n Hệ số của số hạng chứa x là: C 4 . Giả thiết suy ra Cn2 4 2  3040  Cn2  190  Câu 32.  n  20  t/m  n  n  1 .  190  n 2  n  380  0   2  n  19  loai  k k Số hạng tổng quát thứ k  1 là Tk 1  Cnk  3x   Cnk  3 x k . Vì hệ số của x 2 nên cho k  2 . 2 Khi đó ta có Cn2  3  90  Cn2  10  n  5  n  n  n  1 .  10   2  n  4  l  Vậy n  5 . n n 2 Câu 33. Ta có 1  2 x   Cn0  Cn1 .2 x  Cn2 .  2 x   …  Cnn  2 x  . Hệ số của x 2 bằng 180  4.Cn2  180  4 n!  180  n  n  1  90 2! n  2  !  n  9  l  .  n 2  n  90  0    n  10 Vậy n  10 . k 5 5 5 5 k  2  2 k k  Câu 34. Ta có  3×3  2     1 .C5k .  3×3  .  2     1 .C5k .35 k .2k x155k . x  k 0   x  k 0 10 Số hạng chứa x ứng với 15  5k  10  k  1 . 1 Hệ số của số hạng chứa x10 là  1 C51.34.21  810 . 40 Câu 35. k 40 40 1   1   Ta có:  x  2    C40k .x 40 k .  2    C40k .x 403k . x    x  k 0 k 0 Số hạng tổng quát của khai triển là: Tk 1  C40k .x 403k . Số hạng chứa x31 trong khai triển tương ứng với 40  3k  31  k  3 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 19 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 3 40 Vậy hệ số cần tìm là: C  C 37 40 k n (theo tính chất của tổ hợp: C  C Ta có: 6 k 6 k   C .2 x ). k 6 6 Câu 36. nk n 1 1 1 6 6       2    6k  6k  k k k 2 2 2 x    x  2 x    C6  x   2 x    C6 .2  x   2 x  x  k  0 k  0       k 3 6 k 2 k 0 3 6 k 2 3  x3  6  k  3  k  2 2 3 2 2 Hệ số của x  x  0  là: C6 .2  60 . Theo đề bài, x Dạng 2.1.3 Bài toán tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức có thêm điều kiện n Câu 37. Chọn C n Ta có: Cn0  2.Cn1  2 2.Cn2  …  2 n.Cnn  59049   2  1  59049  3n  310  n  10 . 10 3  Ta được nhị thức  x 2   . x  Số hạng thứ ba của khai triển là T3  C .  x 2 10 Theo giả thiết ta có: 405 x14  Câu 38. 2 8  2  3 .     405 x14 .  x 81 n  405 x14  405  x14  1  x  1 . 2 Chọn C Ta có: An3  72n  n!  72n  n  n  1 n  2   72n  n  10 .  n  3 ! Xét khai triển: 10 k 10 10 10  2 1  k 2 10  k  1  k 10  k 20  2 k .x 3k   C10k .210 k x 20 5 k .  2 x  3    C10  2 x   3   C10 .2 x x    x  k 0 k 0 k 0 5 Số hạng chứa x trong khai triển tương đương với: 20  5k  5  k  3 . Suy ra số hạng chứa x 5 trong khai triển là: 27 C103 x5 . Câu 39. Chọn A Tìm n. k Trước hết ta chứng minh công thức Cnk  Cnk11 với 1  k  n và n  2. n k k k n! ( n  1)! Thật vậy, Cn  .   Cnk11. (đpcm) n n k !( n  k )! ( k  1)!( n  k )! Áp dụng công thức trên ta có 2 3 n 1  1.Cn1  2.Cn2  3.Cn3  …  n.Cnn  n  .Cn1  .Cn2  .Cn3  …  .Cnn  n n n n  0 1 2 n 1 n 1  n  Cn 1  C n 1  C n 1  …  C n 1   n 2 Theo đề 1.Cn1  2.Cn2  3.Cn3  …  n.Cnn  256n  n 2 n 1  256n  2 n 1  256  n  9. Chọn A. Câu 40. Chọn C n Xét khai triển 1  3 x   a0  a1 x1  …  an x n . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 20 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Cho x  1 ta được 3 12 ĐT:0946798489 n an 1 a1  n 1  3.   a0  1  …  n  2  4096  n  12. 3 3 3  12 Khi đó 1  3 x    C12k .3k .x k . k 0 Ta có hệ số ak  3k C12k  3k . 12! k !. 12  k  ! 12! 12!  k k 1 3 . 3 .    k  1!. 12  k  1! ak  ak 1  k !. 12  k  !  Hệ số ak lớn nhất nên  12! 12! ak  ak 1 3k.  3k 1.  k  1!. 12  k  1!  k !. 12  k  ! 1 39 3  k  k  13  k  39  3k  k  4    k  1  36  3k  1  3 k  35  4 12  k k  1 Vì k  nên nhận k  9. Vậy hệ số lớn nhất a9  39.C129  4330260. Câu 41. Chọn B Đk: n  2, n  . 3Cn21  nP2  4 An2 3  n  1!  2!n  4 n!  n  1!2!  n  2! 3  n  n  1  2n  4n  n  1 2 n  0  L  5 15  n2  n  0   2 2 n  3 10  1 Với n  3 , nhị thức trở thành   x3  . x  10 k k 1 Số hạng tổng quát là C10k .   . x3  C10k .x 4 k 10 x Từ yêu cầu bài toán ta cần có: 4k  10  6  k  4. Vậy hệ số của số hạng chứa x6 là C104  210. Câu 42. Chọn A 14 1 2 Xét phương trình 2  3  1 Cn 3Cn n   Điều kiện: n  3, n   1   2.  n  2 !.2! 14  n  3!.3! 1 4 28 1      n! 3.n ! n n  n  1 n  n  1 n  2  n n  9 4 28   1  4  n  2   28   n  1 n  2   n2  7n  18  0   n  1  n  1 n  2  n  2  l  Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 21 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 9 9 3  Với n  9 ta có:  2 x 2     C9k . 2 x 2 x  k 0  9k   k 9 k  3 .      C9k .29k .  3 .x183k  x  k 0 k Số hạng tổng quát của khai triển là C9k .29 k .  3  .x183k 4 Cho 18  3k  6  k  4  hệ số của số hạng chứa x 6 trong khai triển là C94 .25.  