130 bài tập trắc nghiệm ôn tập học kỳ 2 môn Toán 12 – Nguyễn Quốc Việt

Giới thiệu 130 bài tập trắc nghiệm ôn tập học kỳ 2 môn Toán 12 – Nguyễn Quốc Việt

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc 130 bài tập trắc nghiệm ôn tập học kỳ 2 môn Toán 12 – Nguyễn Quốc Việt.

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu 130 bài tập trắc nghiệm ôn tập học kỳ 2 môn Toán 12 – Nguyễn Quốc Việt

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 12 tại đây

Text 130 bài tập trắc nghiệm ôn tập học kỳ 2 môn Toán 12 – Nguyễn Quốc Việt
Sưu tầm và biên soạn: Thầy Việt Tổng ôn học kì II Toán 12 CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VÀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA HÒA PHÚ Fanpage: www.Facebook.com/luyenthihoaphu CHỦ ĐỀ I : NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN Câu 1: Chỉ ra công thức sai trong các công thức nguyên hàm sau: A.  sinxdx   cos x  C C. 1  sin 2 x B.  cos xdx  sin x  C D. dx  cot x  C 1  cos 2 dx  tan x  C x 2 Câu 2: Hàm số F  x   e x là một nguyên hàm của hàm số: 2 A. f  x   e 2x B. f  x   2 xe x2 ex C. f  x   2x D. f  x   x 2 e x  1 1 C. I  ln 2 3 D. I  2  2 sin x dx . 1  3 cos x 0 Câu 3: Tính tích phân I   A. I  1 3 2 B. I  ln 2 3 2 3 2 Câu 4: Tính tích phân I   x.2 x dx . 0 A. I  8 2  2 ln 2 ln x B. I  8 3  2 ln 2 ln x C. I  8 4  2 ln 2 ln x D. I  8 5  2 ln 2 ln x Câu 5: Tính diện tích hình phẳng S giới hạn bởi đồ thị hàm số y   x 3  3 x  2 và đồ thị hàm số y   x  2 . A. S  8 B. S  4 C. S  16 Câu 6: Biết F  x  là một nguyên hàm của hàm số f  x   A. F 1  ln 2  1 1 B. F 1  ln 2  1 2  C. y’  x 2 x 1 x 2 x  x 1 x và F  0   1 . Tính F 1 x 1 2 C. F 1  0 Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số y  ln x  x 2  1 A. y’  D. S  2 D. F 1  ln 2  2  B. y’  D. y’  1 x  x2  1 1 x2  1 Câu 8: Tìm nguyên hàm của hàm số f  x   sin 2 x Cơ sở BDVH và luyện thi THPT Quốc gia HÒA PHÚ Địa chỉ: 321 – 326 thôn 7, xã Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đaklak – : 01674634382 Trang 1 Sưu tầm và biên soạn: Thầy Việt 1 A.  f  x  dx  2 cos 2 x  C C.  f  x  dx  1 cos 2 x  C 2 Tổng ôn học kì II Toán 12 B.  f  x  dx  2 cos 2 x  C D.  f  x  dx  2 cos 2 x  C Câu 9: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số f  x   A. F  x   C. F  x   x.ln4  x  1 B. F  x   4 ln 4 x 2.x 2 D. F  x   ln3 x x ln4  x  1 4 ln 4 x  1 4 Câu 10: Tìm nguyên hàm của hàm số f  x   2 x  1 2 A.  f  x  dx   2 x  1 C.  f  x  dx  2  2 x  1 1 1 C B.  f  x  dx  4  2 x  1 2 D.  f  x  dx  2  2 x  1 C 2 2 C C Câu 11: Tìm nguyên hàm của hàm số f  x   ln 4 x x  ln 4 x  1  C 4 C.  f  x  dx  x  ln 4 x  1  C A.  f  x  dx  a x  f  x  dx  2  ln 4 x  1  C D.  f  x  dx  2 x  ln 4 x  1  C B. x Câu 12: Tìm a sao cho I   x.e 2 dx  4 , chọn đáp án đúng 0 A. 1 B. 0 C. 4 D. 2 x 1 và các trục tọa độ. Chọn kết quả đúng: x2 3 3 3 5 A. 2 ln  1 B. 5 ln  1 C. 3 ln  1 D. 3 ln  1 2 2 2 2 2 Câu 14: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y   x  2 x  1; y  2 x 2  4 x  1 . A. 5 B. 4 C. 8 D. 10 Câu 15 : Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo nên khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số Câu 13: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  y  36  x 2 với trục hoành quanh trục hoành: A. 288 đvtt B. 144 đvtt e Câu 16: Tính tích phân ln x x 2 C. 12 đvtt D. Không tính được dx 1 A. 1  2 e B. 1  2 e C. 2 e D. 2 e Câu 17: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:  1  2 x A.  sin dx   sin xdx 2 0 0 B.  1  x  x dx  0 0 Cơ sở BDVH và luyện thi THPT Quốc gia HÒA PHÚ Địa chỉ: 321 – 326 thôn 7, xã Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đaklak – : 01674634382 Trang 2 Sưu tầm và biên soạn: Thầy Việt 1 Tổng ôn học kì II Toán 12 1 1 C.  sin 1  x  dx   sin xdx 0 D. 0 2  x 1  x  dx  2009 2007 1  Câu 18: Tính tích phân I   cos 3 x.sin xdx 0 1 A. I    4 4 B. I   4 C. I  0 D. I   C. 2 D.  5 C. 2 D.  2 1 4 π 2 Câu 20: Tính tích phân sau I   sin 4 x.cos x.d x . 