BỘ SÁCH CÁNH DIỀU – GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

SÁCH CÁNH DIỀU – GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

Ý NGHĨA TÊN GỌI “CÁNH DIỀU”

“Cánh Diều” gắn với tuổi học trò nhiều ước mơ bay bổng. Các bài học trong sách gắn với thực tiễn cuộc sống như cánh diều gắn với mặt đất bằng dây diều, “Mang cuộc sống vào bài học – Đưa bài học vào cuộc sống”. Bộ sách tạo cơ hội cho học sinh bay cao trên bầu trời tri thức bao la như diều gặp gió.

NGUỒN VỐN BIÊN SOẠN, XUẤT BẢN

Cánh Diều là bộ sách giáo khoa xã hội hóa duy nhất có đầy đủ sách của tất cả các môn học, hoạt động giáo dục và được tổ chức biên soạn, xuất bản bằng nguồn vốn xã hội hóa, hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước; chất lượng sách đi đôi với giá thành, phù hợp với đại đa số gia đình Việt Nam.

Bài viết tương tự

Scroll to Top