3   326592 . Câu 43. Chọn B Từ giả thiết ta suy ra C20n 1  C21n 1  C22n1  …  C2nn 1  220 . Mặt khác: C2kn 1  C22nn11k , k  , 0  k  2n  1 nên ta có: 1 1 2 n 1 C20n 1  C21n 1  C22n1  …  C2nn1   C20n 1  C21n 1  C22n 1  …  C22nn11   1  1  22 n . 2 2 Suy ra: 22 n  2 20  n  10 . 10  k 10   1  1  Số hạng tổng quát trong khai triển  4  x 7  là: Tk 1  C10k  4  x  x  k Hệ số của x 26 là C10 với k thỏa mãn: 11k  40  26  k  6 . 7 k x   C10k x11k  40 . Vậy hệ số của x 26 là C106  210 . Câu 44. Điều kiện n  6 và n   .  n  4  !  n  n!  454  n  5  n  4  2 Cnn46  nAn2  454    n  n  1  454 2  n  6 !2!  n  2  !  2n3  n 2  9n  888  0  n  8 (Vì n   ). 8 2  Khi đó ta có khai triển:   x3  . x  8 k k k 2 Số hạng tổng quát của khai triển là C     x 3   C8k  1 28 k x 4 k 8 . x 4 Hệ số của số hạng chứa x ứng với k thỏa mãn: 4k  8  4  k  3 . 3 Vậy hệ số của số hạng chứa x 4 là: C83  1 25  1792 . k 8 Câu 45. Cn1  Cn3  13n  n  n  n  1 n  2  n!  13n  n   13n  6  n2  3n  2  78 . 6 3! n  3 !  n  7  n 2  3n  70  0   . Vì n là số nguyên dương nên n  10 .  n  10 10 1  Ta có khai triển:  x 2  3  . x   k  1 .  3   C10k x 205k . x  5 Số hạng chứa x ứng với 20  5k  5  k  3 . Vậy hệ số của số hạng chứa C103  120 . n! n! n!    4n  6 Câu 46. An2  Cn2  Cn1  4n  6   n  2 !  n  2 !.2!  n  1!.1! Số hạng tổng quát của khai triển: Tk 1  C10k x  n  n  1  210  k   n  1  l  n  n  1 .  n  4n  6  n 2  11n  12  0   2  n  12  n  Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 22 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 12 3  Khi đó P  x    x 2   . x  Công thức số hạng tổng quát: Tk 1  C .  x k 12 2 12  k  k 3 .    C12k .3k .x 243k .  x Số hạng chứa x 9  24  3k  9  k  5 . Vậy hệ số của số hạng chứa x 9 trong khai triển là C125 .35  192456 . Câu 47. Ta có: Cnn 1  Cnn 2  78  n! n!  n  1 n  78   78  n  2  n  1!.1!  n  2 !.2!  n  12  n 2  n  156  0    n  12 (vì n là số nguyên dương).  n  13 k 12 12  k  2  2 k k  Số hạng tổng quát trong khai triển  x 3   là:  1 C12k  x 3      1 C12k .2k .x 36 4 k . x   x Cho 36  4k  8  k  7 . 12 2  Vậy số hạng chứa x trong khai triển  x 3   là C127 .27.×8  101376x 8 . x  * Câu 48. Điều kiện: n  2 , n   .  n  1 !  3 n !  52 n  1 Ta có 3Cn31  3 An2  52  n  1  3.   3!  n  2  !  n  2! 8   n  1 n  n  1   3 n 2  n  1  52  n  1  n 2  n  6 n  104  n  13  n 2  5 n  104  0    n  13 .  n  8 x 3 13  2 y2   13 3 13  k 2 k  C  x  2 y  k 13 0 13   C13k 2 k x 39  3 k y 2 k . 0 Ta có: 39  3k  2 k  34  k  5 . Vậy hệ số C135 2 5  41184 . Câu 49. Điều kiện n   , n  2 . n  n  1 n  1 Có 5Cn1  Cn2  5  5n   5  n2  11n  10  0   2  n  10 Do n  2  n  10 . 10 k 10 10 1  10  k  1   Xét khai triển:  2 x  2    C10k  2 x  .  2    C10k 210 k x103k x    x  k 0 k 0 4 Hệ số a của x trong khai triển tương ứng với 10  3k  4  k  2 . Vậy hệ số cần tìm là a  C102 .28  11520 . Câu 50. Điều kiện n  3, n   . Ta có 3 Ann  2  Cn3  40  3 Vì 3  n! n! 1   40  n !    40 . 2! 3! n  3 !  2 6  n  3 !  3 1   1 nên n !  40 . Lần lượt thử các giá trị n  3, 4 ta có n  4 thỏa mãn. 2 6  n  3 ! Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 23 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 k 8 1 1 8 k  k  Với n  4 , số hạng tổng quát trong khai triển  2x   là C8k  2 x      C8k 28 k  1 x8 2 k . x   x 1 Số hạng chứa x 6 tương ứng với 8  2k  6  k  1 . Do đó hệ số cần tìm là C81 281  1  1024 . Câu 51. Giải phương trình: An2  3Cn1  120 , Đk: n  2, n   .  n  10 An2  3Cn1  120  n  n  1  3n  120    n  12  l  n 10 3 k  Có  x 4     C10k  3 x 40 5 k . x  k 0  Số hạng không chứa x khi 40  5k  0  k  8 . 8 Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là C108 .  3  295245 . Câu 52. điều kiện n  N , n  3. n! n! Cn3  An2  50    50 3! n  3 !  n  2  !  n  n  1 n  2   6n  n  1  300  0  n3  3n 2  4n  300  0  n  6 . 12 3 x Ta có nhị thức    .  x 2 12  k k k 12  k 3  x  C .3 Số hạng tổng quát C12k   .    12 k .x 2 k 12 2  x 2 Cho 2k  12  8  k  10. C 10 .32 297 Hệ số cần tìm là 1210  . 2 512 n Câu 53. Xét khai triển 1  x   Cn0  Cn1 x  Cn2 x 2  Cn3 x3  …  Cnn x n 1 Đạo hàm hai vế của 1 ta được: n 1  x  n 1  Cn1  2Cn2 x  3Cn3 x 2  …  nCnn x n1  2  Trong công thức  2  ta cho x  1 ta được: n2n1  Cn1  2.Cn2  3.Cn3  …  nCnn  n.2 n 1  256n  2n1  256  n  9 . n 9 9 3  3 k  Khi đó,  2 x 2     2x 2     C9k  3 29  k .x183k . x  x  n0  9 3  Do đó số hạng không chứa x trong khai triển  2x 2   nếu 18  3k  0 hay k  6 . x  6 Suy ra số hạng cần tìm là C96  3 23  489888 . Câu 54. n n k Ta có 1  2 x    Cnk  2 x  . Vậy a0  1 ; a1  2Cn1 ; a2  4Cn2 . k 0 Theo bài ra a0  a1  a2  71 nên ta có: n! n! 1  2Cn1  4Cn2  71  1  2 4  71  1  2n  2n  n  1  71 1! n  1 ! 