0 A. 1 B. 1 5  2 Câu 21: Tính tích phân sau I   x sin x d x . 0 A. 1 B. 0 Câu 22: Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y  2 x 2  4 x  6 , y  0 , x  2 , x  4 . A. 46 3 B. 31 C. 92 3 D. 64 3 Câu 23: Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường y  x 2  3x  2 , y  x  1 . A. 2 3 B. 1 C. 1 3 D. 4 3 Câu 24: Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng được giới hạn bởi các đường x   , x   , y  0 , y  cosx quanh Ox. A. 2 2 B. 0 C. 2 D.  2 C.  D. 1 Câu 25: Tính tích phân sau I   1  x 2 d x . 0 A.  4 B.  2 Câu 26: F(x) là một nguyên hàm của y  A. 1 1  3 x x2 B.  3 x 2 . Nếu F(-1)=3 thì F(X) bằng: x3 1 1  3 x x2 1 1 C.   2  1 x x 1 1 D.   2  1 x x Cơ sở BDVH và luyện thi THPT Quốc gia HÒA PHÚ Địa chỉ: 321 – 326 thôn 7, xã Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đaklak – : 01674634382 Trang 3 Sưu tầm và biên soạn: Thầy Việt Tổng ôn học kì II Toán 12 2 Câu 19: Cho y  f  x  là hàm số chẵn, có đạo hàm trên đoạn  6 ; 6  . Biết rằng  3 f  x dx  8 và 1  f  2 x  dx  3 . 1 6 Tính I   f  x  dx . 1 A. I  2 B. I  5 1 Câu 20: Biết rằng  3e 1 3 x 0 C. I 11 b c 1 b dx  e 2  e  c  a ,b,c    . Tính T  a   5 2 2 3 B. T  10 A. T  9 D. I 14 C. T  5 D. T  6 Câu 21 : Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x)  sin( 2 x  1) . A.  f ( x)dx  cos( 2 x  1)  C . C.  f ( x )dx  2 cos( 2 x  1)  C 1 4 Câu 22 : Tính tích phân x 1 cos( 2 x  1)  C . 2 B.  f ( x )dx  D.  f ( x)dx  cos( 2 x  1)  C  2  4 x dx . 1 A. I  120 . 3 B. Câu 23 : Cho f ( x)  2 x 2  I 1 3 x 119 . 3 C. I  118 .D. 3 I 121 . 3 xác định trên khoảng (  ; 0 ) . Biến đổi nào sau đây là sai ? 1  1  A.   2 x 2  3 dx   2 x 2dx   3 dx. x x  1  2 1  2 B.   2 x  3 dx  2  x dx   x 3 dx. x  C.  2 1  2   2 x  3 x dx  2  x dx    x 3 1 dx. 1  2 1  D.   2 x 2  3 dx  x 3   3 dx  C , C là một hằng số. 3 x x  Câu 24 : Gọi z1 ,z2 ,z3 là ba nghiệm của phương trình z 3  8  0 . Tính M  z12  z22  z32 . A. M  6. B. M 8. C. M  0. D. M  4. D. x  5i . Câu 25 : Giải phương trình sau trên tập số phức : 3 x  ( 2  3i )(1  2 i)  5  4i A. x  1  5i . B. 5 x  1  i . 3 C. 5 x  1  i . 3 1 Câu 26 : Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s  (t 4  3t 2 ) , t được tính bằng giây, s được tính 2 bằng mét. Tìm vận tốc của chuyển động tại t  4 (giây). Cơ sở BDVH và luyện thi THPT Quốc gia HÒA PHÚ Địa chỉ: 321 – 326 thôn 7, xã Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đaklak – : 01674634382 Trang 4 Sưu tầm và biên soạn: Thầy Việt Tổng ôn học kì II Toán 12 A. v  140m / s . B. v  150m / s C. v  200m / s . D. v  0m / s. Câu 27 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y  x 2 và y  x  2 . 3 A. S   . 2 B. S  3 . 2 C. S 9 . 2 D. 9 S . 