2! n  2  !  2 n 2  4 n  70  0  n 2  2 n  35  0  n  7 (thỏa mãn) hoặc n  5 (loại). 5 Từ đó ta có a5  C75  2   672 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 24 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Câu 55. ĐT:0946798489 Ta có n! n!   10 ,  n  , n  3  n  2 ! 3! n  3! An2  Cn3  10   n  2 1 1 3 3 2 4  n  n  1  n  n  1 n  2   10   n  n  n  10  0   n  6 . 6 2 3 6  n  5 So điều kiện nhận n  6 hay n  5 . 6 k 5 k 6 6 2 k  2 6  k  2  Khi n  6 , ta có  x 2  3    C6k x    3    C6k  2  x12 5 k . x   x  k 0 k 0 7 Để có x 5 thì 12  5k  5  k  (loại). 5 5 5 2 k  2 5  k  2  Khi n  5 , ta có  x 2  3    C5k x    3    C5k  2  x10 5 k . x   x  k 0 k 0 5 Để có x thì 10  5k  5  k  1 . Vậy a5  C51  2   10 . Câu 56. Ta có: An3  2 An2  100  n! n! 2  100  n  n  1 n  2   2n  n  1  100  n  3 !  n  2  !  n3  n 2  100  0  n  5 . 2n 10 10 k Ta có: 1  3x   1  3x    C10k  3 x  . k 0 Hệ số x 5 sẽ là C105 35  61236 . Câu 57. n n Ta có  3  1  3n Cn0  3n1 Cn1  3n  2 Cn2  …..   1 Cnn  2 n  2048  2 n  211  n  11 . 11 11 Xét khai triển  x  2    C11k x11 k .2k k 0 Tìm hệ số của x  tìm k    k  11 thỏa mãn 11  k  10  k  1 . 10 11 Vậy hệ số của x10 trong khai triển  x  2  là C111 .2  22 . n k n n nk  1  1  Câu 58. Ta có  3 x 2     Cnk  3 x 2      Cnk 3n  k x 2 n 3 k . x  x k 0 k 0  2n  3k  3 n  k  4 k  5  3 5 4 Biết hệ số của x là 3 C n nên  .  n  9 k  5   0  k  n,  k , n  N  Vậy n  9 . Câu 59. Điều kiện: n   Ta có Cnn41  Cnn3  7  n  3   n  4  !   n  3 !  7 n  3    n  1!3! n!3! Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 25 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP  ĐT:0946798489  n  4  n  3 n  2    n  3 n  2  n  1  7 6  3n  36  n  12 . Xét khai triển 6 12 12 1 1 5    C12k  3  x   3  x  x  k 0 12   C12k x 60 11k 2 k 12  k   x5  n  3  0  k  12, k    . k 0 Để số hạng chứa x 8 thì 60  11k 8 k  4. 2 Vậy hệ số chứa x 8 trong khai triển trên là C124  495 . Câu 60. n  6 Điều kiện:  n   Khi đó An5  18 An42   n  2 ! n!  18.  n  5!  n  6 !  n  n  1 n  2  n  3 n  4   18  n  2  n  3 n  4  n  5  n  max  n  n  1  18  n  5   n 2  19n  90  0  9  n  10  n  10 . 10 1   10  k  1  Số hạng tổng quát trong khai triển  2x  5  là Tk 1  C10k .  2 x  .  5  x   x  C10k .210k .x10k .x Tìm k sao cho  k 5  C10k .210k .x 50 6 k 5 k . 50  6k  4  k  5. 5 Vậy hệ số của số hạng chứa x 4 là C105 .2105  8064. 1 n! n!   105  n  n  1  105  n 2  n  210  0 Câu 61. Ta có: An2  Cn2  105  2  n  2 ! 2! n  2  !  n  15 .   n  14  L  Suy ra số hạng tổng quát trong khai triển: Tk 1  C .  x k 15 2 15  k  k k  1 .     C15k .  1 .x 303k .  x Tìm 30  3k  0  k  10 . 10 Vậy hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển là: C1510 .  1  3003 . Câu 62. Ta có  x  1 2 n 1  C20n 1.x 2 n1  C21n 1.x 2 n  …  C22nn1.x  C22nn11 1 Thay x  1 vào 1 : 22 n1  C20n 1  C21n 1  …  C22nn1  C22nn11  2  Thay x  1 vào 1 : 0  C20n 1  C21n 1  …  C22nn1  C22nn11  3 Phương trình  2  trừ  3 theo vế: 22 n 1  2  C20n 1  C22n 1  …  C22nn1  Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 26 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Theo đề ta có 2 2 n 1 ĐT:0946798489  2.1024  n  5 10 Số hạng tổng quát của khai triển  2  3x  : k k Tk 1  C10k .210 k .  3x   C10k .210 k .  3 .x k Theo giả thiết ta có k  5 . 5 Vậy hệ số cần tìm C105 .25.  3  1959552 . Câu 63. Ta có: Cnn 1  Cnn 2  78  n! n!  n  1 n  78   78  n  2  n  1!.1!  n  2 !.2!  n  12  n 2  n  156  0    n  12 (vì n là số nguyên dương).  n  13 k 12 12  k  2  2 k k  Số hạng tổng quát trong khai triển  x 3   là:  1 C12k  x 3      1 C12k .2k .x 36 4 k . x   x Cho 36  4k  8  k  7 . 12 2  Vậy số hạng chứa x trong khai triển  x 3   là C127 .27.×8  101376x 8 . x  Câu 64. Điều kiện : n  3, n   . 4 n! 4 n!  n  n  n  1 n  2   8n  6n  n  1 Ta có Cn3  n  2Cn2  3 3! n  3 ! 3  n  2 ! 8 n  0 . Đối chiếu điều kiện ta được n  9 .  n 2  3n  2  8  6n  6  n 2  9n  0   n  9 k 9  2  2 k  Số hạng tổng quát của khai triển  x   , là : C9k x 9 k . k   2  C9k x 9 2 k x x  5 Số hạng này chứa x ứng với 9  2k  5  k  2 . Vậy hệ số của số hạng đó là 4.C92  144 . Câu 65. Cnn 1  Cnn 2  78  n  n 12  n  12 n  n  1 .  78   2  n  13  l  k 12 k 1  3 2  3 2 k 3 12  k  x     x     C12  x   2     x  x  x k 0 12 k 12  C  2  k x36  4 k . k 0 9 Số hạng không chứa x ứng với 36  4k  0  k  9 là C129  2   112640 . Dạng 2.1.4 Số hạng không chứa x (số hạng độc lập) Câu 66. Chọn B Số hạng tổng quát Tk 1  C9k .8k .x 9 3k , 0  k  9 . Số hạng không chứa x ứng với 9  3k  0  k  3 . Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là T4  C93 .83  43008 . Câu 67. Chọn A k 2 k k 3 8 k  Ta có số hạng thứ k  1 trong khai triển là Tk 1  C8  x  .     C8k x 24 4 k .  2  .  x 6 Do tìm số hạng độc lập với x suy ra 24  4k  0  k  6  T7  C86 .  2   1792 . Câu 68. Chọn A Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 27 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 12 1  Công thức số hạng thứ  k  1 của khai triển  x3   là: x  12  k 1 k k Tk  C12k  1  x 3  . k  C12k  1 x 36  4 k , 0  k  12, k   . x Số hạng không chứa x ứng với 36  4k  0  k  9 (thỏa mãn). 9 Suy ra T7  C129  1  220 . Câu 69. Chọn B k 30 30 1 1 3 30 30   30  k   2   k 30  k  k k 2 2 2 Ta có  x   x  2 x  C x 2 x  C 2 x      30  30  x k 0 k 0      k 30 k 3 30  k 2 Số hạng tổng quát thứ k  1 trong khai triển là Tk 1  C 2 x . 3k Số hạng này không chứa x tương ứng với trường hợp 30   0  k  20 . 2 10 Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là T21  C3020 220  2 20 C30 . Câu 70. Chọn D k k  1  Số hạng tổng quát trong khai triển là Tk 1  C .x .   2   C45k .  1 x 453k  x  Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với 45  3k  0  k  15 . 15 15 15 Vậy số hạng cần tìm là C 45 . .  1  C45 k 45 Câu 71. 45  k Chọn D 10 2  Số hạng tổng quát trong khai triển  x   là: x  k k 10  k 10 Tk 1  C x 2 .    C10k .2k x10  2 k (với k  ; k  10 ) x Số hạng không chứa x trong khai triển tương ứng với 10  2k  0  k  5 (thỏa mãn). Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là: C105 .25 . Câu 72. Chọn B 7 k 7 7 7 7 7k  1   k 1  3 k 3 12 k 3  C x . Ta có:  x  4    C7 x  7 4  x k 0 k 0   x 7 7   k 0  k  4. Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với  3 12 0  k  7, k     7 1   Số hạng không chứa x trong khai triển  3 x  4  là: C74  35. x  Câu 73. Chọn A 6 6 k k 6 6 1  k  1  k  Ta có:  2 x  2    C6k .  2 x  .  1  2    C6k .26 k .  1 .x 6 3k x  k 0  x  k 0 Số hạng không chứa x xảy ra khi: 6  3k  0  k  2 2 Số hạng đó là C62 .2 4.  1  240 Vậy số hạng không chứa x trong khai triển trên là 240 Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 28 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Câu 74. ĐT:0946798489 Chọn B 12  k 1 Số hạng tổng quát trong khai triển là Tk 1  C12k    x 2 k x  k  C12k  1 x3k 12 . Theo đề bài ta có 3k  12  0  k  4 . 4 Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là C124  1  495 . Câu 75. Chọn D k 45 45 45 1  k   1  Có  x  2    C45k . x 45 k .   2    1  C45k . x 453k . x    x  k 0 k 0 Tìm số hạng không chứa x thì 45  3k  0  k  15 . 15 Vậy số hạng không không chứa x là C45 . Câu 76. k 5 5 k  1  1   Chọn A Số hạng tổng quát trong khai trển  x 2  3  là: Tk  C5k  x 2  .  3   C5k x10 5 k . x   x  Số hạng cần tìm không chứa x nên ta có: 10  5k  0  k  2. Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là T2  C52  10. Câu 77. Chọn B 7 k 7 7 7  k  1  k 3 12  . x  4   C7 x k 0  x 7 7   k 0  k  4. Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với  3 12 0  k  7, k   7 1   Ta có:  3 x  4    C7k x k 0    3 7k 7 1   Số hạng không chứa x trong khai triển  3 x  4  là: C74  35. x  Câu 78. Chọn B 30 30 603k  30 k 2 30k  2  k k  Ta có  x     C30  x     C30k  2  x 2 .   x  x k 0 k 0 60  3k  0  k  20 . 2 10 Vậy số hạng không chứa x là: 2 20.C3020  2 20.C30 . Số hạng không chứa x tương ứng Câu 79. Ta có x 1 3 x 1 x 1 3 1  3 x 1  x . x x x2  3 x 1 x  x  10 10  x 1 x 1  1    3 x  Nên P     . 3 2 3 x  x x   x  x  1   k 10 Số hạng tổng quát của khai triển là: C x 10 k 3 k 205 k  1  k k 6 .   1 C x .   10   x 4 Khi k  4 thì số hạng không chứa x là  1 C104  210 . Câu 80. 