2 Câu 28: Gọi h  t  là mức nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng h’  t   13 t  8 và lúc đầu 5 bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 10 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). A. 4,78cm B. 4,77cm C. 4,76cm D. 4,75cm Câu 29: Tìm nguyên hàm I    2 x  1 e  x dx A. I    2 x  1 e  x  C B. I    2 x  1 e  x  C C. I    2 x  3  e  x  C D. I    2 x  3  e  x  C Câu 30: Tìm nguyên hàm I   1 dx 4  x2 1 x2 A. I  ln C 2 x 2 1 x 2 B. I  ln C 2 x 2 1 x 2 C. I  ln C 4 x2 1 x2 D. I  ln C 4 x 2 Câu 31: Tìm nguyên hàm I    x  1 sin 2 xdx A. I  C. I  1  2 x  cos 2 x  sin 2 x 2 1  2 x  cos 2 x  sin 2 x 4 C B. I  C D. I   2  2 x  cos 2 x  sin 2 x 2  2  2 x  cos 2 x  sin 2 x 24 C C Câu 32: Tìm nguyên hàm I   x ln  2 x  1 dx A. I  x  x  1 4 x2 1 ln 2 x  1  C 8 4 B. I  x  x  1 4 x2 1 ln 2 x  1  C 8 4 C. I  x  x  1 4 x2  1 ln 2 x  1  C 8 4 D. I  x  x  1 4 x2  1 ln 2 x  1  C 8 4 Câu 33: Tính đạo hàm của hàm số y  e x A. y’  2 xe x 2 B. y’  x 2 e x 2 1 2 C. y’  xe x 2 1 D. y’  2 xe x 2 1 Câu 34: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y   x  1 e 2 x , trục hoành và các đường thẳng x  0; x  2 . Cơ sở BDVH và luyện thi THPT Quốc gia HÒA PHÚ Địa chỉ: 321 – 326 thôn 7, xã Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đaklak – : 01674634382 Trang 5 Sưu tầm và biên soạn: Thầy Việt A. e 4 e2 3   4 2 4 B. Tổng ôn học kì II Toán 12 e 4 e2 3   4 2 4 C. e4 e2 3   4 2 4 D. e 4 e2 3   4 2 4 Câu 35: Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y   x  1 e x ,y  x 2  1 A. S  e  8 3 B. S  e  2 3 C. S  e  2 3 D. S  e  8 3 Câu 36: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y  x 2  2 x và y   x 2 quay quanh trục Ox. A. 4 3 B. 4 3 C.  3 D. 1 3 Câu 37. Kí hiệu  H  là hình phẳng giới hạn bởi đường cong y  tan x , trục hoành và hai đường thẳng x  0 ,x   . Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình  H  xung quanh trục Ox . 4   A. V    1   4    B. V   1   4    C. V    1   4    D. V    2   4  Câu 38. Một vật chuyển động với vận tốc v(t ) (m/s) có gia tốc a(t )  3 (m/s 2 ). Vận tốc ban đầu A. 13 m/s. B. 11 m/s. C. 12 m/s. D. 14 m/s. x 1 Câu 39. Giả sử  2  aln 5  bln 3 , a,b  . Tính P  ab x  4x  3 0 P 8 P  6 P4 P  5 A. B. C. D. 2 1 Câu 40. Tính tích phân E   ln  x  1 dx . 0 A. E  2 ln 2  2 . B. E  2 ln 2  1 . C. E  2 ln 2  2 . Câu 41. Tìm nguyên hàm F( x) của hàm số f ( x)  F( x)  A. x2 1 1   . 2 x 2 Câu 42. Cho F( x)  B. x3 1 , biết F(1)  0 . x2 x2 1 3   . 2 x 2 F( x)  C. x2 1 1 x2 1 3   . F( x)    . 2 x 2 D. 2 x 2 5 2  f  x  dx  10 . Tính tích phân  2  4 f  x  dx . 2 A. I  46. D. E  2 ln 2  1 . B. I  34. 5 C. I  36. Câu 43. Tìm nguyên hàm của hàm số f  x   D. I  40. 1 . 1  2x Cơ sở BDVH và luyện thi THPT Quốc gia HÒA PHÚ Địa chỉ: 321 – 326 thôn 7, xã Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đaklak – : 01674634382 Trang 6 Sưu tầm và biên soạn: Thầy Việt Tổng ôn học kì II Toán 12 1  f  x  dx  2 ln 1  2 x  C . A. C. B.  f  x  dx  2 ln 1  2 x  C  f  x  dx  1 ln 1  2 x  C . 2 . f  x  dx  ln 1  2 x  C . D.  x ,trục Ox và đường thẳng 4  x2 x 1 .Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox bằng:  4 1 4  3 4 A. ln B. ln C. ln D.  ln 2 3 2 3 2 4 3 Câu 44 Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  Câu 45. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số y  2 x 3  x 2  x  5 và đồ thị (C’) của hàm số y  x 2  x  5 bằng: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3  4 Câu 46 Tính tích phân 1  sin3 x  sin2 x dx 6 A. 3 2 2 3  2 2 2 B. C. 3 2 2 3 2 2 2 2 D.  2 Câu 47. Tính tích phân I   x.sin xdx. 0 A. I  3 B. I  2 C. I =1 D. I  1 3 2 Câu 48. Giá trị m để hàm số F(x) =mx +(3m+2)x -4x+3 là một nguyên hàm của hàm số f ( x)  3x 2  10 x  4 là: A. m = 3 B. m = 0 C. m = 1 D. m = 2 Câu 49. Công thức tính diện tích S y  f  x  , y  g  x  , x  a, x  b (a
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top