9 9 k 9 k Ta có f  x    x  2 x 2    C9k  2 x 2  x 9 k   C9k  2  x 2k x9  k k 0 k 0 Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 29 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 9 9 k ĐT:0946798489 k   C9k  2  x 2 k 9 k   C9k  2  x9 3k k 0 k 0 Số hạng không chứa x của khai triển f  x  ứng với 9  3k  0  k  3 3 Vậy hệ số không chứa x là C93 .  2   672 . Câu 81. k k 14 Số hạng tổng quát trong khai triển là:  1 C . 14  k  x 3 k 56  7 k  2  k k k .  4    1 C14 .2 .x 12  x 56  7 k  0  k 8. 12 Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là: 28 C148 . Cho 11 11 k 3311k 11 11 1  11 k 5 k k 2 Câu 82. Ta có x  x  5   x  C11.x .x   C11.x 2 . x   k 0 k 0 Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với 33  11k  0  k  3 . Số hạng cần tìm là C113  165 . Câu 83. Chọn A Ta có: Cn1  Cn2  55 n  n  1  n  10 n! n!    55  n   55  n 2  n  110  0    n  10 1! n  1 ! 2! n  2  ! 2  n  11 Với n  10 thì ta có: n 10 10  k 10 10 10  3 2   3 2  k 3k  2    C10k .x 3k .210  k .x 2 k  20   C10k .210  k .x 5 k  20  x  2  =  x  2    C10 .x .  2  x   x   x  k 0 k 0 k 0 Để có số hạng không chứa x thì 5 k  20  0  k  4 . Do đó hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển là: C104 .26  13440 . Câu 84. Chọn C Điều kiện: n  , n  2 n  11 (tm ) n n  1 C n2  C n1  44   n  44   2 n  8 11 k 3311k 11 11 11k   1  1  k k   Ta có x x  4   C 11 x x  4   C 11x 2 x    x  k 0 k 0 11   33  11k 0k 3 2 Vậy số hạng không chứa x trong khai triểnlà C 113  165 . Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với Câu 85. n  2 ĐK:   * . n   Ta có Cn2  Cn1  44  n  n  1  n  44  n  11 hoặc n  8 (loại). 2 11 1   Với n  11 , số hạng thứ k  1 trong khai triển nhị thức  x x  4  là x    C11k x x 11 k  k 33 11  k  1  k 2 2  C x . 11  4 x  Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 30 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 33 11k   0 hay k  3 . 2 2 Vậy, số hạng không chứa x trong khai triển đã cho là C113  165 . Câu 86. Với điều kiện n  3, n   , ta có n  n  1 n  2  Cn3  2n  An21   2n   n  1 n   n  1 n  2   12  6  n  1 3!  n  1(loaïi )  n 2  9n  8  0   . a)  n  8(thoû Theo giả thiết, ta có 16 3   Với n  8 , ta có số hạng thứ k  1 trong khai triển  2x  3  là x  k 4  3  k 16  k k 16  k C  2 x    3   C16 2  3 x 3 . x  4 Theo đề bài ta cần tìm k sao cho 16  k  0  k  12 . 3 Do đó số hạng không chứa x trong khai triển là C1612 .24.312 . k 16 Câu 87. 16  k Cn2  n  27  n  n  1 n!  n  27   n  27 2! n  2  ! 2  n  9 TM   n2  3n  54  0    n  6  L  9 2  Xét khai triển  x  2  có số hạng tổng quát x   k  2  Tk 1  C x .  2   C9k .2k x 9 3k x  Số hạng không chứa x nên 9  3k  0  k  3 . Vậy số hạng không chứa x là: T4  C93 .23  672 . k 9 9k Dạng 2.2 Khai triển của nhiều biểu thức Dạng 2.2.1 Dạng  a1  a2  …ak  Câu 88. Chọn D n Ta có A  1  3 x  2 x 2  0  A  C2017 1  3x  2017 2017  1  3 x   2 x 2  1  C2017 1  3x  2016 2017 2015 2 2 2017  …  C2017  2 x2  2016  2 x  xuất hiện biểu thức  2 x   C 1  3x   2 x  2 2 2017 0 Trong khai triển trên chỉ có hai số hạng C2017 1  3 x  2017 1 , C2017 1  3x  2017 . 2 chứa x 2 0  C2017 1  3x  2017 2 3 0 0 1 2 3 2017 C2017  C2017  C2017  3x   C2017  3x   C2017  3x   …  C2017  3x   2017 2 0 0 2  Hệ số chứa x 2 trong số hạng C2017 C2017 1  3 x  là: C2017  3 1  C2017 1  3x  2016  2 x   C  2 x  C 2 1 2017 2 0 2016 2 1 2 2016  C2016  3x   C2016  3x   …  C2016  3x  1  Hệ số chứa x 2 trong số hạng C2017 1  3x  2016  2 x  là: 2C 2 1 2017 2017 2016     0 . C2016 2 0 2 1 0 Vậy hệ số a2  C2017 C2017 C2016  18302258  3  2C2017 Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 31 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Câu 89. ĐT:0946798489 10 10 10  k f  x   1  3 x  2 x3    C10k 1  3 x  k 0 10 10  k i    C10k C10i  k  3 .2 k .xi 3k 10 10  k k k i .  2 x3     C10k C10i  k  3 x  .  2 x3  . k 0 i0  i, k  , 0  k  10, 0  i  10  k  . k 0 i 0 Số hạng chứa x 7 ứng với i  3k  7 . 4 7 Vậy hệ số của x 7 là: C102 .C81.  3 .22  C101 .C94 .  3 .2  C100 .C107 .  3  62640 . Câu 90. 9 9 9 k k 0 i 0 k Ta có:  3  2 x  x 2    C9k .x18 2 k .  3  2 x    C9k .x18 2 k  Cki .3k i  2 x  k 0 i  0  i  k  9 i  1 i  3 Giá trị a15 ứng với: 18  2k  i  3    . k  8 k  9 1 3 Vậy: a15  C98 .C81.37.  2   C99 .C93 .36.  2   804816. Câu 91. Ta có 9 9k 9 9 9 k k k i 1 1  2 k 1 k  x  2 x   x 2 x  1  C . x . 2 x  1  Cki C9k  1 2i.x 2 k i 9 .       9       x  x  k 0  x  k 0 i 0 Theo yêu cầu bài toán ta có 2k  i  9  3  2k  i  12 ; 0  i  k  9 ; i, k   Ta có các cặp  i; k  thỏa mãn là:  0;6  ,  2;5  ,  4; 4  . Từ đó hệ số của x 3 là : C60C96  1 Câu 92. x 2 6 6  3 x  2    x  1  x  2  6 0 .20  C52C95  1 5 2 .22  C44C94  1 44 .24  2940 . 6 6 Số hạng tổng quát trong khai triển  x  1 là C6k .x k  1 6 Số hạng tổng quát trong khai triển  x  2  là C6i .xi  2  6 6 k 6 i với k  0;1; 2…; 6 . với i  0;1; 2…; 6 . 6 6 Số hạng tổng quát trong khai triển  x 2  3 x  2    x  1  x  2  là C6k x k  1 12  i  k  C6k C6i x i  k  1 . 2 6 k .C6i xi  2  6 i 6 i Số hạng chứa x 7 ứng với i  k  7 . Kết hợp với điều kiện ta được các nghiệm 5 5 i  1  k  6  hệ số là  C66C61  1 .  2   192 5 4 5 3 5 2 5 1 i  2  k  5  hệ số là  C65C62  1 .  2   1440 i  3  k  4  hệ số là  C64C63  1 .  2   2400 i  4  k  3  hệ số là  C63C64  1 .  2   1200 i  5  k  2  hệ số là  C62C65  1 .  2   180 5 0 i  6  k  1  hệ số là  C61C66  1 .  2   6 6 Vậy hệ số của số hạng chứa x 7 trong khai triển  x 2  3 x  2  bằng 5418 Cách 2. Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 32 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP x 2 6 ĐT:0946798489  3 x  2    x   3 x  2   2 6 Số hạng tổng quát trong khai triển trên là C6k .  x 2  6 k k  3x  2  k i Số hạng tổng quát trong khai triển  3x  2  là Cki .2k i  3x  6 Số hạng tổng quát trong khai triển  x 2  3 x  2  là C6k .  x 2  6k với k  0;1; 2…; 6 . với 0  i  k . Cki .2 k i  3 x  i i  C6k Cki .2 k i  3 .  x12  2 k i  Số hạng chứa x 7 ứng với 12  2k  i  7  2k  i  5 . Kết hợp với điều kiện ta được các nghiệm 1 k  3  i  1  hệ số là  C63C31 22  3  720 3 1 k  4  i  3  hệ số là  C64C43  3 .  2   3240 0 5 k  5  i  5  hệ số là  C65C55  2  .  3  1458 6 Vậy hệ số của số hạng chứa x 7 trong khai triển  x 2  3 x  2  bằng 5418 . Câu 93. 10 10 Ta có: 1  x  x 2  x 3   1  x 2  10 1  x  10 10 10 10   C10k .x 2 k . C10i .xi   C10k .C10i .x 2 k i k 0 i0 k 0 i0 5 Hệ số của số hạng chứa x nên 2k  i  5 . Trường hợp 1: k  0 , i  5 nên hệ số chứa x 5 là C100 .C105 . 1 Trường hợp 2: k  1 , i  3 nên hệ số chứa x 5 là C10 .C103 . Trường hợp 3: k  2 , i  1 nên hệ số chứa x 5 là C102 .C101 . 1 Vậy hệ số của số hạng chứa x 5 là C100 .C105  C10 .C103  C102 .C101  1902 . Câu 94. 3Cn0  4Cn1  5Cn2  …  (n  3)Cnn  3840   0  3 Cn0  1  3 Cn1   2  3 Cn2  …   n  3 Cnn  3840   Cn1  2Cn2  …  nCnn   3  Cn0  Cn1  Cn2  …  Cnn   3840  n.2n 1  3.2n  3840  n  9 9 Cho x  1  (1  x  x 2  x 3 )9  1  1  12  13   29 . Câu 95. 11 11 11 Ta có: A  1  x  x 2  x3  …  x10   1  x  A  1  x11  11 110 k 11 m   C11k   x  . ai xi   C11m   x11  . k 0 i 0 0    m   P Q 0 11 11 1 11 Hệ số của x trong P là: C a  C111 a10  C112 a9  C113 a8  …  C1110 a1  C1111a0  T 11 Hệ số của x11 trong Q là: C Vậy T  C111  11 . n m Dạng 2.2.2 Tổng  a1  b1    a2  b2   …   ak  bk  Câu 96. Chọn A h 18 1 12  Đặt A  1  x  ; B   x 2   x  12 12 Ta có khai triển A  1  x    C12k x k có 13 số hạng. k Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 33 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 18 18 1  Và khai triển B   x 2     C18l x36 3l có 19 số hạng. x  l 0 Ta đi tìm các số hạng có cùng lũy thừa, mà giản ước được trong khai triển P ( x ) , ta phải có : 36  3l  k  k  3l  36 (1) Phương trình (1) cho ta ta 5 cặp nghiệm thỏa mãn (k;l)  {(0;12), (3;11), (6;10), (9;9), (12;8)} tương ứng với 5 số hạng. Vậy sau khi khai triển và rút gọn P ( x ) ta có 13  19  5  27 số hạng. Câu 97. Ta có P  x   a2018 x 2018  a2017 x 2017  …  a1 x  a0 Cho x  1  P  1  a2018  a2017  …  a1  a0   1  2    3  2.1 2018 0. k 12 Câu 98. 2017 12 12  2 3 k 2 12  k  3  x   C x  C12k 3k x 243k     12     x  x k 0 k 0 k 21 21 21  3 1  k 3 21 k  1  2x   C 2 x  C21k 2 21 k x 635 k     21   2 2  x x     k 0 k 0 Ta cho k chạy từ 0 đến 12 thì các số mũ của x không bằng nhau. 12 3  Với khai triển  x 2   ta có 13 số hạng; Với khai triển x  số hạng là: 35 . Câu 99. n 21  3 1   2x  2  ta có 22 số hạng. Vậy tổng x   n Xét nhị thức  x  1  1  x  có số hạng tổng quát là Cnk x k . Ta có: 6 Hệ số của x 5 trong 1  x  là C65 . 7 Hệ số của x 5 trong 1  x  là C75 12 Hệ số của x 5 trong 1  x  là C125 . Vậy hệ số của x 5 trong khai triển P  x  là C65  C75  …  C125  1715 . 8 Câu 100. Ta có 1  x   C80  C81 x  …  C88 x8 suy ra hệ số chứa x 8 là C88 . 9 Lại có 1  x   C90  C91 x  …  C98 x8  C99 x9 suy ra hệ số của x 8 là C98 . 10 Tương tự trong khai triển 1  x  có hệ số của x 8 là C108 . 11 1  x  12 1  x  có hệ số của x 8 là C118 . có hệ số của x 8 là C128 . Suy ra hệ số của x 8 trong P  x  là a8  C88  C98  C108  C118  C128  715 . Câu 101. Ta có 8 9 10 11 12 P  x   1  x   1  x   1  x   1  x   1  x  . Áp dụng khai triển n 1  x   Cn0  Cn1 x  Cn2 x 2  …  Cnn x n . Cho x  1 , ta có Cn0  Cn1  Cn2  …  Cnn  2n . Do đó ta có tổng hệ số của P  x  là: S  28  29  210  211  212  28 1  2  4  8  16   31.28  7936 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 34 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 m Dạng 2.2.3 Tích  a1  ..  an  .  b1  …  bn  Câu 102. 11 1  2 x  3  x  l 11 11  3  x   2x 3  x  11 11   C11k .311 k .x k  2 x  C11k .311 k .x k k 0 k 0 11 11   C11k .311 k .x k   C11k .2.311 k .x k 1 k 0 k 0 Suy ra hệ số của x khi triển khai nhị thức trên là: C119 .32  C118 .2.33  9045 . 9  10 k k k  2 2 3  4 x  4 x      C10 .2 .x  .16 x4  32 x3  40 x2  24 x  9  k 0  2 2 3 3 4 4 5 Do đó a6  C10 .2 .16  C10 .2 .32  C10 .2 .40  C10 .25.24  C106 .26.9  482496 . 10 Câu 103. Ta có: 1  2 x  n 6 6 Câu 104. Xét khai triển  2 x  1  1  2 x   4 8  8 1  1 1  2   x  x     x      x  4  2 2   4 1 Vậy  2 x  1  x  x    4  6 2 n C6k 16k k 0 8  8 j 81 Cj   2 j 0 8  C6k 2k x k . k 0 C 2 x k k k 6 xj n 8 j C8J j 0 Số hạng của khai triển chứa x6 khi Xét bảng:  k 0 n  2x k 1   2  j x  8  C6k 2k . k 0 j 0 8 j C8J 1   2 x jk jk 6 4 1 3003 1 6 Vậy hệ số x trong khai triển  2 x  1  x  x   thành đa thức là  C14 . 4 4 4  Dạng 2.2.4 Dạng kết hợp tích và tổng Câu 105. Chọn B 6 2 Hệ số của x5 trong khai triển biểu thức x  2 x  1 là C64 2 4  1  240 . 6 2 6 8 3 Hệ số của x5 trong khai triển biểu thức  x  3  là C85  3   1512 . 6 8 Suy ra hệ số của x5 trong khai triển biểu thức x  2 x  1   x  3  là 240  1512  1272 . Câu 106. Chọn B 6 8 6 k x  3 x  1   2 x  1  x  C6k .  3 x   1 6   C6k .3k  1 k 0 6k k 0 8 x k 1   C8m .2 m  1 8 k 6 k 8   C8m .  2 x  m 8 k  1 m 0 xm . m0 Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 35 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP Hệ số x 5 ứng với k  4 ; m  5 . ĐT:0946798489 2 3 Hệ số cần tìm là C64 .34  1  C85 .25  1  577 . Câu 107. Chọn A Hệ số của x 4 trong khai triển nhị thức ( x  2) 6 là C64 22  60 . Hệ số của x 5 trong khai triển nhị thức (3x  1)8 là C85 ( 3)5  13608 . Vậy hệ số của x 5 trong khai triển biểu thức x( x  2)6  (3 x  1)8 bằng 13608  60  13548. Câu 108. Chọn D 6 6 8 Ta có x  2 x  1   3 x  1  x. C6k  2 x  6 k  1 8 k   C8m  3 x  k 0 6   C6k  2  6k  1 k 0 k 8 .x 7  k   C8m  3  8 m  1 8 m  1 m m0 m .x 8  m m 0 Để có số hạng của x 5 trong khai triển thì k  2; m  3 5 3 Do đó hệ số của x 5 trong khai triển bằng: C62 .2 4  C83 .  3   1  13368. Câu 109. Chọn A Số hạng tổng quát trong khai triển trên có dạng: 6k m 8 m 6k 8 k x.C6k .x k  2   C8m .  3 x  .  1  C6k .x k 1  2   C8m .3m.  1 .x m . k  1  5 k  4 Để tìm hệ số của x 5 ta cần tìm k , m sao cho   . m  5 m  5 2 3 Hệ số của x 5 cần tìm bằng: C64 .  2   C85 .35.  1  13548 . Câu 110. Chọn A Hệ số của x 5 là C 54 .11.1  C103 .17.23  965. 4 k m k Câu 111. Khải triển P  x  có số hạng tổng quát xC5k  2 x   x 2C10m  3x    2  C5k x k 1 3m C10m x m 2 ( k   , k  5 , m   , m  10 ) k  1  5 k  4 Hệ số của x 5 ứng với k , m thỏa hệ   . m  2  5 m  3 4 Vậy hệ số cần tìm là  2  C54  33 C103  3320 . Dạng 3. Ứng dụng nhị thức newton để giải toán Câu 112. Chọn A. 1 20 0 1 2  318 C20  317 C20  …  C20 Ta có: S  319 C20 3 20 0 19 1 18 2 20 3S  3 C20  3 C20  3 C20  …  C20 20 0 1 2 20 0 20 Xét khai triển:  3  1  C 20 3 2010  C20 31911  C 20 31812  …  C 20 31 20 0 1 2 20  3S  420   3  1  C 20 320  C20 319  C20 318  …  C20 Câu 113. Chọn A Ta có 1  1 2017 2017 k 0 1 2 3 2017 .   C2017 1k12017  k  C2017 C2017  C2017  C2017  …  C2017 k 0 1 2017 Vậy C 2 2017 C 3 2017  C2017  …  C2017  22017  1 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 36 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 Câu 114. Chọn C Ta có 1  1 2018 2018 i 0 1 2 2018   C2018  C2018  C2018  C2018  …  C2018 C 2 2018 i 0 Suy ra C 1 2018 2018  …  C2018  22018  1 . Câu 115. Xét hai khai triển: + 2 2017  1  1 + 0  1  1 2017 2017 0 1 2 3 2017  C 2017  C2017  C2017  C 2017  …  C2017 1 . 0 1 2 3 2017  C2017  C2017  C 2017  C2017  …  C2017  2 1 3 5 2017 Lấy 1   2  theo vế ta được: 2 2017  2  C 2017  C2017  C2017  …  C2017   T  22016 . Câu 116. Chọn C 5 Xét tổng 1  x   C50  xC51  x 2C52  …  x 5C55 5 Thay x  2 ta được: S  C50  2C51  2 2 C52  …  25 C55  1  2   35  243 Câu 117. Chọn B 10 10 Ta có  x  1   C10k .x k k 0 10 10 Chọn x  2 ta có  2  1   C10k .2k  S  310  49049 . k 0 10 Câu 118. Xét khai triển 1  x   C  C101 .x  C102 .x 2  C103 .x 3    C1010 .x10 . 0 10 10 1  22 C102  23 C103    210 C1010 . Với x  2 ta có 1  2   C100  2C10 Vậy S  310  59049 . 2016 0 1 2 2016 2016 Câu 119. Ta có: 1  x   C2016  C2016 x  C2016 x 2  …  C2016 x . 0 1 2 2016 1 2 2016 Chọn x  1 , ta có: 22016  C2016 hay C2016  C2016  C2016  …  C2016  C2016  …  C2016  2 2016  1 . Câu 120. Chọn C n Xét khai triển 1  x   Cn0  Cn1 x  Cn2 x 2  …  Cnn x n . Cho x  4 ta có: 5n  Cn0  4Cn1  42 Cn2  …  4 n Cnn . Suy ra: 15625  5n  56  5n  n  6 . Câu 121. Chọn C Ta có: x. 1  x  2019 2019 k 0 1 2018 2018 2019 2019  x. C2019 x k  x.  C2019  C2019 x  …  C2019 x  C2019 x . k 0 0 2019 1 2018 2019 2019 2020  C x  C2019 x 2  …  C2019 x  C2019 x . Đạo hàm 2 vế theo biến x ta được. 0 1 2018 2019 (1  x ) 2019  2019 x(1  x ) 2018  C2019  C2019 .2 x  …  C2019 .2019 x 2018  C2019 .2020 x 2019 . 0 1 2018 2019 Cho x  1 suy ra 2 2019  2019.2 2018  C2019 .  2C2019  …  2019C2019  2020C2019  (2  2019).22018  1  S  S  2021.22018  1 . Vậy S  2021.22018  1 . Câu 122. Chọn C 22 1 21 Ta có : 2 22  1  1  C220  C22  C222  ….  C2220  C22  C2222 . Áp dụng tính chất : Cnk  Cnn  k , suy ra: 22 1 20 10 12 , C22 ,……, C22 . C220  C22  C2221 , C222  C22  C22 0 1 22 12 13 22 Do đó: C22  C 22  C222  ….  C2220  C2221  C 22  2  C 22  C22  ….  C2220  C2221  C22   C2211 . Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 37 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP ĐT:0946798489 0 22 1 22 2 22 20 22 21 22 C  C  C  ….  C  C  C 2 22 11 2 C 12 13 21  C22  C22  ….  C2220  C22  C2222   22 2 2 C 11 12 13  C22  C22  ….  C2220  C2221  C2222  221  22 . 2 11 C Vậy S  221  22 . 2 12 13 21 22  C22  C22  ….  C2220  C22  C22  Câu 123. 1  x  2018 22 22  11 22 C 2 1  C02018  xC12018  x 2 C22018  x3C32018  …  x 2018C2018 2018   Đạo hàm 2 vế của đẳng thức 1 ta được: 2018 1  x  2017  C12018  2xC22018  3x 2C32018  …  2018x 2017 C2018 . Cho x  1 ta được: 2018 2 2018  3C32018  …  2018C2018 2018.2 2017  C12018  2C2018 .  2 Đồng thời, thay x  1 vào 1 ta cũng có: 2 2018  C32018  …  C2018 .  3 22018  C02018  C12018  C2018 Lấy  2    3 ta được: 2 2017 2018  …  2018C2018  2019C2018 . S 2018.22017  2 2018  C02018  2C12018  3C2018 Vậy S  1009.22018  2 2018  1010.2 2018. 10  k 1 k k x k 1  x  1 10! 10  k 10  k .  .C10 .x . 1  x   . .x k . 1  x  Câu 124. Ta có với 0  k  10 . 10! k ! 10  k  ! 10! k !10  k  ! 2 10 1  x  x10 x9 1  x  x8 1  x   .  .  …  10! 9! 1! 8! 2! 10!  1 1 10 1 10 k k 10  k  C10 .x . 1  x   x 1 x  .  10! 10! 10! k 0 Câu 125. S  2   C10  C20  …  Cn0    C11  C21  …  Cn1   …   Cnn11  Cnn 1   Cnn         2  C10  C11  C20  C21  C22  …  Cn01  Cn11  …  Cnn11  Cn0  Cn1  …  Cnn 2  2  2  1  1  …  1  1 n 1  1  1  n 2n  1  S  2n 1 . 2 1 S là một số có 1000 chữ số  10999  S  101000  10999  2n1  101000  999 log 2 10  1  n  1000 log 2 10  1  2  21  2 2  …  2 n  2  2. Do n   nên n  3318;3319;3320 . Vậy có 3 số nguyên dương n thỏa mãn yêu cầu bài toán. Câu 126. Chọn B n! n! n! n!     ….   1024 1! n  1 ! 3! n  3 ! 5! n  5 !  n  1!1!  Cn1  Cn3  Cn5  …..  Cnn  1024 (1). Ta chứng minh đẳng thức Cn1  Cn3  Cn5  …..  Cnn  2 n 1 (2). n 0 1 2 2 n n Thật vậy, xét 1  x   Cn  Cn x  Cn x  ….  Cn x . Với n là số nguyên dương Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 38 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP n 0 n ĐT:0946798489 1 n n n 2 n Thay x  1 thì 2  C  C  C  …..  C . Thay x  1 thì 0  Cn0  Cn1  Cn2  Cn3  ……  Cnn 1  Cnn  Cn0  Cn2  Cn4  ……  Cnn  Cn1  Cn3  …..  Cnn1 .     A B A  B  2 B  2n  B  2n 1 . Từ đó ta có:  n A  B  2 Do đó đẳng thức (2) được chứng minh. n1 10 Thay vào (1) 2  1024  2 nên n  11 , chọn đáp án B Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 39
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top